Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 22.10.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 745-krat

Katere prometne prekrške največ delamo oz. katere obravnavajo naši policisti?

Policijskih opozoril in nasvetov smo ljudje vajeni, kar ni seveda nič narobe, zanimalo pa nas je, koliko le-ta padejo na plodna tla. Na Policijski postaji Trebnje smo preverili, katere prekrške največ obravnavajo, torej s čem Trebanjci in vsi, ki spadamo pod PP Trebnje, najbolj grešimo. Vnaprej se zahvaljujemo PP Trebnje in pomočniku komandirja za obširen odgovor, ki sledi …

varnostni pas

Največ prekrškov na območju PP Trebnje je bilo storjenih zaradi neuporabe varnostnega pasu. Pozor, varnostni pas je vez z življenjem.

Območje policijske postaje Trebnje obsega občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Policisti ugotavljajo prekrške na področju javnega reda in miru, cestno-prometnih predpisov ter ostalih predpisov, ki urejajo sožitje med občani oz. vsemi obiskovalci naših občin (npr. Zakon o zaščiti živali, Zakon o javnih zbiranjih, Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakon o orožju itn.).

Policisti smo tako v letošnjem letu v prvih osmih mesecih, ugotovili 842 cestno-prometnih prekrškov. Največ prekrškov je bilo storjenih zaradi neuporabe varnostnega pasu, in sicer okoli 24%. Uporaba varnostnega pasu dokazano ublaži posledice prometnih nesreč, za njegovo uporabo pa je potrebno najmanj truda. Od teh so policisti izrekli globo 83 % voznikom ali potnikom, ostalim 17 % pa so izrekli opozorilo. Predpisana globa za neuporabo varnostnega pasu je 120 EUR, z enako višine globe pa je predpisan tudi prekršek neuporabe zadrževalnega sistema, primernega otrokovi telesni masi (otroških sedežih), katerih je kar 10 % od skupnega števila prekrškov.

Okoli 18 % prekrškov so vozniki storili zaradi prekoračitve največje dovoljene hitrosti omejene s prometnimi pravili v naseljih ali izven naselij, pri čemer moramo poudariti, da policisti izvajajo meritve na krajih, kjer se največkrat zgodijo prometne nesreče. Od navedenih so policisti izrekli globo 131 voznikom (oz. 83 % voznikov) in 24 voznikov opozorili. Predpisane globe za prekoračene hitrosti so različne, odvisne od prekoračitve hitrosti od dovoljene. Tako je npr. za najpogostejšo prekoračitev hitrosti v naselju nad 10 do vključno 20 km/h (z upoštevano varnostno razliko izmerjene hitrosti z merilnikom hitrosti 5 km/h) predpisana globa 250 EUR in izrečene 3 kazenske točke, medtem ko je za prekoračitev nad 20 do vključno 30 km/h predpisana globa že 500 EUR in izrečenih 5 kazenskih točk.

Med vozniki vozil policisti pogosto ugotavljajo tudi vožnjo pod vplivom alkohola. Tako so policisti med 2.849 ustavljenimi in kontroliranimi vozili ugotovili 51 alkoholiziranih voznikov. Razmerje teh številk statistično sicer ne kaže velike problematike, vendar pa se moramo zavedati, da vsaka vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil močno poveča možnost povzročitve prometne nesreče. Predpisane globe za vožnjo pod vplivom alkohola so npr. 600 EUR in izrečenih 8 kazenskih točk za vrednost več kot 0,24 mg/l alkohola v izdihanem zraku pa do 1.200 EUR in izrečenih 12 kazenskih točk za vrednost več kot 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Za slednjo vrednost lahko policist zoper voznika motornega vozila odredi tudi pridržanje do 12 ur.

merjenje hitrosti

Prekoračitev hitrosti je drugi najbolj pogost prekršek, katerega obravnavajo polisti PP Trebnje.

Na področju javnega reda in miru so policisti v tem obdobju ugotovili 72 prekrškov, od katerih je bilo 89 % kršiteljem izrečena globa, ostalim 11 % pa opozorilo. Od teh prekrškov je bilo največ storjenih zaradi izzivanja in spodbujanja k pretepu (okoli 18 %), 13 % pa jih bilo storjenih zaradi preglasne uporabe akustičnih aparatov. Približno enak delež prekrškov (okoli 10 %) je bilo storjenih za posamezno skupino kršitev: prepiranja na javnem kraju, udarca nekoga drugega in kampiranja na javnem kraju.

Policisti so obravnavali tudi 16 kršitev (izzivanja ali spodbujanja k pretepu ter tudi udarjanja) oseb v družinskem krogu (partnerjev, zakoncev, sorodnikov ipd.), od katerih je bila desetim izrečena globa za storjene prekrške, zoper šest osumljencev pa je bila podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja Nasilja v družini (Kazenski zakonik Republike Slovenije) ter tudi izrečena prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi za čas od 10 do 60 dni.

PREVIDNOST NI NIKOLI ODVEČ …

V prihajajočem obdobju, ko so poljedelski pridelki že pod streho in grozdne jagode že pridobivajo alkoholne vrednosti, v gozdove kličejo sadeži, ki zorijo v tem letnem času. Pri zapuščanju vozil v gozdovih bodite pozorni na primerno zavarovanje svoje lastnine v osebnih avtomobilih, da slednje zaklepate in ne dajete priložnosti nepridipravom, ki bi videli priložnost oz. želen predmet na vidnem mestu v vozilu.

Ob zavedanju, da se tragičnih posledic hudih prometnih nesreč nikoli več ne da popraviti, pozivamo vse udeležence, naj v prometu ravnajo preudarno in odgovorno, tako zaradi lastne varnosti kot tudi varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Začenja se obdobje, ko se zaradi krajših dni, megle, padavin itd. vozne razmere slabšajo, kar običajno negativno vpliva na stanje prometne varnosti, zato pozivamo vse udeležence v cestnem prometu, da spoštujejo cestnoprometne predpise, vozijo strpno in previdno predvsem v primeru zastojev in slabših vremenskih razmer, predvidevajo dogajanje na cesti in v primeru napak oz. nevarnih ravnanj drugih udeležencev ustrezno reagirajo, s pravilnim ravnanjem poskrbijo za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev cestnega prometa, predvsem šibkejših, kot so otroci, pešci, kolesarji in motoristi.

Pripravil: Boštjan Colarič, pomočnik komandirja na Policijski postaji Trebnje

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4