Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 31.03.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,035-krat

Ločevanje odpadkov tudi po petih letih še ni zadovoljivo

Kljub temu, da na območju, katerega s svojimi storitvami pokriva Komunala Trebnje, odpadke sistematično ločujemo že pet let (od aprila 2010, prej smo ločevali z ekološkimi otoki), in kljub občasnim poostrenim nadzorom, ločevanje le-teh še vedno ni zadovoljivo. Kljub vsemu pa direktor Javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. Stanko Tomšič ne grozi s kaznimi. Bo Komunali uspelo na lep način “prepričati” tudi tiste, ki še vedno ne ločujejo?

kante zabojniki z novimi nalepkami

Zabojniki so dobili nove nalepke, označene z novim logotipom Komunale Trebnje.

 • Te dni uslužbenci Komunale Trebnje na zabojnike lepijo nekakšne lističe, s katerimi lastnikom sporočajo, če pravilno razvrščajo odpadke. Zelen listič uporabniki storitev dobimo, če ločujemo pravilno, rumenega pa, če bi lahko ločevali bolje. Obstajajo tudi rdeči kartoni? Kaj se pravzaprav dogaja – smo povprašali direktorja JP Komunala Trebnje Stanka Tomšiča …

Naši sodelavci bodo v prihajajočih dneh pregledali vse zabojnike na našem območju izvajanja javne službe. Ob tem bodo tiste, ki še niso opremljeni, opremili z ustrezno nalepko, na kateri je napisano, kaj v posamezni zabojnik sodi. Če so ob pregledu odpadki ustrezno ločeni, na zabojnik nalepimo zeleno nalepko, s katero se uporabnikom zahvalimo za dosledno ločevanje. Če so ob pregledu ugotovljene manjše nepravilnosti, na zabojnik nalepimo rumeno nalepko, s katero opozorimo na neustrezno ločevanje. Če pa so ob pregledu ugotovljene večje nepravilnosti, uporabnik ne dobi rdečega kartona, ampak takih zabojnikov ne izpraznimo, napišemo pa zapisnik, ki ga posredujemo medobčinski inšpekcijski službi.

 • Kako ste zadovoljni z razvrščanjem (sortiranjem) frakcij, kako ljudje sortiramo?

Ločevanje odpadkov še vedno ni zadovoljivo. Uporabniki – tako pri individualnih gospodinjstvih, kot pri skupnih zbiralnicah – navodil za ločevanje odpadkov ne upoštevajo dosledno. V številnih zabojnikih je še vedno veliko odpadkov, ki v posamezne zabojnike ne sodijo.

nalepke ločevanje komunala trebnje

Zelena in rumena nalepka, ki sporočata uporabnikom storitev Komunale Trebnje, če so bili ob pregledu odpadki v zabojniku dobro razvrščeni ali bi se jih dalo razvrstiti bolje.

 • Je možno definirati, kje so ljudje najbolj vestni, kje najmanj? Se lahko potegne vzporednica – kako ločujemo v mestu, kako ločujejo na periferiji? Kako hiše, kako bloki?

Tako v mestu, kot tudi v drugih večjih naseljih, ter enako v manjših krajih so posamezni uporabniki, ki navodila za ločevanje uporabnikov upoštevajo zelo dosledno. Najslabše je stanje v skupnih zbiralnicah na vinogradniških območjih ter pri večstanovanjskih objektih.

 • Ste morda ugotovili vzrok neločevanja – ali je to zato, ker ljudje še vedno ne znajo ločevati ali morda zato, ker se jim ne ljubi ločevati?

Ocenjujemo, da je ključni razlog za neustrezno ločevanje to, da uporabniki doslednemu ločevanju odpadkov pripisujejo premajhen pomen, oz. da se ne zavedajo vpliva ločevanja odpadkov na končno ceno storitve pri uporabniku.

Pravilno in nepravilno ločevanje smeti v praksi

Primer oznake zabojnika s pravilnim in nepravilnim ločevanjem.

 • Opažamo, da zelo dobro skrbite za obveščanje in ozaveščanje ljudi, kar pred vami ni bila ravno praksa …

Komunala je načrtno pristopila k ukrepom za povečanje učinka ločevanja odpadkov. Naše uporabnike o pravilnem ločevanju odpadkov ter o pomenu ločevanja obveščamo na različne načine. Taka obvestila so bila, in še bodo, objavljena v glasilu podjetja Komunalček, pa tudi v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih, na lokalni televiziji itd.

 •  A ni malo nepošteno do tistih, ki že 5 let vestno ločujejo odpadke, da tistih, ki tega ne počnejo, ne kaznujete?

Naš namen nikakor ni kaznovanje, temveč doseči cilj, da bomo dosledno ločevali odpadke. Le na tak način bomo v prihodnje, ko bo vse mešane komunalne odpadke potrebno voziti na obdelavo, lahko zagotavljali podobno ceno storitve ravnanja s komunalnimi odpadki kot jo imamo danes. Sicer pa Komunala ni pristojna za ukrepanje oziroma sankcioniranje uporabnikov, to je v pristojnosti medobčinske inšpekcijske službe.

“Na področju ločevanja komunalnih odpadkov je bilo v letu 2014 izrečenih 23 opozoril po Zakonu o prekrških ter 11 odločb o prekršku, v istem letu pa je bilo uvedenih tudi 111 upravnih postopkov zoper kršitelje”, so za Cajtng sporočili iz medobčinskega inšpektoriata.

(MJ)

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4