Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 16.07.2012 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: ,
V kategoriji: Maja Gliha
Prispevek ogledan: 919-krat

Zakonito dedovanje

VPRAŠANJE: Imam ženo, s katero imava dva odrasla otroka in od katere sem se pred nekaj leti odselil, uradno pa se nisva ločila. Z novo partnerko sem si ustvaril novo družino, s katero imam tudi enega otroka. Ker ne želim sprejeti težke odločitve o tem, komu prepustiti svoje premoženje po moji smrti, sem se odločil, da oporoke ne bom napisal. Kdo bo po moji smrti dedoval moje premoženje?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO:  Postopek dedovanja in krog zakonitih dedičev natančno določa veljavni Zakon o dedovanju. Če zapustnik ne napiše oporoke, po njem dedujejo zakoniti dediči (torej tisti dediči, ki jih za vsako situacijo posebej določa zakon). Zakoniti dediči dedujejo premoženje po dednih redih, pri čemer dediči bližnjega dednega reda izključijo iz dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda. Poenostavljeno to pomeni, da če obstoji vsaj en dedič v prvem dednem redu, so osebe iz drugega dednega reda izključene iz dedovanja, zaradi česar v takem primeru premoženje v celoti dedujejo dediči prvega dednega reda.

V prvi dedni red sodijo zapustnikovi otroci in njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner. Ti dedujejo premoženje po enakih delih (vsak dobi enak delež celotnega premoženja). Položaj zakonskega partnerja je povsem izenačen s položajem zunajzakonskega partnerja. To pomeni, da se partnerja, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, štejeta za zakonska partnerja, čeprav nista sklenila zakonske zveze.

Ker imate otroke, to torej pomeni, da v vašem primeru obstojijo dediči prvega dednega reda, zato bi v primeru vaše smrti vaše premoženje dedovali dediči v prvem dednem redu. Vaše premoženje bi glede na veljavno zakonodajo v celoti dedovali vaš zakonec (oziroma zunajzakonski partner) in vaši otroci.

Navajate, da imate ženo, od katere ste se pred leti odselili, niste pa izvedli uradnega postopka razveze zakonske zveze. Zakonska zveza skladno z veljavnim Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih preneha le z razvezo zakonske zveze ali pa s smrtjo enega zakonca. Zakonsko zvezo pa lahko razveže le sodišče v posebnem postopku, in sicer na podlagi predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze (če je med zakoncema sporazum) ali pa na podlagi tožbe za razvezo zakonske zveze enega izmed zakoncev (če med zakoncema ni sporazuma o razvezi zakonske zveze). Iz vašega vprašanja je mogoče razbrati, da sodišče v vašem primeru vaše zakonske zveze še ni razvezalo (saj na pristojno sodišče niste vložili niti predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze niti tožbe za razvezo zakonske zveze). Zaradi navedenega ste formalno še vedno v zakonski zvezi z vašo “bivšo” partnerko oziroma se ona še vedno šteje za vašega zakonca.

Nihče namreč ne more skleniti nove zakonske zveze, dokler njegova prej sklenjena zakonska zveza ne preneha. Iz istega razloga tudi nihče ne more živeti v pravno priznani zunajzakonski skupnosti, dokler njegova prej sklenjena zakonska zveza ne preneha. Kljub temu, da ste si ustvarili novo družino z novo partnerko, te vaše nove partnerke ni mogoče šteti za vašo zunajzakonsko parterko. Zunajzakonska skupnost namreč zato, ker se še niste razvezali od »bivše« žene, sploh ni mogla nastati.

Vaši zakoniti dediči bi bili zato v tem trentuku vsi vaši otroci in vaša žena (torej “bivša” partnerka). Ker skupaj obstajajo 4 zakoniti dediči, bodo vaše premoženje dedovali tako, da bo vsak dedoval ¼ vašega premoženja oziroma bo tako vaša “bivša” žena kot tudi vsak od vaših otrok dedoval po ¼ vašega premoženja. Otroci dedujejo enak delež ne glede na to, da npr. z njimi sploh več ne živite ali da npr. z njimi sploh nimate nobenih stikov.

Glede na navedeno vam predlagam, da pri pristojnem sodišču vložite predlog (ali tožbo) za razvezo zakonske zveze, saj boste na ta način dokončno uredili tudi vsa pravna razmerja z vašo bivšo ženo in posledično ona tudi ne bo več vaš zakoniti dedič. Ko boste tudi uradno razvezani, se bo vaša življenjska skupnost z novo partnerko lahko štela za zunajzakonsko skupnost oziroma bo ona postala vaša zunajzakonska partnerka. V tem primeru bi se po vaši smrti vaše premoženje dedovalo tako, da bi vsak od vaših otrok in vaša trenutna partnerka dedovali vsak po ¼ vsega vašega premoženja. Drugačen način razdelitve premoženja pa lahko seveda vedno dosežete tako, da naredite oporoko. Vendar morate tudi pri tem upoštevati nujne dediče, ki v vsakem primeru (na njihovo zahtevo) dedujejo nujne deleže, čeprav jim v svoji oporoki ne namenite nobenega premoženja.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4