Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 05.06.2012 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Maja Gliha
Prispevek ogledan: 1,885-krat

Problem poteka meje s sosedom

VPRAŠANJE: S sosedom se ne moreva dogovoriti o meji med najinima zemljiščema. Zagrozil mi je s tem, da mnenja geodetov o tem, kje teče meja, ne bo upošteval. Kako lahko v takem primeru urediva mejo in prekineva z večletnim sporom?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: V primerih, ko ni natančno določeno, kje poteka meja oziroma ko meja ni urejena, prihaja med sosedi do številnih medsosedskih sporov. Pravna pravila, ki urejajo to področja, omogočajo, da se taki spori rešijo in da se meja uredi. Vsekakor je takoj, ko se pojavi dvom o tem, kje teče meja, smiselno začeti z ustreznim postopkom ureditve meje.

Mejo se lahko uredi v dveh različnih postopkih:

 • upravni (geodetski) postopek urejanja meje,
 • sodni postopek urejanja meje (nepravdni ali pravdni).

Sodni postopek urejanja meje je določen v Stvarnopravnem zakoniku in Zakonu o nepravdnem postopku. Postopek urejanja meje se začne na predlog enega od lastnikov, ki ga je potrebno vložiti pri pristojnem sodišču. V postopku sodišče opravi narok na kraju samem, na katerega povabi vse stranke, izvedenca geodetske stroke in po potrebi tudi priče. Na kraju samem se naredi skica spornega mejnega prostora ter se ugotovi, kolikšna je vrednost spornega mejnega prostora (v EUR).

Sodišče nato uredi mejo na podlagi enega od treh kriterijev. Sodišče ne sme prosto izbirati, kateri kriterij bo uporabilo, ampak jih mora uporabiti v točno določenem vrstnem redu. Šele če sodišče po prvem kriteriju ne more urediti meje, uporabi drugi kriterij in šele nato tretjega.

Kriteriji so:

 • Kriterij močnejše pravice
 • Kriterij zadnje mirne posesti
 • Kriterij pravične ocene

Najprej sodišče uporabi kriterij močnejše pravice, po katerem sodišče ugotavlja, kdo ima močnejšo pravico na spornem mejnem prostoru. Močnejša pravica se domneva po meji, ki je že dokončno urejena v katastrskem postopku. Meja je velikokrat jabolko spora med sosedoma.Če meja še ni dokončno urejena v katastrskem postopku, potem sodišče na druge načine ugotavlja, kdo ima močnejšo pravico na spornem mejnem prostoru (npr. z listinami, pričami,…). Sodišče uporabi ta kriterij v primeru, ko vrednost spornega mejnega prostora ne presega 4.000,00 EUR. Če vrednost presega 4.000,00 EUR, pa lahko sodišče ta kriterij uporabi le v primeru, če z njim soglašata obe stranki.

Če nobena od strank ne more dokazati, da ima močnejšo pravico ali če stranki ne podata soglasja za uporabo tega kriterija, potem sodišče uporabi naslednji kriterij za ureditev meje, torej kriterij zadnje mirne posesti. Sodišče v tem primeru ugotavlja, kako sta mejaša uporabljala mejni prostor še preden je nastal spor med njima glede poteka meje.

Če tudi po kriteriju zadnje mirne posesti sodišče ne more ugotoviti poteka meje, sodišče uporabi kriterij pravične ocene. Sodišče mejo uredi tako, kot se zdi najbolj pravično (pogosto to pomeni, da sporni mejni prostor razdeli na polovico). Pri tem upošteva vse okoliščine primera in stanje v naravi (konfiguracijo terena, kulturo zemljišča, označbe v naravi,…).

Po zgornjih kriterijih sodišče na koncu vedno pride do rešitve, kako urediti mejo. O svoji odločitvi sodišče izda sklep, v katerem natančno opiše urejeno mejo in navede ugotovljeno vrednost spornega mejnega prostora. Po pravnomočnosti sklepa sodišče pošlje sklep pristojni geodetski upravi zaradi izvedbe v zemljiškem katastru.

Lastnik lahko prosto izbira, ali bo svojo mejo uredil v upravnem (geodetskem) postopku ali v sodnem postopku. Lastniku ni potrebno najprej poskušati urediti meje v upravnem (geodetskem) postopku in šele če ta ni uspešen, začeti s sodnim postopkom. Če na podlagi vseh pogovorov s sosedom mejašem in glede na predhodne dogodke ugotovite, da sosed mejaš v upravnem (geodetskem) postopku ne bo soglašal s »predlagano mejo«, je nesmiselno, da sploh začnete z upravnim postopkom ureditve meje. V takih primerih predhodno izveden upravni (geodetski) postopek pomeni le zavlačevanje sporne situacije in nepotrebne stroške.

V vsakem primeru je najbolje, da takoj, ko postane meja med sosedoma mejašema sporna, v dogovoru s sosedom mejašem ali sami, sprožite ustrezen postopek ureditve meje, saj s tem preprečite bodoče konflikte. Če kupujete zemljišče, je prav tako smiselno preveriti, ali ima zemljišče urejeno mejo. Če meja takega zemljišča še ni urejena, je smiselno mejo urediti takoj po nakupu ali morebiti celo od prodajalca zahtevati, da vam proda zemljišče z urejeno mejo.

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4