Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 18.03.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Cajtng | Kolumnisti | Lokalno | Nino Zajc
Prispevek ogledan: 878-krat

Ne dopustimo, da nam vzamejo še tisto, kar še dobro deluje v naši državi!

Piše: Nino Zajc

Piše: Nino Zajc

V februarju sem na občinski seji izpostavil problematiko in dobil odgovor, da ZD Trebnje pripravlja poročilo oz. analizo stanja ob potencialni ukinitvi NMP v Trebnjem. V teh dneh pa se je v medijih in družbenih omrežjih pojavila vest, da naj bi se ukinila NMP tudi v Trebnjem. To pomeni, da bi se poslabšala dostopnost oz. odzivni čas zdravstvene oskrbe za približno 30.000 ljudi na območju, ki ga pokriva ZD Trebnje. V nadaljevanju bom opisal nekaj praktičnih primerov in dilem, ki jih prinaša potencialna ukinitev NMP v Trebnjem …

Po predlogu nove ureditve bi se ukinila stalna pripravljenost ekipe NMP ter tudi dežurstvo. V ZD Trebnje že tako dežurata samo zdravnik skupaj z reševalcem, medtem ko je medicinska sestra oz. tehnik zdravstvene nege v pripravljenosti za sprejem pacientov v ZD Trebnje. Tehnika zdravstvene nege torej že sedaj ni v ekipi NMP, kar pa bi glede na območje, ki ga pokriva ZD Trebnje, bilo zelo zaželjeno.

Po predlogu nove ureditve bi čez dan bila v pripravljenosti dva diplomirana zdravstvenika, medtem ko bi se v času dežurstva ZD Trebnje zaprl. Tako bi bolniki, ki bi iskali zdravnika, prišli pred zaklenjena vrata. Tudi če pride do ukinitve NMP, pa se tu pojavljajo druga strokovna vprašanja in dileme. V kolikor pride v času pripravljenosti dveh diplomiranih zdravstvenikov do kakšne intervencije (npr. če piči čebela človeka, ki je alergičen na pike), ta dva zdravstvenika nista pristojna oz. jima ni dovoljeno odrejati terapije (konkretno – temu bolniku brez zdravnika ne smeta dati adrenalina), temveč bi morala ta zdravstvenika o nujnem stanju obvestiti urgentni center v Novem mestu, od koder bi prišel zdravnik, ki bi ocenil ali človek res potrebuje terapijo. S tem bi se seveda bistveno podaljšal (tudi) čas odzivnosti/dostopnosti do bolnikov.

Zavedati se moramo, da je Slovenija zelo parcialno poseljena, stanovanjska območja so zelo decentralizirana, zato bi vzpostavitev urgentnih centrov koristila (le) prebivalcem večjih mest, medtem ko bi ostalim prebivalcem, ki živijo v manjših mestih in/ali vaseh, taka ureditev pomenila izredno poslabšanje dostopnosti do NMP.

Izpostavil bom primer … Če pride do srčnega zastoja v Mokronogu (recimo na Starem trgu), ekipa iz ZD Trebnje danes pride na mesto dogodka v 10 minutah. Ekipa iz Novega mesta bi prišla tja po najhitrejši poti (skozi Dobruško vas, Škocjan, Laknice) v 30 minutah. Učili pa so nas – kako zelo dragocena je vsaka minuta (predvsem prvih sedem minut).

Isti problem, vendar še bolj patetičen, se (v primeru ukinitve trebanjske NMP) lahko pojavi tudi v primeru, da pride npr. do srčnega zastoja pred ZD Trebnje v rednem delovnem času zavoda, ko bi, kljub temu, da bi vsi zdravniki po splošnih ambulantah delali, morali počakati zdravnika iz Novega mesta. Ali tisti, ki zagovarjajo novi predlog ureditve NMP, računajo na moralo splošnih zdravnikov, da takemu pacientu, ki se zgrudi pred ZD Trebnje, pomagajo? Upam si trditi, da bi mu splošni zdravniki vseeno pomagali, ampak na »moralni pogon« se pač ne da delati večno, zato je potrebno zadevo urediti organizacijsko.

Pa se soočimo še s problemi klicev na številko 112. Dejstvo je, da se ljudje, četudi gre za resno stanje, pogosto izogibajo klicanju na številko 112 (se pa dogaja tudi zlorabljanje te številke, a to ni namen pisanja). Z reorganizacijo ZD Trebnje se je namreč spremenil tudi sistem naročanja pacientov. Ljudje ne kličejo več v sprejemno ambulanto, kot nekoč, ampak kličejo direktno medicinsko sestro ali zdravstvenega tehnika v splošno ambulanto, zato v primeru resnih stanj verjetno posledično pride tudi večkrat do neposrednih klicev v ambulanto splošnega zdravnika. Po predlogu reorganizacije NMP bi morala tako medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik ljudem, ki kličejo, pojasniti, da oni niso pristojni za to in da naj pokličejo na 112.

Po mojem mnenju bi morale občine – kot ustanovljiteljice ZD Trebnje – hitro, jasno in odločno reagirati in se zavzeti za zdravstveno oskrbo svojih občanov, da se NMP v Trebnjem ohrani. Poleg tega bi občine – kot dobre in gospodarne ustanovljiteljice – moralo skrbeti tudi dejstvo, kaj bo z vso opremo (ureditev sodobne ambulante za NMP, nakup reševalnih vozil, defibrilatorjev, preureditev prostorov za NMP v ZD Trebnje, ureditev ogrevane garaže, …), ki se je posodobila v letu 2009. Celotna posodobitev ZD Trebnje je bila v letu 2009 ocenjena na 1.800.000 € (približna cena vrtca v Velikem Gabru). Hkrati se je pred meseci odvilo kar nekaj slavnostnih podelitev defibrilatorjev na območju občine Trebnje, kjer naj bi prebivalci, če bi bilo potrebno, hitro uporabili defibrilator. V povezavi s to zgodbo o ukinitvi NMP se torej vse več zdravstvenega dela prelaga na laično javnost, medtem ko se nam strokovna oskrba oddaljuje! »Odločevalci« pa se morajo zavedati, da imajo opravka z življenji ljudi, zato se ne smejo odločati, kot da so v seriji Naša mala klinika ter samo gledati, kje bi se lahko privarčeval kakšen evro. In to se pričakuje tako od ministrstva, generalne in strokovne direktorice ZD Trebnje, županov občin, ki jih pokriva ZD Trebnje ter tudi občinskih svetov, kajti nikoli se ne ve, kdaj bo kdo potreboval usluge NMP. V končni fazi jo bo lahko potreboval tudi tisti, ki zagovarja ukinitev NMP in se lahko zgodi, da bodo ravno zanj usodne minute.

Odločno se bom postavil na stran občanov ter jasno in glasno nasprotoval predlogu ukinitve NMP v Trebnjem! Hkrati pa apeliram na vse občane vseh štirih občin, da se pridružijo civilni iniciativi ter prispevajo svoj podpis. Ne dopustimo, da nam vzamejo še tisto, kar še dobro deluje v naši državi! In občini!


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4