Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 10.12.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , , , , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,360-krat

Znani predsedniki vseh 12-tih krajevnih skupnosti v občini Trebnje

V dneh od torka do četrtka, od 18. do 20. novembra 2014, so po vseh krajevnih skupnostih širom občine Trebnje potekale konsitutivne seje, kjer so člani sveta KS izvolili svoje vodstvo. Štirje predsedniki so ostali isti, osem pa je novih.

Občina Trebnje

Občina Trebnje je razdeljena na 12 krajevnih skupnosti, vsaka pa ima svoj svet in vodstvo oz. predsednika. Na zadnjih volitvah so na vodilna mesta izvolili osem novih predsednikov, štirje pa so ostali isti, kot v minulem mandatu.

V največji krajevni skupnosti, KS Trebnje, je predsednik postal Dejan Smuk, ki je na tej funkciji zamenjal Davida Klariča. Istega dne, tj. 18. 11. 2014, so predsednike izvolili v še štirih krajevnih skupnostih. V KS Štefan je Antona Straha zamenjal Dean Verbič, v KS Velika Loka pa Roka Sajeta Simon Erjavec. V KS Knežja vas je predsednik ostal Alojz Špec, v KS Šentlovrenc pa Andrej Jevnikar.

Naslednjega dne, torej 19. 11. 2014, so predsedstvo dobili še v treh krajevnih skupnostih. Trije novi predsedniki so postali Jože Pintar v KS Dolenja Nemška vas, ki je na tem položaju zamenjal Milana Dragana, Darko Glivar v KS Dobrnič, ki je zamenjal Milana Kastelica in Silvo Zupančič, ki je ob izteku mandata v KS Svetinja zamenjal Petra Flisa.

Zadnji dan so predsedstvo izvolili še v preostalih štirih krajevnih skupnostih. V KS Račje selo je Darka Pekolja zamenjal Vojko Makovec in v KS Veliki Gaber Borisa Praznika Borut Sever, medtem do sta v preostalih dveh KS predsednika ostala enaka – KS Sela pri Šumberku bo še štiri leta predsedovala Bogdana Brilj, KS Čatež pa Bogomir Mlakar.


KATERE BODO VAŠE PRIORITETNE NALOGE?

Predsednike posameznih KS smo povprašali – katere bodo vaše prioritetne naloge v tem mandatu (kaj si želite v tem mandatu izpeljati, kaj narediti, …), odgovore pa objavljamo v nadaljevanju in sicer v vrstnem redu, kot smo jih prejemali.

Alojz Špec 150x150Alojz Špec, KS Knežja vas: »Svet KS Knežja vas v mandatu 2014-2018 planira nadaljevati z delom, po katerem je bil prepoznaven že do sedaj, in v skladu s statutom ter potrebami krajanov. Dokončati bo potrebno nekatera že začeta dela in začeti z novimi projekti. Bo pa potrebno biti v teku mandata prilagodljiv in po potrebi plan korigirati, ker se v vsakem mandatu pojavijo investicije in posledično stroški, katere ni mogoče predvideti na začetku mandata. Naš plan dela je razdeljen po različnih področjih:

1. Vaško središče Dolenje selce (razsvetljava podstrešja, nabava projektorja, nabava igral, slikovna in tekstovna predstavitev vseh vasi v KS; definiranje pogojev uporabe, vzdrževanja; organizacija predavanj (področje zdravstva, kmetijstva, zeliščarstva,…); organizacija telovadbe za ženske, organizacija tečajev (kuharski, …)

2. Cestna infrastruktura (preplastitve in po potrebi razširitve kritičnih odsekov JP v KS Knežja vas (Roženpelj, Kamenje, Luža, Selce,..), razširitev ovinka v Knežji vasi; postavitev prometnih ogledal na kritična mesta; nadaljevanje zemljiško knjižne ureditve JP; zimsko (pluženje, posipanje) in letno (košnja brežin, nabava peska za makadam) vzdrževanje javnih poti)

3. Ostala infrastruktura (postavitev hidrantov po vaseh v KS; postavitev oglasnih tabel; predstavitev KS na treh vpadnicah v KS (s strani Občin, Železnega, Babne gore); ostavitev avtobusnih postajališč (ob pridobitvi ustreznega zemljišča)

4. Športno-rekreacijski center Rupa (investiranje v center v sodelovanju z uporabniki (razsvetljava, postavitev lope, …))

5. Prireditve (dan KS »Rupa«, materinski dan, čistilna akcija, obdaritev starejših krajanov ob okroglih jubilejih, obdaritev otrok – Dedek Mraz, sodelovanje z RK ob prireditvi za starejše krajane, košarkarski turnir).

DeanDean Verbič 150x150 Verbič, KS Štefan: »V KS Štefan imamo v planu elektrificirati javne luči v vasi Benečija in Grič, pridobiti projekte za gradnjo pločnikov od gostilne Mišič proti Veliki Loki (do odcepa za Gor. Nemško vas ), od gostilne Mišič proti Zidanem mostu čez progo in do odcepa za vas Brezo ter naprej proti Pluski, nato pridobiti projekt za obnovo mostu čez Temenico na Kamnem potoku ter »pritiskati« na Občino Trebnje in Komunalo Trebnje za zamenjavo vodovodnih cevi v vasi Rožni vrh in Breza (+ kanalizacija).

Potrebno bo tudi asfaltirati poti v vaseh, ki so v slabem stanju, verjetno največji izziv pa bo pridobitev lokacije – parcele (ne za vsako ceno) za izgradnjo večnamenskega prostora za delovanje KS ter ostalih društev v KS. Smo namreč edina KS v občini Trebnje, ki nima svojih prostorov za delovanje (gostujemo v prostorih gostilne Mišič).

Poleg omenjenega je potrebno zaključiti že začeta dela za razširitev križišča v vasi Breza (avtobus z otroki ne more zaviti v vas). V KS Štefan imamo tudi dva mosta čez H1 (Belšinja vas (samo za pešce) in Benečija)), ki sta v zelo slabem stanju. Mostova sta v lasti Republike Slovenije. Ob gradnji avtoceste niso bila izpolnjena vsa dela, ki so bila v projektu.

Ob tej priložnosti se želim tudi občanom zahvaliti za izkazano zaupanje, članom sveta pa za izvolitev na mesto predsednika KS Štefan.

Dejan Smuk 150x150 1Dejan Smuk, KS Trebnje: » V KS Trebnje smo se dela lotili zelo resno in v tem času imeli že tri seje KS in dve seji komisij. Z ekipo zelo zavzetih svetnikov smo že na drugi seji evidentirali kar 53 različnih točk oz težav, ki tarejo naše prebivalce. Težave se nanašajo na različne zadeve, kot so izvajanje zimske službe, asfaltiranje določenih delov cest, ureditev dodatnih svetilk javne razsvetljave na določenih delih KS, namestitve dodatnih klopi, smetnjakov, smetnjakov za pasje iztrebke, dodatnih cestnih ogledal…

Naše svetnike oz prebivalce tudi motijo določeni deli mesta, ki so neurejeni, imajo pripombe na neprimerno novoletno okrasitev mesta in okrasitev v času praznikov. Vse te zadeve bomo poskusili v okviru finančnih zmožnosti, ki nam jih zagotavlja Občina Trebnje, popraviti oz sanirati. Prioritetno bomo poskusili urediti prostor v centru Trebnjega, kjer se nahaja področje, ki ga imenujemo tržnica, uredili bi radi center mesta z dodatnimi zasaditvami rož in grmičevja ter postavitvijo Forma vive, uredili bi radi športno igrišče pri CIK ter področja med CIK in Policijo ter park pri CIK, hkrati pa tudi področje pred Banko Koper, kjer se nahaja eko otok, ki kazi celotno okolico, nahaja pa se v samem središču mesta. Nadaljevali bi radi tudi s projektom urejanja učne poti ob reki Temenici.

Zaradi lepšega izgleda mesta bomo poskusili izpeljati projekt vgradnje potopljenih ekoloških otokov, poenotenja urbane opreme in neprometne signalizacije. Hkrati bomo poskusili ugotoviti, zakaj v velikem delu Evrope že uporabljajo za zimsko čiščenje cest emulzijo, ki je biološka in razgradljiva, pri nas pa še vedno uporabljamo sol, za katero je dokazano, da uničuje ceste, pospešuje korozijo na avtomobilih in objektih ob cesti ter najmanj 100m od ceste onesnažuje vodo in uničuje rastlinje. Če bodo analize to dejansko potrdile, bomo poskusili v Trebnjem že v naslednji zimi za odstranjevanje snega s cestišča uporabiti emulzijo in ne več sol, saj bomo tako prihranili ogromno denarja, ki ga danes dajemo za obnovo cestišč po zimskem času ter za čiščenje infrastrukture zaradi peska.

Vsekakor je dela zelo veliko, razpoložljivih finančnih sredstev pa vsako leto manj, zato bo izvedba naštetega zelo težavna.«

Borut Sever 150x150Borut Sever, KS Veliki Gaber: »Krajevna skupnost Veliki Gaber je ena večjih krajevnih skupnosti v naši občini, poleg tega pa njeno število prebivalcev iz dneva v dan narašča. Odgovor na vprašanje, kakšni so načrti za mandat predsednika KS in katere so prioritete, je dandanes težko natančno opredeliti. Vsekakor je idej, želja, načrtov in ciljev z moje strani veliko, zato mi je tudi bil izziv, da sem se odločil, da kandidiram kot svetnik za svoj kraj in posledično tudi sprejmem funkcijo predsednika sveta skupnosti. Zavedam se, da pa pri vsem tem nisem sam. Kot najprej si želim uspešnega sodelovanja z ostalimi svetniki in svetnico ter nadaljevati povezovalno vlogo med društvi in organizacijami in ostalimi institucijami, ki jo je začel moj predhodnik Boris. Veliko prednost dandanes v tem svetu vidim tudi v povezovanju z ostalimi krajevnimi skupnostmi, v smislu optimizacije postopkov in izmenjavi mnenj in izkušenj. Pri vsem tem pa ne smem pozabiti, da si želim tudi zelo aktivnega sodelovanja z našo občino in županom.

Vsekakor pa želim nadaljevati tradicijo Praznika korenja, ki je v kraju res zelo odmeven, hkrati pa ima veliko povezovalno funkcijo v smislu vseh delujočih društev ter posledično tudi krajanov. Pri načrtovanju izvedbe praznovanja želim biti odprt za nove ideje, nove poglede in pobude. Med prioritetne naloge pa vsekakor štejem vzdrževanje cest, javne razsvetljave, aktivno sodelovanje pri izgradnji prepotrebnega vrtca v Velikem Gabru, druge faze obnove ceste Bič – Veliki Gaber (v upanju, da najdemo skupno rešitev tudi za razbremenitev glavnega križišča v Velikem Gabru), pločnik Mali Gaber – Medvedjek, aktivno sodelovanje pri projektih za prepoznavnost kraja samega, … Sam sicer nisem ravno športno naravnan, vendar se vse bolj zavedam pomembnosti aktivnega ali rekreacijskega udejstvovanja v športu in posledično izboljšanja psihofizičnega in zdravstvenega stanja posameznika. Mogoče v ta namen tudi izgradnja poligona za tako imenovan »street workout« v našem kraju.

Skozi moj mandat bo prišlo na plan mnogo potreb in želja krajanov, svetnikov… Meni pa je glavno vodilo, da se krajani družijo in povezujejo v delu, reševanju težav, iskanju novih rešitev, pa tudi ob veselih dogodkih. Res si želim, da vsi začutimo, da delamo za svoj kraj; zase in za svoje otroke. S to mislijo, sem prepričan, da lahko skupaj naredimo veliko. In prepričan, da bo naše delo obrodilo sadove, katere sladkobe bomo uživali tudi mi.«

Vojko Makovec 150x150 1Vojko Makovec, KS Račje selo: »V mandatu 2014 – 2018 je naša prioriteta priključitev vasi Račje selo in Blato na čistilno napravo, ki je že postavljena v bližini ribnika Blato, na njo pa je priklopljeno le romsko naselje Vejar. V načrtu imamo izgradnjo pločnika v obeh omenjenih vaseh, na Hudejah imamo zelo slabo pokritost s hidranti, v vasi Velika Ševnica pa imamo hišo brez dovoza. To je le nekaj že znanih problemov, ker pa se vedno pojavijo tudi nepredvidene in nujne investicije, se vsega žal ne da vnaprej načrtovati.

Prav vsi člani sveta KS Račje selo si želimo, da bi lahko naredili čim več za javno dobro, da bi s tem uresničili zaupanje in zadovoljstvo naših krajanov.«

Simon Erjavec 150x150Simon Erjavec, KS Velika Loka: »Z letošnjim volilnim letom so v Svet KS Velika Loka prišli novi obrazi z novimi idejami. Naši glavni cilji v začetku mandata so dokončanje projektov in nalog, ki so se izvajali pod vodstvom sedaj bivšega predsednika KS Roka Sajeta. Najpomembnejši odprti projekt je obnova Kulturnega doma Velika Loka, v katerem bi lahko svoje uspešno delo nadaljevalo Kulturno društvo Ivana Cankarja. S sanacijo objekta bo rešena tudi prostorska problematika mladih na Veliki Loki. Mladina bo končno dobila svoje prostore, ki bodo ustrezno povezani z igriščem pred kulturnim domom. Plan v sledečem mandatu je skrb za vsa naselja v KS v smislu javne infrastrukture (ceste, vodovodno in hidrantno omrežje, javna razsvetljava, ipd). Aktivno se bomo prizadevali za ureditev prehoda čez železniško progo, ki je nujno potreben ter izgradnjo pločnika ob regionalni cesti.

Vsekakor so želje članov KS, da povežemo vse kraje na našem območju v bolj homogeno in enotno skupnost, zato bomo v prihajajočem letu organizirali posamezne dogodke oziroma zbore, kjer bodo krajani lahko predstavili svoje želje. Želimo animirati ljudi, da se aktivno vključujejo v vseh področjih v KS, ki prispevajo v javno dobro. Upamo, da bomo lahko kljub krčenju sredstev uresničili čim več podanih predlogov. Naša glavna in edina naloga pa bo delovanje v dobro krajanov in Krajevne skupnosti Velika Loka kot celota.«

Bogdana Brilj 120x120 dpiBogdana Brilj, KS Sela pri Šumberku: »Krajevna skupnost Sela pri Šumberku pokriva 17,10 m2, kar pomeni, da je po obsegu četrta med največjimi krajevnimi skupnostmi v občini. Temu ustrezno imamo tudi veliko krajevnih cest, ki zahtevajo vzdrževanje. V preteklem mandatu smo poskrbeli za najbolj dotrajane odseke. V novem mandatu pa si želimo temeljite obnove ceste na Vrh in širitev ceste v Arčelco. Premalo smo se zavedali, kako pomembne so obcestne mulde. Sedanji nalivi, nas učijo, da jih bomo morali narediti tam, kjer smo nanje pozabili. Več pozornosti bomo namenili tudi čiščenju prepustov.

Uboge imamo lokalne ceste, ki so v pristojnosti občine. Krajani smo zelo zadovoljni, da je bila v preteklem mandatu urejena cesta na Orlako. V tem mandatu pa prosimo občino za ureditev lokalne ceste Orlaka – Valična vas. Ta cesta je še makadamska. Predstavlja povezavo z Zagradcem, kjer vse več ljudi hodi v mlin po moko, tam je najbližja črpalka in trgovina. Gre za strm teren in ob nalivih voda odnaša ogromne količine gramoza. Včasih je cesta skoraj neprevozna. Na tem odseku je otežena tudi zimska služba.

Druga lokalna cesta za ureditev, za katero prosimo občino in seveda tudi občinske svetnike, je cesta Replje – Volčje jame – Lisec. Ta cesta je predvsem pomembna za krajane Volčjih jam in seveda za lastnike parcel v vinski gorici Lisec. Če želimo razviti zidaniški turizem, potrebujemo urejeno infrastrukturo.

Tretja, vendar ne zadnja po pomembnosti, je tudi cesta od priključka do Sel pri Šumberku. Ker živimo v čisti naravi, imamo tudi vse več izletnikov in pohodnikov, ki pa so ogroženi na cesti, ki je preozka za količino prometa, ki se tam odvija. Srečanja kamiona in osebnega avtomobila predstavljajo grozljivko. Že mnoga leta zapored na občino neuspešno naslavljamo apele po širitvi vsaj najbolj ozkih in nepreglednih ovinkov. Na isti cesti, v ovinku pod cerkvijo, nujno potrebujemo tudi cestno ograjo, ki bi zavarovala nevarne zdrse v dolino.

V letu 2015 pričakujemo, da bomo na Selih zgradili mrliško vežico. Zaznali smo potrebe po usposabljanju, informiranju in motivaciji lokalnega prebivalstva. Kolikor bo mogoče, bomo poskrbeli tudi za to.«

Mateja Oven 150x150Mateja Oven (v imenu Andreja Jevnikarja) KS Šentlovrenc: »Zadnji sestanek sveta KS Šentlovrenc je bil namenjen določitvi prioritetnih nalog za našo KS. Na žalost se je izkazalo tako, da imamo krajani preveč načrtov in želja, proračunska sredstva za izvedbo le-tega pa so vsako leto nižja. Ena prvih nalog KS v novem letu bo dokončanje pločnika v smeri Šentlovrenc – Krtina. Nujna je sanacija plazu na Dolgi njivi, prav tako pa se bo sredstva namenilo za asfaltiranje oz. preplastitev poti na Dolgi njivi, Dolnjih Praprečah in v Gornjih Praprečah.

V sodelovanju z Občino je potrebna čimprejšnja rekonstrukcija ceste Šentlovrenc-Martinja vas-Medvedjek in sanacija cest, ki so bile poškodovane v času gradnje odprtega širokopasovnega – optičnega omrežja.

Poleg rednih vzdrževalnih del je v letu, ki prihaja, za nas že skoraj nujno potrebno izpeljati razširitev pokopališča, saj to postaja pereč problem kraja in širše okolice, kljub dosedanjemu aktivnemu sodelovanju pri tem. Na predlog staršev predšolskih otrok bomo pričeli z aktivnostmi za ustanovitev in ureditev prostorov za oddelek vrtca v našem kraju, ki naj bi zaživel že jeseni 2015. Prav na to temo pripravljamo v pomladanskem času zbor krajanov in upamo na uspešno sodelovanje s KS Velika Loka.

Prav tako je potrebno pristopiti k sanaciji poplavnih voda iz smeri Mačji dol-Šentlovrenc-Krtina. V mislih imamo tudi pripravo idejnega projekta za športno dvorano, ki naj bi bila v sklopu PŠ Šentlovrenc.

Že v decembru bomo organizirali srečanje starejših krajanov in izvedli obdarovanje predšolskih otrok, v sodelovanju z ostalimi društvi pripravljamo izobraževalne tečaje oz. predavanja in delavnice za otroke, prav tako bomo pripeljali kakšno veseloigro in ubrano petje na naš oder. Dobro sodelovanje in pripravljenost vsakega posameznika sta velikega pomena za uspešno leto, ki je pred nami.«

Vprašanje smo predsednikom krajevnih skupnosti zastavili preko e-pošte in sicer 26. 11., odgovor pa smo čakali do 7. 12. 2014. Odgovorov predsednikov ostalih krajevnih skupnosti žal nismo dobili, se pa ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem tistim, ki pa ste si vzeli čas za naše bralce oz. vaše sokrajane.

(GS)

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4