Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 13.06.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 373-krat

Nižji komunalni prispevek, ceste v upravljanje Energetiki Šentrupert

ŠENTRUPERT, 13. junij 2014 – Občinski svet Občine Šentrupert je na 30. redni seji sprejel dve pomembni odločitvi: z odloko o opemljanju in merilih za komunalni prispevek znižujejo višino prispevka, z odlokom o vzdrževanju občinskih cest pa določajo, da bo to odslej delo Energetike Šentrupert.

StR - obcinski svet na seji 12062014 (1)

V prvi obravnavi je občinski svet sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert, s katerim so določili, da bo za javne ceste skrbela Energetika Šentrupert, ki je v 100-odstotni lasti občine in s katero lahko občina dosega nekatere sinergijske učinke: „Energetika Šentrupert že posluje, ima v obratovanju kotlarno na Dobu in temu primerno se bo v prihodnosti opremila tudi z določeno mehanizacijo, ki je potrebna za delovanje in transport samega energenta. Razpolaga tudi z določeno delovno silo in nekako smo ocenili, da je najbolj logična in racionalna varianta, da to storitev prenesemo na Energetiko Šentrupert,“ pravi župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Zakon o prostorskem načrtovanju nalaga občinam, da morajo v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta (OPN) sprejeti program opremljanja, vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. Zato je občinski svet Občine Šentrupert včeraj v prvi obravnavi sprejel Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert. Nov odlok redefinira območje, na katerem se pobira komunalni prispevek v skladu z zgrajeno infrastrukturo in novim prostorskim aktom, nekoliko spreminja strukturo cene, podrobneje navaja faktorje dejavnosti in obravnavo posebnih primerov ter uvaja še nekaj manjših tehničnih sprememb, najpomembnejše pa je, da se znižuje višina komunalnega prispevka v povprečju za od 10 do 30 odstotkov. Za stanovanjsko hišo s površino 150 m2 na 500 m2 veliki parceli bi po novem odloku odšteli 5.231 evrov, po odloku iz leta 2009 pa od 5.925 do 7.851 evrov, odvisno od območja gradnje.

StR - obcinski svet na seji 12062014 (3)

Na 30. redni seji je občinski svet med drugim potrdil tudi predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014 – 7.263 evrov bo prejelo 19 izvajalcev za skupaj 32 programov, največ Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje, ki bo za osem programov dobilo 2.114 evrov, 960 evrov bo prejelo Območno združenje Rdečega križa Trebnje, 645 evrov za tri programe Društvo Sožitje Trebnje in 550 evrov za dva programa Društvo upokojencev Šentrupert, ostali prijavitelji pa bodo prejeli od 37 do 487 evrov.

(PK)

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4