Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 10.10.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Cajtng | Kolumnisti | Lokalno | Maja Gliha
Prispevek ogledan: 3,090-krat

Dedovanje zaščitene kmetije

VPRAŠANJE: Pred kratkim je umrl oče, ki je bil nosilec zaščitene kmetije. Ta obsega cca. 12 ha travnikov in gorskih pašnikov ter okoli 6 ha gozdov. Z materjo, ki je delni invalid, sta imela 3 otroke. Od tega sta dve hčerki (ena je zaposlena, druga študira) in en sin, ki je še mladoleten. Dedič kmetije je mati, ki pa kmetije ni sposobna obdelovati. Prav tako kmetije ni sposoben obdelovati nihče od otrok. Ali je možno taki kmetiji odvzeti status zaščitene kmetije in potem prodati/oddati zemljišča? Kako na celoten postopek vpliva dejstvo, da je del zemljišč v lasti mladoletnika?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: Zaščiteno kmetijo ureja veljavni Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki v 2. členu točno določa, kakšna je površina posameznih kmetijskih površin, da se kmetija lahko šteje za zaščiteno kmetijo. Če so ti pogoji (torej pogoji glede površine) izpolnjeni, upravna enota na predlog lastnika ali po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero kmetijo določi za zaščiteno. Ukinitev statusa zaščitene kmetije je mogoča le pod pogojem, da kmetija več ne izpolnjuje pogojev iz 2. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (npr. površina primerljivih kmetijskih površin je zmanjšana). Dejstvo, da zaščitene kmetije dedič ne more obdelovati, ni razlog za prenehanje statusa zaščitene kmetije. Dedič pa lahko kmetijo proda ali odda v najem, vendar se seveda lahko kmetija proda ali odda le kot celota, torej ob upoštevanju statusa zaščitene kmetije. Opozarjam, da mora v takem primeru dedič, ki je odtujil podedovano zaščiteno kmetijo ali njen znatni del pred potekom 10 let potem, ko je zaščiteno kmetijo prevzel, zakonitim dedičem na njihovo zahtevo doplačati vrednost do njihovega zakonitega dednega deleža.

Izjemoma se lahko iz zaščitene kmetije odsvoji nekatera zemljišča, ki niso pomembna za opravljanje kmetijske dejavnosti (to so pogosto tista stavbna zemljišča, na katerih ne stojijo objekti za izvajanje kmetijske dejavnosti). O odobritvi takšnega pravnega posla odloča pristojna upravna enota.

Iz vašega vprašanja je razvidno, da je sodišče že določilo dediča, in sicer je za dediča imenovalo pokojnikovo ženo. Ostali dediči imajo v takem primeru pravico do nujnega deleža, ki ga je dedič zaščitene kmetije dolžan izplačati v denarju. Rok za izplačilo nujnega deleža sodišče določi glede na gospodarsko zmožnost zaščitene kmetije in socialne razmere posameznega dediča. Rok praviloma traja največ 5 let. Izjemoma pa lahko iz upravičenih razlogov deduje dedič tudi zemljišče ali druge nepremičnine oziroma premičnine, če le-te niso pomembne za zaščiteno kmetijo, vendar le do višine nujnega deleža. Očitno je tako odločilo sodišče v vašem primeru glede dedovanja mladoletnega dediča, saj je mladoletni dedič postal lastnik nekaterih zemljišč znotraj zaščitene kmetije. S temi zemljišči mladoletnik seveda razpolaga povsem samostojno, torej neodvisno od lastnika zaščitene kmetije. Vendar, ker je mladoleten, se takšen pravni posel lahko sklene le ob soglasju pristojnega centra za socialno delo.

dedovanje zaščitene kmetijeČe morebiti dedič zaščitene kmetije še ni določen, potem bi bilo smiselno upoštevati tudi možnost, da se določitev dediča kmetijskega gospodarstva odloži, dokler ne postanejo vsi otroci polnoletni. Zakon namreč to rešitev omogoča. To mora sodišču predlagati zakonec, otrok ali center za socialno delo. V takem primeru se bo dedič zaščitene kmetije določil šele takrat, ko bodo vsi otroci polnoletni.

O gospodarjenju z zaščiteno kmetijo je torej smiselno razmisliti še preden pride do zapuščinske obravnave, in sicer še posebno, če je eden od dedičev mladoletni otrok. Če je v vašem primeru že prišlo do določitve dediča, potem pri pristojni upravni enoti najprej preverite, ali vaša “zaščitena kmetija” sploh še vedno izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo iz 2. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (še posebno, ker so bila očitno določena zemljišča izločena iz zaščitene kmetije in prenesena v last mladoletnika). Če zaščitena kmetija še vedno izpolnjuje vse pogoje, potem statusa zaščitene kmetije ni mogoče ukiniti. Mogoče pa je tako kmetijo prodati ali oddati v najem. Seveda vse to ob zasledovanju namena zaščitene kmetije in z ustreznimi soglasji pristojnega upravnega organa.


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4