Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 18.09.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 484-krat

Šentrupert se je zavezal k zmanjšanju porabe CO2

Člani občinskega sveta Občine Šentrupert so se 9. septembra 2014 sešli na 31., zadnji redni seji v tem mandatu. Potrdili so SEAP – Trajnostni energetski akcijski načrt, s katerim želijo v občini do leta 2020 zmanjšati emisije na področju CO2 za 20 odstotkov.

Rupert Gole

Po zaslugi župana Šentruperta Ruperta Goleta je občina Šentrupert ena izmed energetsko najbolj učinkovitih občin v Sloveniji.

Gre za nadgradnjo Lokalnega energetskega koncepta, ki so ga v Šentrupertu sprejeli leta 2008, z vsemi usmeritvami Evropske unije. „SEAP je tudi podlaga za priključitev Občine Šentrupert Evropski konvenciji županov, ki se zavezujejo, da bodo do leta 2020 zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 20 odstotkov. Glede na to, da Občina Šentrupert vodi vrsto projektov na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov in je ena izmed energetsko najbolj učinkovitih občin v Sloveniji, ocenjujemo, da ta rezultat za Občino Šentrupert ne bo problematičen in ga bomo pravzaprav dosegli že veliko prej,“ je prepričan župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

S podpisom Konvencije županov se lokalne oblasti zavezujejo, da bodo pripravile in v enem letu od podpisa oddale Trajnostni energetski akcijski načrt (SEAP ali TEAN), ki je ključen dokument, ki kaže, kako bodo lokalne oblasti dosegle cilj zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Ker se obveza konvenciji nanaša na celotno geografsko območje občine, mora TEAN vsebovati ukrepe tako v javnem kot zasebnem sektorju. V Šentrupertu tako skupaj predvidevajo 18 ukrepov, med katerimi so denimo tudi izgradnja sončnih elektrarn na javnih zgradbah oziroma območjih, optimizacija razsvetljave v javnih zgradbah, posodobitev strojne in regulacijske tehnike v kotlovnicah javnih objektov, zamenjava razsvetljave in energetsko neučinkovitih gospodinjskih aparatov pri zasebnikih pa tudi zamenjava stavbnega pohištva.

Člani občinskega sveta so se seznanili še s poročilom nadzornega sveta javnega podjetja Energetika Šentrupert in nadzornega odbora občine ter z izvrševanjem proračuna v prvi polovici leta, da bi uspešno zaključili projekte, sofinancirane na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, pa so odprli nove proračunske postavke, prerazporedili pravice porabe in uskladili Načrt razvojnih programov Občine Šentrupert.

(PK)

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4