Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 20.01.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , , , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 2,181-krat

Je višina sejnin primerna in ali bi lahko OS deloval kakovostno tudi brez njih?

Pred dnevi smo s strani Občine Trebnje prejeli seznam izplačanih sejnin za obdobje od zadnjih volitev (torej od maja 2011) do konca decembra 2013.

Glede na ne ravno najbolj rožnato finančno stanje v občini (in državi), smo svetnike in svetnice, kot tudi župana, povprašali:

 • Ali menite, da je višina sejnine primerna oz. koliko bi naj le-ta v danih razmerah po vašem mnenju znašala?
 • Ali menite, da bi lahko OS deloval kakovostno tudi brez sejnin?
 • Koliko sejninam ste se (v tem obdobju) odpovedali in v korist koga? Zakaj ste sredstva namenili ravno njim?

OS Trebnje 19.12.2012

Svetnikom smo dali za pripravo odgovora na voljo 72 ur, odgovore pa objavljamo po vrstnem redu, kot smo jih prejemali. Nekateri svetniki (ali svetnice) so mnenja, da bi bilo prav sejnine znižati, nekateri so šli celo dlje, da bi jih bilo potebno popolnoma ukiniti. Tretji so mnenja, da si sejnino zaslužijo tisti, ki predelajo gradivo, ne pa tisti, ki le dvigujejo roke. In so tudi taki, ki menijo, da so sejnine primerne. Nič narobe, vsak ima svoje mnenje in prav je tako. Prijetno branje!

Marko Grandovec 150x150Marko Grandovec, SD: “Višina sejnine je primerna v primeru, če svetnik gradivo preštudira in na sejo pride pripravljen. V tem primeru porabi kar precej časa, posebej še, če se še s kom posvetuje in pripravi kakšne predloge. V primeru, da pride samo na sejo in dvigne roko, potem je seveda previsoka. Če bi se zniževala, menim, da bi bilo možno odstopanje cca 15 – 20% navzdol. Teoretično bi OS lahko deloval kakovostno tudi brez sejnin. Vendar je moje mnenje, da moramo tudi svetniki sami ceniti svoje delo, posebej tisti, ki res nekaj poskušamo narediti ali predlagati ali popraviti ali dopolniti. Tudi tu ni situacija nič drugačna, kot v resničnem življenju: največkrat je najdražje in najslabše tisto, kar je najceneje. V vsakem letu se odpovem dvema sejninama. Največkrat v korist Humanitarnega društva Taja iz razloga, ker na nevsiljiv in kakovosten način opravljajo in širijo svoje poslanstvo.”

Bogdana Brilj 150x150Bogdana Brilj, SDS: “Žal mi je, da se pogosto razpravlja o prejemkih javnih oseb, kot o prejemkih, ki jih le te niso zaslužile. Kot o denarju, ki jim je podarjen. Sama menim, da sejnina pokriva stroške in delno vložek časa, ki ga občinski svetniki vložimo v delo povezano s funkcijo, ki nam je zaupana. V tujini so politiki dobro plačani prav z namenom, da se lažje izognejo mamljivim ponudbam podkupovalcev in lobistov ter svoje delo opravljajo v korist širše skupnosti. Sama instituta odpovedi sejnini v tem mandatu nisem uporabila, vendar pogosto prispevam sredstva v dobrodelne namene po svoji presoji.”

Matija Hočevar 150x150Matija Hočevar, predstavnik romske skupnosti: “Kot neodvisni član Občinskega sveta Občine Trebnje nimam za sabo stranke, zato prejemke iz naslova sejnin porabim za svoje delovanje pri opravljanju funkcije romski svetnik in sicer za potne stroške in pisarniški material. Trenutna višina sejnine mi ne zadošča za opravljanje funkcije, zato vedno dodajam iz svojega žepa. Družbeno koristno delo članov OS bi bilo po mojem mnenju lahko ravno tako kakovostno, ker sposobnosti in izkušnje članov OS niso vezane na prejemke iz naslova sejnin, a po vsej verjetnosti ne bi bilo tako učinkovito zaradi nesklepčnosti na sejah OS. Sam se nisem odpovedal nobeni sejnini, ker jih, kot sem navedel v prvem odgovoru, porabim za svoje delovanje.”

Maja Jarc 150x150Maja Jarc, SDS: “Menim, da bi lahko bila višina sejnine nižja. Znašati bi morala neko simbolno ceno. 50€, bi bilo več kot dovolj. Morda bi deloval OS kakovostno brez sejnin. Zadevo bi bilo treba preizkusiti in po parih sejah, bi se lahko videl nek rezultat – kdaj OS deluje kakovostnejše. Vsekakor pa denar ne bi smel toliko vplivati na sam potek dogodkov, kajti navsezadnje sklepi, ki jih sprejemamo, nimajo vpliva le na ostale občane v občini Trebnje, vendar tudi na nas, ki smo člani OS. Za primer imamo lahko prostovoljna društva. Oni za svoje delo ne dobivajo plačila, a vseeno delujejo odlično.Za enkrat se nisem odpovedala še nobeni sejnini, ko pa bom imela zaposlitev, se ji bom z veseljem.”

gregor kaplan 150x150Gregor Kaplan, DSD: “Znižanje sejnin je nujno. Moj odgovor je pri tem tudi javi poziv odgovornim za finančno stanje občine za znižanje sejnine svetnikom, konkretno – vsaj 20%. Enako usodo pa morajo deliti tudi vsi iz naslova dela v komisijah, nadomestilo podžupanom (najmanj 33%) in seveda županska plača (10%) ter nadomestilo za politične stranke. Prihranek na letni ravni nas ne bi rešil iz daveža finančne pošasti, bi pa pomenil vsaj simbolično gesto, da se na finančnem področju zavedamo stanja. V svetu najdemo primere, kjer so podobne ustanove ustrojene na častnem delovanju. Osebno menim, da bi lahko zadeva delovala tudi brez sejnin, se pa bojim, da bi imeli v začetku veliko težav s samo sklepčnostjo. Sam v dveh zavodih delujem na etični pogon, ker želim, da se določene zadeve izboljšajo. Dejanska izvedljivost v našem primeru pa je malo verjetna, saj tak predlog nikoli ne bi dobil zadostne podpore. Običajno se odpovem eni sejnini na koncu leta. Iz tega naslova je prispevek romal na račun Slada Vrtca Mavrica Trebnje in v korist OŠ Trebnje, kjer je bil prejemnik sklad. V obeh zavodih sem aktiven in so mi razmere poznane, zato se mi zdi nujno, da tudi na tak način, s simboliko, poizkušam doprinesti in izraziti svojo zavezanost k izboljšanju razmer.”

David Klarič 150x150David Klarič, DROT: “V imenu DROT sem na seji občinskega sveta ob sprejemanju proračunov za leti 2013 in 2014 predlagal, da se sejnine znižajo, vendar večina ostalih svetnikov ni podprla naš predlog. Kakovost delovanja občinskega sveta nikakor ne more in ne sme biti odvisna od višine sejnine. Sejnine bi morale biti nižje ali jih ukiniti. Svetnikom je potrebno zagotoviti povračilo stroškov, ki jih imamo mi oziroma svetniške skupine z delovanjem v občinskem svetu. Sejninam se javno ne odpovedujem, ker je lahko to le namen za lastno promocijo, ampak sredstva nakazujem sam, ko za to menim, da je primerno, npr. decembra sem nakazal Karitasu, prejšnji teden za misijonarja Pedra Opeko. Kot družina smo prispevali ob poplavah v Železnikih in na Štajerskem. Bolj pomembno kot sama nakazila je, da kot prostovoljec delam v DROT-ovi družbeni trgovini Zastonj v Velikem Gabru in prispevam sredstva zanjo.”

Mitja Jeras 150x150Mitja Jeras, SD: “Če najprej izrazim mnenje o dvigovanju ali zniževanju sejnin naj poudarim, da bi se usklajevane višine plačil moralo izvajati tudi v širši javni upravi, kamor sodijo občine, ne pa samo v gospodarstvu in državni upravi. Jaz nimam nobenih zadržkov, da se znižajo vsi odhodki, povezani z delovanjem Občine Trebnje, kjer sejnine ne bi bile izjema. Ko pa govorimo o primerni višini sejnine pa moram poudariti, da je vsaka sejnina previsoka za tistega občinskega svetnika, ki je prisoten na seji samo zaradi kvote, ki jo zaseda ali zaradi osebnega interesa prihodka z naslova sejnin. O višini in njeni upravičenosti pa je možno razpravljati. Prepričan sem, da bi občinski svet, če ne bi bilo sejnin, deloval drugače in v drugačni zasedbi. Glede na nezainteresiranost prebivalcev sodelovanja na političnem parketu bi volontersko opravljanje funkcije svetnika vplivala na dano strukturo izvoljenih funkcionarjev. Težko pa rečem – kdo bi sodeloval in kako bi deloval v mandatu, ki ga bi zasedal. Sejninam se nisem odpovedal. Delež sejnin pa sem namenil delovanju stranke SD, iz katere prihajam.”

Špela smuk 150x150Špela Smuk, DROT: “V kolikor se svetniki temeljito pripravijo na sejo, preučijo vso gradivo (ki v tiskani obliki za eno sejo obsega tudi do dva fascikla), preverili pri deležnikih, ki se jih točke dnevnega reda zadevajo, se posvetovali tudi s strokovnjaki, …, potem je višina sejnine primerna. Glede na to, da se v zadnjih letih znižujejo sredstva tako za šport, kulturo in mnoge druge proračunske postavke, bi bilo prav, da se sorazmerno s tem niža tudi višina sejnin. To je na zadnji proračunski seji predlagal svetnik DROT-a David Klarič, a žal predlog ni bil sprejet. Kriterij za kvalitetno delovanje občinskega sveta prav gotovo ni oz. ne bi smela biti višina sejnin. Občinski svetniki smo dobili mandat na volitvah zato, da zastopamo interese občine in občanov ter da se odgovorno in kvalitetno pripravljamo na seje. Nihče od nas ni »poklicni« svetnik in sejnina ni nikomur vir preživetja. Zato je to vprašanje motiva. Če je večina svetnikov odgovorna in se zaveda svojega poslanstva, potem lahko deluje občinski svet morda še bolj kakovostno brez sejnin, saj le-te ne bi smele biti motiv ne za prisotnost, ne za pripravljenost svetnika na sejo. V kolikor pa temu ni tako, bi lahko v skrajnem primeru pomenilo, da bi bile seje nesklepčne zaradi nemotiviranosti tistih svetnikov, ki se udeležujejo sej zaradi sejnin. Sama bi v primeru, da masa sredstev namenjenih za sejnine ne bi šla v integralni proračun in se tam »izgubila«, temveč bi se za to zvišala sredstva na točno določenih postavkah in projektih, za to brez zadržkov glasovala. Sejninam se lahko v dobro nekoga odpovemo ali pa sredstva kasneje namenimo pomoči potrebnim. V občinskem svetu sem že drugi mandat in v tem času sem se odrekla prenekateri sejnini na sami seji ali pa jo kasneje namenila za humanitarne namene (Šolski sklad, društvo Taja, za izlete socialno ogroženih otrok, za letovanje otrok…). V celoti pa sem se odpovedala vseh sejnin Sveta OŠ v dobro šolskega sklada.”


Po podatkih, katere smo prejeli na Občini Trebnje, so se sejnini/sejninam v času od 11. 5. 2011 do 31. 12. 2013 odpovedali svetniki Marko Grandovec (227,39€), Gregor Kaplan (223,33€) in Špela Smuk (81,86€).

Odgovorov občinskih svetnikov Jožeta Hribarja, Janeza Zakrajška, Marije Zupančič (vsi DROT), Boštjana Koncilje, Nade Pepelnak (oba SDS), Jožeta Korbarja, Bogomira Mlakarja, Silvestra Prparja (vsi SLS), Andreja Jevnikarja, Tanje Cuder Udovič (neodvisna člana OS), Mirana Candellarija, Franca Kozlevčarja (oba NSi), Branka Veseliča (LDS) in župana Alojzija Kastelica žal nismo prejeli.

(JK)

One thought on “Je višina sejnin primerna in ali bi lahko OS deloval kakovostno tudi brez njih?”

 1. Suzana Vencelj pravi:

  Sejnino od g. Markota GRANDOVCA in ga. Špele SMUK res prejemamo, za kar smo jima neizmerno hvaležni. Tako lažje uresničujemo svoje poslanstvo. Humanitarno društvo TAJA

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4