Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 26.09.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,420-krat

Imamo igrišče. Gremo naprej!

Dejan Smuk, predsednik Športne zveze občin Trebnje in Mirna: »Razvoj športne kulture predstavlja v praksi eno najpomembnejših nalog časa v katerega vstopamo. Premajhna aktivnost lahko pomeni usodno zamudo v življenju zlasti mladih generaciji, kar ima lahko dolgoročne posledice pri nadaljnjem razvoju. Prav je, da se tega zavedajo vsi tisti, ki odločajo o sredstvih, ki se namenjajo razvoju športa in športne infrastrukture.«

dejan smuk2

Predsednik Športne zveze TIM Dejan Smuk

 • Trebnje po skoraj 40-tih letih končno le dobiva novo igrišče. Je bilo le-to res tako zelo potrebno ali je to le želja NK Trebnje?

Ne glede na potrebe NK Trebnje, je športno igrišče v Trebnjem bilo potrebno obnove, saj se vanj ni vlagalo že več desetletij. Športna zveza občin Trebnje in Mirna je že v začetku tega leta predstavila idejni projekt ureditve tega igrišča in prav všeč nam je, kot pobudniku te ideje, da je izgradnja tega igrišča lahko vzorčni primer dobrega sodelovanja in dokaz, da je dobro sodelovanje ključ uspeha. Poleg Športne zveze in našega nogometnega kluba so pri izvedbi tega projekta sodelovali še Osnovna šola Trebnje, Občina Trebnje in Krajevna skupnost Trebnje ter številni drugi posamezniki in podjetja. Zdaj lahko že zapišemo, da urejeno športno igrišče v Trebnjem ni več le pobožna želja, ampak postaja že dejstvo, kar nas športnike še posebno veseli. Na tem igrišču bodo svoj dom našli številni športni klubi in rekreativci.

 • Kaj se je zgodilo s starim nogometnim igriščem, ki pravzaprav niti ni bilo tako staro?

Tisto igrišče je bilo staro okrog 10 let in je bilo takšnih dimenzij, da ga prav nobena selekcija Nogometnega kluba Trebnje ni mogla uporabljati, saj za uradna tekmovanja v katerih nastopamo, obstajajo točna navodila kakšno mora biti igrišče, da dobi licenco za tekmovanje. Za rekreativno igranje nogometa pa je bilo tisto igrišče seveda še dovolj dobro, zato smo predlagali, da se ga previdno odstrani in uporabi v eni izmed večjih KS v naši občini in sicer v Dobrniču, Čatežu, Velikem Gabru ali v Dol. Nemški vasi. Tokrat je izbor padel na Dol. Nemško vas, kjer se igrišče že tudi postavlja. Menim pa, da morajo moderno rekreativno igrišče za nogomet čim prej dobiti vsaj tudi Dobrnič, Čatež, Veliki Gaber, Račje selo in Šentlovrenc, saj je nogomet najbolj popularen šport na svetu, igrajo ga v vsaki vasi, prav iz naštetih KS pa prihajajo v naš klub najboljši mladi nogometaši. Postavitev takšnega manjšega igrišča pa ni več takšen strošek, kot je to bilo morda nekoč. V sodelovanju z evropsko in slovensko nogometno zvezo je možno takšna igrišča postaviti zelo poceni.

 • Pravite, da se v športne objekte ni dovolj vlagalo že lep čas. Na čem temeljijo te vaše trditve?

Športna infrastruktura v naši občini je zelo zastarela, zelo malo oz nič se ni vlagalo v športne objekte že dalj časa, kar kažejo tudi uradni podatki MIZŠ, kjer smo v Občini Trebnje tako po m2 pokritih, kakor tudi nepokritih športnih površin na začelju med vsemi občinami JV Slovenije. V zadnjih 4 letih, torej od 2009 do 2012, za kar obstajajo uradni podatki, smo v Trebnjem investirali 1,37€ na prebivalca v športne objekte (slovensko povprečje 31€/prebivalca), za športne programe pa smo v Trebnjem namenili 9,55€ na prebivalca (slovensko povprečje 21€/prebivalca). Žalosti tudi dejstvo, da je trend investiranja v športne objekte v upadanju, saj smo že pri tako malih investicijah v letu 2009 investirali v športne objekte v Občini Trebnje le 2,9€ na prebivalca, leta 2010 1,9€ na prebivalca, leta 2011 0,7€ na prebivalca, leta 2012 pa celo 0€. Ko sem lani prevzel vodenje Športne zveze občin Trebnje in Mirna, smo si zastavili cilj, da pomagamo lokalnim klubom pridobiti čim več sredstev za šport, tako iz občinskih, kakor tudi iz državnih virov, in sicer za obnovo in ureditev naših športnih objektov, kakor tudi za izvajanje programov. Ureditev igrišča pri CIK je že prvi rezultat tega našega prizadevanja.

Vizualizacija športno igrišče CIK

Idejni predlog ureditve Športnega parka Trebnje – izgled po II. fazi. V naslednji fazi je predvidena izgradnja objekta s štiristeznim kegljiščem, tribunami in nadhodom nad Kidričevo cesto . (Vizualizacija: A. Šeligo)

 • Kako in na kakšen način ste se lotili ureditve športnega igrišča v Trebnjem?

Idejne ureditve športnega igrišča v Trebnjem smo se lotili celovito, preučili smo potrebe številnih naših športnih društev in to predstavili javnosti v začetku tega leta, skupaj z idejnim projektom. Ugotovili smo, da tako Kegljaški klub Trebnje, kakor tudi Nogometni klub Trebnje, uspešno delujeta, pa čeprav sploh nimata pogojev za delovanje doma, v našem mestu in zato tako treninge, kakor tekme izvajata v drugih krajih, 20 in več kilometrov iz Trebnjega, kar predstavlja zelo velik, tako stroškovni, kakor tudi organizacijski, zalogaj. Tudi ostali klubi, kljub temu, da po večini vadijo doma, pa zaradi dotrajanosti objektov niso bistveno na boljšem. Vemo pa, da imamo v Trebnjem tudi zelo uspešen strelski klub, mažorete, moto klube, borilne športe, golfiste, šolska športna društva in nenazadnje naš najuspešnejši športni klub, rokometaše.

 • Torej ste z zasnovo novega športnega igrišča oz centra ubili več muh na en mah?

Tako je, ureditev igrišča smo si zamislili kot centralni športni objekt v Trebnjem, kjer bi svoje domovanje našli številni športni klubi. V dopoldanskem času igrišče koristi OŠ Trebnje za svoje potrebe, v popoldanskem in večernem času, pa je potrebno igrišče urediti tako, da bo to centralno zbirališče Trebanjcev vseh generacij. V idejnem projektu smo si poleg ureditve nogometnega igrišča zamislili še ureditev košarkaškega igrišča z umetno maso, ki bi bil lahko uporaben oz prijazen za uporabo tudi za ostale športe, kot so odbojka, badminton itd, pa tudi za vadbo mažoret, otrok iz bližnjega vrtca in borilnih veščin. Želimo si tudi ureditve tekaške steze s tartanom, kar bi zagotovo omogočilo razvoj nekaterih atletskih disciplin, morda tudi ustanovitev trebanjskega atletskega kluba, ki je lahko odlična osnova za vse športnike, hkrati bi uredili igrišče za rekreativno igranje odbojke in rokometa na mivki. Načrtujemo tudi izgradnjo centralnega športnega objekta, v katerem bi našli domovanje številni trebanjski športni klubi, Športna zveza in pa predvsem Kegljaški klub Trebnje, saj bi v njem izgradili kegljaško dvorano, da bi naš Kegljaški klub končno dobil svoje domovanje in bi lahko nastopal pred svojimi navijači. Dvoetažni objekt smo si zamislili tako, da bi bil zgornji del objekta urejen kot tribuna, od koder bi se lahko spremljale tekme, del bi bil namenjen tudi športnemu baru, kot ena najpomembnejših idej te zasnove pa je ta, da bi se ta objekt povezal z nadhodom nad Kidričevo cesto, ki bi služil prehodu otrok iz šole na igrišče, brez da bi prečkali zelo prometno cesto.

 • Izgradnja nadhoda nad Kidričevo cesto?

Da, ta nadhod bi moral biti po mojem mnenju, glede na lokacijo Osnovne šole in tega igrišča, že zdavnaj narejen. Varnost otrok mora biti vedno na prvem mestu, zato je izvedba takega nadhoda nekako logična posledica načrtovanja športnega igrišča v navezavi z Osnovno šolo.

Igrišče CIK nedokončano 88

Trebnje po skoraj 40-tih letih dobiva ne le novo igrišče, ampak kar športni center.

 • Kakšne spremembe še načrtujete na tem igrišču?

Igrišče je v osnovi danes prehodno, saj ga številni prebivalci uporabljajo za najkrajšo povezavo med severnim in južnim delom mesta, ter med zahodnim in vzhodnim delom centra mesta, saj se dejansko nahaja v samem osrčju Trebnjega. V idejni zasnovi smo zato predvideli tudi izgradnjo peš poti na severnem delu igrišča ter povezavo na obstoječo pot, ki vodi po vzhodni strani igrišča in pa izgradnjo stopnic na zahodni strani igrišča. Tako bi vsem krajanom omogočili kratke mestne povezave, igrišče pa bi lahko v nočnem času zaklepali in ga tako dolgo časa občuvali.

 • Kako predlagate, da bi rešili problem stalnih smeti in neurejenosti tega igrišča ter vandalizma?

Vsa igrišča in športni objekti morajo dobiti svojega upravljavca, saj je praksa pokazala, da igrišča brez upravljavca nezadržno propadajo, če se zanje ne skrbi na dnevni bazi, zato je potrebno glede tega nujno ukrepati. To velja v prvi vrsti sedaj za novo igrišče pri CIK, saj so nas tudi prebivalci okoliških ulic opozorili, da se ponoči zbirajo na igrišču “obiskovalci”, zato je zjutraj igrišče polno smeti in steklovine in zato morajo otroci prvo uro telovadbe večkrat igrišče najprej pospraviti, da lahko vadijo. To je nesprejemljivo in to moramo čim prej urediti. Torej nujno je, da igrišče takoj ob izgradnji dobi upravljavca, ki bo skrbel vse dni v letu za urejenost igrišča in njegovo koriščenje.

 • To so smeli načrti. A so realni?

Glede na finančne zmožnosti trebanjske občine smo prepričani, da je igrišče možno dokončati v nekaj fazah, vsekakor pa ga je možno urediti v enem županskem mandatu, če je za to dovolj volje. Če pa bi bili bolj uspešni pri pridobivanju državnih (in evropskih) sredstev za šport oz športno infrastrukturo, pa je možno to igrišče in tudi ostala igrišča, urediti še prej.

Šolsko igrišče pri CIK

Dejan Smuk: “Za rekreativno igranje nogometa je staro igrišče seveda še dovolj dobro, zato smo predlagali, da se ga previdno odstrani in uporabi v eni izmed večjih KS v naši občini in sicer v Dobrniču, Čatežu, Velikem Gabru ali v Dol. Nemški vasi. Tokrat je izbor padel na Dol. Nemško vas, kjer se igrišče že tudi postavlja”.

 • Trenutno poteka prva faza obnove igrišča. Kaj bo v tej fazi urejenega, kakšna je višina investicije in kako ste zagotovili finančna sredstva?

V prvi fazi obnove bo urejeno nogometno igrišče z umetno travo, ki bo dovolj veliko, da bodo na njem lahko igrale uradne tekme vse selekcije NK Trebnje do 11 let. Starejši otroci bodo še vedno morali potovati na treninge in tekme v Ivančno Gorico in na Mirno, s katero smo letos zastavili skupno ekipo starejših dečkov, nogometašev starih do 15 let in že na prvi temi prepričljivo premagali nasprotnika. Na predlog svetniške skupine DROT, je občinski svet Občine Trebnje v začetku tega leta soglasno sprejel sklep, da se 50.000€ nameni za ureditev tega nogometnega igrišča. Ta znesek je po večini namenjen za zemeljska in ostala gradbena dela ter nakup umetne trave. Kar nekaj sredstev bomo morali zbrati s sponzorji in donacijami v Nogometnem klubu Trebnje, saj do te faze, kolikor naj bi se izgradilo igrišče z občinskimi sredstvi, ne bo dovolj urejeno, da bomo lahko igrali uradne tekme. Ni zagotovljenih kar nekaj osnovnih zadev, da bo igrišče pridobilo ustrezno licenco, za kar pa bomo morali kar sami poskrbeti v NK in za to pridobiti sredstva. Sami smo uredili že tudi garderobe, ki so nujne za igranje uradnih tekem, zagotovili smo ureditev zelenice okrog igrišča in njeno zatravitev, uredili bomo pitnik, KS Trebnje pa nam je priskočila na pomoč in zagotovila sredstva za razsvetljavo. Osvetlitev igrišča je nujna, saj je jeseni in spomladi vadba najbolj intenzivna, noč daljša in dan krajši in tako bomo lahko igrišče uporabljali do poznih večernih ur, kar je nujno potrebno zaradi številčnosti selekcij in velikega števila nogometašev. Sredstva, ki jih bomo morali še zagotoviti, po prvih ocenah presegajo 20.000€, zato že zdaj apeliramo na vse, ki jih zanima promocija preko našega kluba, da nam prispevajo sponzorska sredstva, ki jih bomo namensko vložili v ureditev igrišča.

 • Do kdaj predvidoma bodo dela potekala?

Osnovna ureditev igrišča, torej do preplastitve z umetno travo, je bila dokončana do sredine avgusta. Od tu naprej je ostalo še kar nekaj dela, ki ga moramo opraviti mi v klubu s svojimi prijatelji in donatorji, da ne pustimo zadevo na pol dokončano, saj bi se v tem primeru na novo igralno površino kmalu naneslo blato in ostale smeti in bi igrišče kmalu bilo uničeno. Zato smo kot rečeno takoj uredili zemljišče okrog igrišča in ga zatravili ter zaščitili.

 • Kako pa bo s košarkarskim igriščem in ostalim po zaključenih delih na nogometnem igrišču?

Tekaške steze in nekdanjega odbojkarskega igrišča v tej fazi ne spreminjamo. Smo pa v sodelovanju s sponzorji in prijatelji NK Trebnje, tu predvsem mislim na podjetji Grada, Peter Agnič s.p. in Cementni izdelki Gorec s.p. zagotovili, da smo nekoliko obnovili koše in jih zabetonirali ob nekdanjem odbojkarskem igrišču, tako da bo začasno urejena tudi rekreativna vadba košarke. KS Trebnje je tudi to igrišče osvetlila, tako da bo za rekreativno vadbo košarke zadovoljivo poskrbljeno.

končna idejna oblika igrišče cik1

Dejan Smuk: ˝Nadhod nad Kidričevo cesto bi moral biti po mojem mnenju, glede na lokacijo Osnovne šole in tega igrišča, že zdavnaj narejen. Varnost otrok mora biti vedno na prvem mestu, zato je izvedba takega nadhoda nekako logična posledica načrtovanja športnega igrišča v navezavi z Osnovno šolo.

 • Vrnimo se k vašim nogometašem. NK Trebnje, katerega predsednik ste, mora svoje treninge opravljati v drugih krajih, a vseeno beležite odlične rezultate, Trebnje je dobilo že prve nogometne reprezentante …

Naš nogometni klub že tri leta nastopa v ligaških tekmovanjih Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, ki je članica Nogometne zveze Slovenije. Redno vadi okrog 100 mladih nogometašev med 7 in 15 letom starosti. Ker v Trebnjem še vedno nimamo niti enega primernega nogometnega igrišča, niti primerne nogometne infrastrukture, opravljamo treninge in tekme na bližnjih igriščih, predvsem v Ivančni Gorici, za kar se temu klubu iskreno zahvaljujemo, kakor tudi staršem naših otrok za vso potrpežljivost. Sicer že od samega začetka skrbimo za strokovno vadbo, vsi naši trenerji so si pridobili ustrezne licence NZS, kar se nam rezultatsko že obrestuje. Naša selekcija otrok starih do 8 let je bila letos najboljša na Dolenjskem, naši nogometaši do 11 let so si delili prvo mesto z NK Krka iz Novega mesta, skupna ekipa Trebnje-Ivančna Gorica, ki je združila nogometaše stare do 13 let, pa je zmagala v drugoligaškem tekmovanju in se je uvrstila v najboljšo, prvo ligo tega tekmovanja. V samo treh letih delovanja, so za nami izredni uspehi, dva naša nogometaša, pa sta že dobila tudi vpoklic selektorja v reprezentanco.

 • Kako po enem letu predsedovanja Športni zvezi občin Trebnje in Mirna vidite sodelovanje med športniki in ostalimi?

Zahvalil bi se številnim podjetnikom, ki podpirajo šport in vlagajo svoja sredstva v razvoj športa oz predvsem razvoj mladih športnikov. Pohvalil bi rad tudi številne entuziaste in volonterje v naših športnih klubih, brez katerih bi bil šport v naši občini zelo težko tako uspešen, kot je. Kljub temu, da bom verjetno koga pozabil, velja omeniti družine Prosenik, Fortuna in Kovačič, brez katerih tako rekoč ne bi bilo moto športa, neumornih Nika Goleša, Dušana Jarca, Mirana Juraka, Milene Veber, ki desetletja s kegljaškim klubom dosegajo odlične rezultate, pa družino Zaletel, ki skrbi za razvoj golfa, Alojza Radlja, Romana Šavriča, Davida Lipoglavška, Marka Mežnaršiča in ostale, ki skrbijo za to, da se Trebanjci že leta veselimo uspehov naših rokometašev, Darjo Korelc, Mašo Zarabec in njuno ekipo, ki nas vsako leto presenečajo z uspehi mažoret v evropskem merilu, Alena Štritofa, Jožeta Trlepa, Senka Alukiča, Zvoneta Breznikarja za razvoj borilnih športov, Franca Cuglja in njegovo ekipo, ki že desetletja skrbijo za razvoj strelcev. Tu so še številni rekreativni klubi in športniki, ki niso člani Športne zveze, pa tudi uspešno delujejo, kot so npr. kolesarji, tekači, šahisti, … Trebanjska športna družina je zelo množična, ob primernem vlaganju v športno infrastrukturo, pa se bo zagotovo še povečala, kar bo zagotovo prispevalo k boljšemu zdravju in kondiciji slehernega našega občana. V enem od zbornikov Ministrstva za šport so zapisali: “Razvoj športne kulture predstavlja v praksi eno najpomembnejših nalog časa v katerega vstopamo. Premajhna aktivnost lahko pomeni usodno zamudo v življenju zlasti mladih generacij, kar ima lahko dolgoročne posledice pri nadaljnjem razvoju.” Prav je, da se tega zavedajo vsi tisti, ki odločajo o sredstvih, ki se namenjajo razvoju športa in športne infrastrukture.

(BZ)

One thought on “Imamo igrišče. Gremo naprej!”

 1. bojan pravi:

  Ideja in načrti super, minus za realizacijo. Košarkarsko igrišče se je preveč zmanjšalo, steza za tek pa je tudi ostala bedna. Vse kar ostane je plebejski žogobrc.

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4