Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 08.11.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Špela Smuk
Prispevek ogledan: 692-krat

Po pravi poti do učinkovite Občinske uprave

Piše: Špela Smuk

Piše: Špela Smuk

Verjetno bi težko našli občana ali občanko, ki bi rekel, da je Občinska uprava Občine Trebnje učinkovita, da je z njo zadovoljen in da izpolnjuje njegova pričakovanja. Ob dejstvu, da občinsko upravo financiramo mi, vsi davkoplačevalci iz občine Trebnje (mladi in stari, levi in desni, zeleni in oranžni), upravičeno pričakujemo, da se zavedajo svojega poslanstva: da so v službi vseh občanov in občank in da je njihovo poslanstvo zagotavljati učinkovit servis občanom, javnim zavodom, društvom, podjetjem ter skrbeti za trajnostni razvoj kraja. In da so oni tam zaradi nas in ne obratno.

Tudi sama sem velikokrat zelo kritična in se jezim nad odnosom, pristopom in učinkovitostjo občinske uprave. Jezim se nad slabo pripravljenim gradivom, nad neažurnostjo, nad pomanjanjem idej, nad (ne)iskanjem dobrih rešitev, nad nezainteresiranostjo, nad slabim črpanjem nepovratnih sredstev… čeprav hkrati, ko se jezim, vem, da marsikomu med njimi delam krivico.

Da v Občini Trebnje ni vse, kot bi moralo biti, pričajo množični odhodi zaposlenih. Ne morem prešteti števila vseh strokovnih delavcev, ki so Občinsko upravo Občine Trebnje zadnjih 8 let množično zapuščali. Nekateri od njih so zapustili svoje dolgoletno delovno mesto in pogoje za zdravo in ustvarjalno delo poiskali drugje. Drugi spet so le prišli, videli, doživeli in šli.

Da se bodo stvari še poslabšale, smo opozarjali že pri 1. obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje. Z dvigom rok 10 članov občinskega sveta je bil odlok v 2. obravnavi sprejet, z njim pa so bila županu dana pooblastila, da sam, brez potrditve občinskega sveta, spreminja notranje organizacijske enote znotraj oddelka občinske uprave. S tem je bila storjena ključna napaka, katere rezultati se sedaj kažejo.

Po novem Pravilniku o notranji sistemizaciji in organizaciji delovnih mest Občine Trebnje, ki ni skladen s prej navedenim odlokom, se npr. ukinja delovno mesto višjega referenta za področje stanovanjske dejavnosti na oddelku za okolje in prostor, kjer že vrsto let uspešno, korektno in učinkovito dela javna uslužbenka, ki je delala že s 3 različnimi župani, več direktorji občinske uprave in s številnimi sodelavci. Svoje naloge in področje dela pozna do najmanjše podrobnosti, je ažurna, učinkovita in strokovna, sedaj pa je kar naenkrat njeno delovno mesto nepotrebno. Glede na to, da je bila v mesecu avgustu 2013 na novo zaposlena nova javna uslužbenka za področje cest in cestne infrastrukture, ne moremo verjeti županu, da na oddelku za okolje in prostor ni dovolj delovnih nalog za vse zaposlene. Za nameček je v pravilniku sistemizirano novo delovno mesto pripravnika za določen čas, ki naj bi opravljal delovne naloge zaposlene, ki je po županovih besedah trenutno odveč. Je res utemeljeno in smiselno izkušeno javno uslužbenko postaviti na cesto in jo zamenjati s pripravnikom, ki komaj začenja svojo službeno pot?

Z novim pravilnikom se zmanjšujejo tudi potrebe po 100 % zaposlitvi občinskega inšpektorja in uvaja kombinacija z redarstvom, kar pa ni v skladu z zakonodajo in mnenjem Ministrstva za notranje zadeve. Ne glede na to, da se ustanavlja Skupna občinska uprava Mirnske doline.

Videti je tudi, da je občinska uprava v preteklem letu opravljala mnogo zahtevnejše naloge kot letos, saj se delovno mesto višjega svetovalca za nadzor investicij in proračuna spreminja v delovno mesto svetovalca v referatu za proračun. Obenem obseg del obstaja enak, iz česar lahko sklepamo, da naj bi javna uslužbenka opravljala enako delo kot do sedaj, za nižjo plačo. Vendar, ali bo tudi enako kvalitetno opravljeno?

Z novo sistematizacijo pa se v Občinski upravi po nepotrebnem in nerazumno vnaša še dodatno nezadovoljstvo, ki prav gotovo ne bo privedlo k učinkovitejši in prijaznejši občinski upravi. Pa seveda ne po krivdi uslužbencev občinske uprave.

Za dober, ustvarjalen, predan, učinkovit in kreativen kolektiv so nujni dobri predpogoji. Ki jih ne zagotavlja proračunska postavka za plače, ne sistematizacija, ampak dobro vodenje s strani župana. Župana, ki v zaposlenih vzbuja zaupanje in iz njih izvabi najboljše lastnosti. Ki je vir navdiha in motivator hkrati. Ki izžareva zaupanje v cilj in izbrano pot za doseganje le-tega, saj samo taka oseba namreč lahko črpa iz ekipe tisto najboljše, ki je potrebno, da s skupnimi močmi rešijo nalogo. Ki je strpen in potrpežljiv. Ki je osredotočen na cilj, vendar razmišlja analitično in ima dober pogled na celoto dogajanja. Ki je perfekcionist, zavezan k odličnosti. Ki se zaveda, da biti drugi najboljši ni dovolj, zato vzdržuje visoke standarde za doseganje cilja. Ki ima izjemno dobro razvit čut za timsko delo, je prilagodljiv in sproščen. Ki na delovnem mestu ne vzbuja občutka napetosti. Ki spoštuje stroko in zakonodajo ter se ne postavlja nad njo.

Ki ima jasno zastavljene kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni, da v sodelovanju z njimi gradi timski duh ter pripadnost, s čimer kot celota mnogo laže dosegajo zastavljene cilje. Ki ima zastavljen (zapisan) cilj oddelka in občinske uprave ter izdelano strategijo, s katero bodo dosegli ta cilj. Ki ima organizirano strukturo in zapisano vsebino ciljev (dolgo-, srednje- in kratkoročnih) vseh zaposlenih, ki jih vodi. Ki ima urejen sistem rednega spremljanja realizacije zastavljenih ciljev. Ki ima urejeno skladnost med mislimi, besedami in dejanji in je dober zgled. Ki se iskreno pozanima tudi o osebnih ciljih zaposlenih in pomaga pri njihovi uresničitvi.

V nasprotnem primeru, je le avtoritaren šef, ki podrejene vodi iz pozicije moči in od njih pričakuje, da ga bodo ubogali in storili naročeno. Ali pa permisiven šef, ki pričakuje, da podrejeni že vedo, kaj morajo storiti, saj so dovolj odgovorni in jih pri njihovih poraznih rezultatih razume, ker je pač situacija težka … Potem velika večina ljudi ne more čutiti pripadnosti, s čimer se izgublja pri storilnosti in uspešnosti medsebojnega sodelovanja.*

Cilji bodo namreč v veliki meri uresničeni, če se bodo zaposleni čutili pripadne, kar pa je moč doseči le na način, da se pogovarja o ciljih tako občinske uprave, kot njihovih osebnih življenjskih ciljih, o strategiji, kako naj prispevajo k uresničitvi ciljev ter jih spremljati in usmerjati, vendar ne z nalogami, temveč s cilji. Avtoritarno delegiranje nalog namreč sčasoma pri ljudeh povzroči odpor, cilji pa ustvarjajo izzive. Zagotovljen uspeh pa je, če zaposleni poleg ciljev in strategije vedo, da na svoji poti niso sami in da je njihov prispevek, trud, napredek, težave, rezultat opažen in sodelovanje spoštljivo v »dobrem in slabem«. Tako kot v vseh življenjskih situacijah.

*vir: DuBrin, A. J. (2008). Human Relations for Career and Personal Success. Boston: Prentice Hall, Tomaž Stanovnik , Za Uspeh

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4