Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 04.07.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , , , , , , , , , , , , , ,
V kategoriji: Danijel Ocepek
Prispevek ogledan: 720-krat

Biti politik in politična stranka je dober biznis

danijel ocepek 150x150

Piše: Danijel Ocepek

Kaj bi vi postorili v občini Trebnje s cca. 145.000,00€ na leto?

Obnova cest? Obnova vodovodnega omrežja? Vlaganje v pridobivanje novega uporabnega znanja naših otrok? Mladinski center in razvoj mladinske dejavnosti? Obnovitev bazena? Kinodvorana? Nogometno igrišče? Vlaganje v razvoj gospodarstva in nova delovna mesta? Vlaganje v infrastrukturo za energetsko samozadostnost? Vlaganje v osveščanje in pridelavo za prehrambeno samozadostnost?

Bi lahko še našteval, a me zanimajo tudi vaši predlogi!

Naj vam razložim bolj podrobno za boljšo predstavo, da si boste lahko sami ustvarili mnenje. Ali je prav ali ni, presodite sami, ravno tako razmišljanje, kaj vse bi lahko s temi sredstvi koristnega naredili za okolico, družbo in občino, bom prepustil vam in vaši domišljiji.

V občini Trebnje je predvideno v proračunu za leto 2013 14.163.966,04€ prihodkov (ali so prihodki realno predvideni, ne bom komentiral). Od tega je namenjenega svetnikom 50.000€ za njihove sejnine OS ter 40.000€ za financiranje političnih strank. O drugih predvidenih, nesmiselnih, predvsem pa nerazumljivih, izdatkih morda kdaj drugič. Posvetil se bom zgolj in samo 90.000€ oz. vsem prejemkom, katere prejmejo politične stranke in njihovi ter od občanov izvoljeni predstavniki iz občinskega proračuna.

Če tako na hitro preračunam po podatkih, ki jih imam, občinski svetnik/ca na leto za občasno sedenje na seji OS, dvigovanje roke, nekateri celo brez spregovorjene ene samcate besede, prejme 2.380,95€ (cca. 200€ na sejo, četudi je samo 5 min prisoten). Upravičeno in zasluženo? V ta znesek niso vštete sejnine na odborih OS ter tudi ne vse ostale sejnine v nadzornih odborih javnih podjetji in zavodov, katerih je občina so/ustanoviteljica (npr. Komunala, CIK, …).

A vendar, tudi o teh dodatnih sejninah je podatek iz Dolenjskega lista zgovoren (sicer malo dvomim, po hitrem pregledu dostopnih podatkov, da so prejeli in navedli pravilne podatke), neimenovan trebanjski svetnik je prejel dodatno kar za 3.614,14€ iz sejnin iz odborov OS. A tudi v ta znesek še vedno niso vštete sejnine organov javnih podjetji in zavodov, v katerih kot predstavniki ustanovitelja delujejo nekateri svetniki.

Iz tega lahko sklepam in predvidevam, da svetnik, “tisti bolj aktiven”, na leto iz občinskega proračuna posredno in neposredno za vse sejnine (nadzorni odbori javnih zavodov in podjetji, odbori OS in seje OS) prejme pavšalno izračunano med 4.000€ in 5.000€. Kar pa ni več tako malo, kot se morda na začetku zdi, kajne? Sploh pa ni malo, ko to pomnožimo z 21 (cca. 105.000€), kolikor je svetnikov.

Politična stranka oz. svetniška skupina prejme iz proračuna 4.444,44€. Sicer je ta znesek prepračunan zgolj povprečno, ker že hiter pogled na podatke pokaže, da je največji letni izkupiček med 9.413,75€ in 2.259,00€ na politično stranko oz. svetniško skupino.

Če so že zneski, ki jih prejmejo svetniki za sejnine, nesprejemljivi (vsaj zame, ker bi se s tem denarjem dalo kaj bolj koristnega narediti na tem delu), plačila političnim strankam, seveda odpove vsaka zdrava kmečka pamet.

Ne bi imel pripomb, če bi se s tem zneskom kakorkoli pomagalo ali da bi se ga vlagalo v lokalni razvoj in občane. V večini primerov pa žal vidimo, da gre ta denar vse prej kam drugam, samo nazaj v lokalno skupnost ne. Še več, namesto malo bolj racionalne potrošnje in zapravljanja občine se jemljejo krediti, med drugim kot kaže tudi za to, da se lahko povečujejo sejnine in prispevki političnim strankam. Ne rečem, so svetle izjeme med svetniki in strankami, katere ne bom izpostavljal, kot tudi tistih drugih ne. Verjamem, da sami dovolj spremljate dogajanje v lokalnem okolju, da lahko ocenite, katera politična stranka in svetniki delujejo in vlagajo v našo lokalno skupnost in katere so tiste politične stranke in svetniki, ki “delajo” samo na vsake štiri leta po 1 mesec (pred volitvami), v vmesnem času pa jim je pomembno zgolj to, koliko sredstev bodo prejeli iz občinskega proračuna.

Na vseh nas je, kako se bomo odločili na naslednjih volitvah. Ali bomo izvolili politike, ki se resnično trudijo za našo lokalno skupnost, politike z resnimi in realnimi cilji ter zavezo delovati za dobro lokalne skupnosti, ali pa bomo izvolili politike in stranke, ki se gredo biznis, glasove pa kupujejo s “cirkusom”, kemičniki, majicami in odojki, vse ostalo pa so prazne, po volitvah hitro pozabljene puhlice že cela desetletja.

Torej, da ponovim vprašanje – kaj bi pa vi postorili v občini Trebnje s cca. 145.000,00€ na leto?

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4