Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 19.02.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,328-krat

IZJ: Končani sodni postopki zoper nekdanjega direktorja JP Komunala Trebnje Jožeta Povšiča

V vezi javnega podjetja Komunala Trebnje so se končali neutemeljeni in lažni sodni postopki (kazenske ovadbe, tožbe, obtožni predlogi, odškodninske tožbe) zoper nekdanjega direktorja Javnega podjetja Komunala Trebnje Jožeta Povšiča. Vse skupaj je bilo okoli 30 zadev na različnih sodiščih.

Jože Povšič 84

V vezi javnega podjetja Komunala Trebnje so se končali neutemeljeni in lažni sodni postopki (kazenske ovadbe, tožbe, obtožni predlogi, odškodninske tožbe) zoper nekdanjega direktorja Javnega podjetja Komunala Trebnje Jožeta Povšiča. Vse skupaj je bilo okoli 30 zadev na različnih sodiščih.

Predstavili smo zadnjih 6 pravnomočnih sodb različnih sodišč (I Pg 217/2010-23, Pd 22/2007/34, Pg134/2009, Pd 229/2008-27, II Kp 5716/2010-40, K 108/2006-55), katere so neutemeljeno sprožile (ne)odgovorne osebe v vezi javnega podjetja Komunala Trebnje, zoper nekdanjega direktorja Jožeta Povšiča, in vse, zaporedoma in 100% izgubili,

Predstavili smo pravnomočno sodbo Vrhovnega sodišča RS (VIII Ips 16/2013), na osnovi katere je moral nekdanji direktor Pavel Jarc vrniti Komunali Trebnje za cca 60.000 EUR preveč izplačanih plač, stroškov postopkov in zakonitih zamudnih obresti,

Na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov so osebni podatki tistih oseb, ki niso bili javni funkcionarji ali javni nameščenci, bili na tej novinarski konferenci javnosti prikriti!

Javno smo pozvali (ne)odgovorne osebe (poimensko), da javnemu podjetju Komunala Trebnje vrnejo vse stroške neutemeljenih in lažnih tožb, obtožb, kazenskih ovadb in odškodninskih tožb zoper nekdanjega direktorja Jožeta Povšiča, kateri je kot odgovorna oseba, direktor in uprava Komunale delal (citat iz sodb): »s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika« (konec citata),

Jože Povšič je podal javni poziv, ki glasi:

»Javno pozivam spodaj navedene (ne)odgovorne osebe, da javnemu podjetju Komunala Trebnje povrnejo vse stroške neutemeljenih sodnih postopkov proti nekdanjemu direktorju Jožetu Povšiču, zaradi lažnih obtožb, zaradi zavajanja ostalih članov nadzornega sveta Komunale, zaradi zavajanja članov skupščine Komunale, zaradi zavajanja predstavnikov lastnikov in javnosti, in sicer:

 1. Velečič Štefan, (ne)odgovoren član uprave
 2. Jevnikar Franc, Pevec Ciril, Silvester Prpar, (ne)odgovorni člani nadzornega sveta
 3. Alojzij Kastelic, (ne)odgovoren občinski svetnik in pravnomočno obsojeni župan: zaradi tega ker je zaradi lastnih osebnih in političnih interesov omogočil, da so ti štirje ljudje sploh prišli na funkcije v javno podjetje Komunala Trebnje, čeprav niso imeli ne pogojev, ne moralnih in etičnih vrednot za upravljanje z občinskim javnim davkoplačevalskim denarjem! Javno podjetje so pahnili v globoko izgubo in preprečili kontinuiteto sodnih postopkov v prid javnemu podjetju!
 4. Pozivam župane občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna, da seznanijo svoje občinske uprave in občinske svetnike v prejšnjem in sedanjem mandatu, da je nekdanji direktor Jože Povšič v javnem podjetju Komunala Trebnje bil pravnomočno oproščen vseh tožb in obtožb in je v javnem podjetju Komunala Trebnje v svojem 5 letnem mandatu delal »s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika«!

                                                                                                                                       Jože Povšič, Trebnje

 


Mediji, ki pokrivajo občino Trebnje, so na široko objavljali dogodke v javnem podjetju Komunala Trebnje v obdobju 2002-2013, večkrat na osnovi informacij, ki so jih dobivali od teh (ne)odgovornih oseb, katere pa so imele drugačne interese kot pa prikazovanje dejstev, resnice in boja proti korupciji!

V zadnjih nekaj letih so se v vezi javnega podjetja Komunala Trebnje odvijali pomembni dogodki (pravnomočni in dokončni), ki pa niso prišli v javnost, saj so jih (ne)odgovorni »skrbno« skrivali.

Višje sodišče je s pravnomočno sodbo že razsodilo oz. potrdilo, da Komunali Trebnje ni moč očitati odgovornosti, to je malomarnosti ali naklepa pri prenehanju delovnega razmerja in vrnitve na delo XXXXX. Iz pravnomočne sodbe se jasno vidi, da tožena stranka (Jože Povšič), ni nikoli ravnal nezakonito, naklepno, nesprejemljivo, malomarno ali neodgovorno.

Seja Nadzornega sveta Komunale je bila dne 22.09.2009, torej 1 leto in pol po prvostopni sodbi in 5 mesecem po drugostopni sodbi, s katero je prvostopna sodba postala pravnomočna. Ne Velečič, ne Jevnikar Franc nista seznanila članov NS o pravnomočni razsodbi tega sodišča. Sprejeli pa so sklep, da tožijo Povšiča!

Seja Skupščine Komunale je bila dne 08.07.2010, torej 2 leti in 4 mesece po prvostopni sodbi in 1 leto in 3 mesece po drugostopni sodbi, s katero je prvostopna sodba postala pravnomočna. Tudi na tej seji Velečič ni seznanil članov skupščine o pravnomočni razsodbi tega sodišča. Če bi citirali to sodbo na Skupščini, člani skupščine ne bi sprejeli sklepa, da se gre v tožbo zoper Povšiča!

Da je paradoks še večji, je Komunala v teh sodnih postopkih (Pd 22/2007/34), ki so bili skriti javnosti, zatrjevala, da je bila odločitev Komunale, da XXXXX preneha delovno razmerje pri njej zakonita, zato XXXXX že po temelju ni opravičen do odškodnine. In to je prvostopno in drugostopno sodišče 100% pritrdilo in sodba je postala pravnomočna. In kljub temu so še kar naprej tožili in obtoževali Jožeta Povšiča.

Če je pravna oseba Komunala Trebnje pod vodstvom direktorja Jožeta Povšiča v tej zadevi ravnala zakonito, kar je že bilo pravnomočno razsojeno leta prej, potem odgovorna oseba pravne osebe Jože Povšič ne more ravnati nezakonito, naklepno in malomarno! (res iudicata)!

Komunala Trebnje je v v času funkcije direktorja Komunale Trebnje Jožeta Povšiča odpravila 4 člansko upravo in uzakonila 1 člansko upravo (direktor Povšič). V 10 letih je zaradi zmanjšanja števila članov uprave in znižanja plače direktorja Povšiča in direktorjev za njim, prihranila več kot 500.000 EUR.

V obdobju od 25.02.2002 do 31.03.2003 je Komunala Trebnje plačevala 2 direktorja na individualnih pogodbah (Povšiča in Jarca), kar je nezakonito! Povšiču je bilo v Komunali Trebnje pravnomočno priznano delovno razmerje in plača, od prvega dne 25.02.2002 do zadnjega dne 17.06.2007. Jarc pa v letu 2001 sploh ni bil imenovan za direktorja Komunale, saj je Vrhovno sodišče RS nezakoniti Sklep o njegovem imenovanju pravnomočno odpravilo.

Povšič ima poleg pozitivnih poročil in pohval revizorjev in Računskega sodišča RS, sedaj še pravnomočne sodne dokaze, da je v svojem 5 letnem mandatu direktorja v Komunali Trebnje delal (citat iz sodb): »s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika« (konec citata), odpravil je izgubo in v zadnjih dveh letih posloval z dobičkom, povečal sredstva, premoženje javnega podjetja Komunala Trebnje za cca 4 mio EUR, na skoraj 15 mio EUR. Glede poslovanja podjetja in postopkov pri odpuščanju članov prejšnje uprave ni storil ničesar nezakonitega, naklepnega ali iz hude malomarnosti.

Edina napaka, ki jo je storil, je bila javna objava osebnih podatkov člana uprave, ki ni bil javni funkcionar oz. nameščenec lastnikov javnega podjetja.

Povšič ni v javnem podjetju Komunala Trebnje storil niti za 1 EUR koruptivnih dejanj, za svoje delo pa je bil s strani Računskega sodišča RS, pooblaščenih revizorjev in prejšnjega Nadzornega sveta Komunale pisno pohvaljen in nagrajen z denarno nagrado za uspešno delo!

Povšič se ob končanju vseh postopkov zoper njega zahvaljuje:

 1. Nekdanji članici Nadzornega sveta Komunala Trebnje ge. Justini Pančur, za pomoč pri zbiranju dokaznih listin (uradno je bila tajnica NS Komunale),
 2. Notranjim članom Nadzornega sveta Komunale Trebnje, ki (sicer v strahu) niso hoteli glasovati za neumne sklepe, ki sta jih za nadzorni svet “priredila” Velečič Štefan in Jevnikar Franc. Zahvaljujem se tudi zunanjemu članu Nadzornega sveta Andreju Jevnikarju.
 3. Nekdanji pravni zastopnici Komunale Trebnje Zlatki Šutovič iz Maribora, za pomoč pri zbiranju dokaznih listin,
 4. Kolegom in prijateljem, ki so vedeli in verjeli, da sem delal pošteno, odgovorno in zagnano v vezi poslovanja in upravljanja JP Komunala Trebnje v mojem petletnem mandatu, v obdobju 2002-2007,
 5. Tistim medijem, ki so pisali objektivno!

 In na koncu še iskrica:

”Ni bolj žalostne in hkrati umazane stvari na svetu, kot je gnilo lokalno politikantstvo lokalnih nesposobnežev, ki hodijo okoli v kravatah in se v razmerju do bolj sposobnih od sebe, obnašajo kot petelini na vrhu gnoja!”

Nasvidenje in srečno!

Jože Povšič, univ.dipl.org.,str.inž.

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4