Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 21.03.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 521-krat

Za krajevnimi skupnostmi pol leta mandata, v KS Trebnje zelo smeli načrti

Tako za župani, kot tudi za predsedniki krajevnih skupnosti, je pol leta mandata. Ne ravno veliko, pa morda vseeno dovolj, da se potegne neka črta, vzporednica. Predsednike posameznih KS smo prosili, če nam lahko na kratko sporočijo, kaj so v tem času naredili (recimo pripravili kakšno dokumentacijo, začrtali plan dela, …) in pa, če so se katerega projekta na kakršen koli način že lotili.

Smuk Dejan 150x150 2Dejan Smuk, KS Trebnje: »Pošiljamo nekaj slik idejne zasnove Forma Vive. Ideja je, da se uredi krožišče pri Mercatorju tako, da se vsakega obiskovalca Trebnjega že na začetku, ob vhodu v mesto, nagovori oz obvesti, da vstopa v mesto, ki je slovenski center naivne umetnosti. Nato pa je v načrtu, da bi bili ob glavni cesti od Mercatorja do novega parka ob CIK-u na določenih mestih skozi mesto urejene točke, kjer bodo stale skulpture samorastnikov. Centralna točka, kjer pa bodo vse skulpture stalno postavljene na ogled, pa bo nov park, ki naj bi ga uredili pred CIK-om in v področju med Policijo in CIK-om. Projekt si je zamislila in ga vodi KS Trebnje, poteka pa v sodelovanju z Občino Trebnje in CIK-om. Vse skupaj bi naj bilo izvedeno, če nam bo uspelo zagotoviti potrebna finančna sredstva, do leta 2017. Sicer pa ima KS Trebnje namen proglasiti leto 2017 za leto kulture v našem mestu, saj bomo takrat praznovali 50 let prvega Tabora likovnih samorastnikov, zato bomo delali na tem, da bi ta park izgradili do tega leta. Takrat bi v Trebnjem tudi gostoval muzej rimskih ostankov v sodelovanju z Narodnim muzejem v Ljubljani in Dolenjskim muzejem, kjer se trenutno nahajajo izkopanine, ki so se našle na področju našega mesta. Do takrat bomo tudi izvedli geofizikalne raziskave, da ugotovimo, kje se še v našem mestu pod zemljo skrivajo deli rimske zapuščine, tako da bomo poskusili do takrat tudi izdelati mapo rimskega mesta Preatorium Latobicorum.

Sicer pa je načrtov še veliko. Na območju tržnice bomo izgradili še eno otroško igrišče z igrali na drevesih. Kontejnerje že selimo stran, ker je to, kar smo imeli do sedaj, eno veliko smetišče v centru mesta (zarjaveli kontejnerji, polni nesnage). Zraven bo še 4-stezno balinišče in sintetično drsališče za drsanje skozi celo leto, kar je v zadnjem času svetovni hit. Ta projekt si zasluži čisto posebno obravnavo, zato bi podrobneje o tem kdaj drugič.

Za konec naj še omenim, da smo že začeli s pripravljanjem in izvedbo nekaj prireditev; izvedli smo denimo zimske vragolije, prireditev ob Dnevu žena, 6. maja (na dan poroke staršev Generala Maistra) bo otvoritev spominske plošče na rojstni hiši mame Generala Maistra (Tomšičeva hiša) z udeležbo slovenske vojske in Društva generala Maistra, pripravljamo že tudi prireditev Slovo poletju, potekajo tudi razgovori za decemberske prireditve, ki se bodo tokrat pričele že z adventnim časom. Smo v zaključni fazi izvedbe PZI za ureditev in asfaltiranje nove ceste na Studencu, v nekaterih delih KS bomo še letos izvedli novo javno razsvetljavo, izvedli bomo projekt ureditve nove urbane opreme (klopi, smetnjaki, smetnjaki za male živali, neprometna signalizacija, drogovi…)

Oven Mateja 150x150 1Mateja Oven, KS Šentlovrenc: »V zimskem času smo za krajene Šentlovrenca pripravili nekaj prireditev, ki so bile namenjene tako najmlajšim kot tudi starejšim krajanom; skupaj smo se poveselili v decembrskem času, izdelovali ptičje hišice in preganjali zimo s pustnimi maskami. Na zadnjih dveh sejah sveta KS smo se dogovorili, da se nadaljujejo dela v vezi izgradnje pločnika v Šentlovrencu, kar nam predstavlja velik del predvidenih finančnih sredstev s strani Občine Trebnje. Na podlagi sklenjene pogodbe s Krajevno skupnostjo Šentlovrenc je Komunala Trebnje d.o.o. s 1. 1. 2015 prevzela upravljanje pokopališča v Šentlovrencu. V primeru potreb s področja izvajanja pogrebnih storitev se tako krajani obrnejo na Komunalo Trebnje d.o.o.

Z deli ureditve oz. preplastitve cestišča v Dolnjih in Gornjih Praprečah bomo pričeli v poletnih mesecih. Na plazu na Dolgi njivi je bil narejen ogled s strani župana g. Kastelica in občinske uprave. Zagotovili so nam, da bo plaz saniran z naslova sanacije naravnih nesreč, vendar zaenkrat še nismo bili seznanjeni s pričetkom del.

V zimskih mesecih so potekali intenzivni pogovori in priprave na začetek delovanja oddelka vrtca v Šentlovrencu v prostorih PŠ Šentlovrenc. S strani župana Občine Trebnje g. Kastelica in ravnatelja OŠ Trebnje g. Kostrevca imamo zeleno luč za odprtje oddelka. Na osnovi razpisa in prijav bodo določene starostne skupine otrok v oddelku. Na to temo se pripravlja sestanek s starši predšolskih otrok v četrtek, 19. 3. 2015. Prav tako se je dosegel dogovor z lastnikom zemljišča, predvidenim za razširitev pokopališča, za nadaljni postopek odkupa zemljišča, ki ga bo vodila Občina Trebnje. V vezi sanacije cestišča v glavnem križišču v Šentlovrencu in ureditve oz. sanacije cestišča naprej proti Velikemu Gabru, ki je poleg velikega števila prometa predvsem posledica gradnje odprtega širokopasovnega – optičnega omrežja, smo na občinsko upravo naslovili dopis po nujni ureditvi le-tega, saj cesta postaja iz dneva v dan nevarnejša za vse udeležence v prometu, zlasti za naše najmlajše in učence PŠ Šentlovrenc in njihove pravice po varni šolski poti. Na področju varnosti v cestnem prometu bo potrebno doseči dogovor o omejitvi hitrosti, saj gre za šolski okoliš.

Na Občino Trebnje smo se obrnili s prošnjo, da nas seznanijo z zadnjimi dogovori na temo bazne postaje v Šentlovrencu, saj se intenzivno kopa in uničuje zemljišča zunaj železniškega območja, brez vednosti, kaj šele s privolitvijo lastnikov zemljišč. Z realizacijo večine projektov bomo lahko pričeli šele po sprejetju proračuna, zato upamo, da bo zadevo kar se da hitro sprejeta.

Zupančič Silvo 150x150Silvo Zupančič, KS Svetinja: »V začetku vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem za izkazano zaupanje članom Sveta KS Svetinja. Čas hitro beži, tako je za nami že pol leta dela novega Sveta KS. Rezultati res še niso vidni od daleč. Dejansko pa se že izvaja kar nekaj aktivnosti. Kot prvo bi omenil vzdrževanje cest ali tako imenovano pluženje, kjer več ali manj poteka vse po že utečenem stanju. Kot drugo naj omenim aktivnosti za nakup zemljišča za izgradnjo vaškega središča z igriščem. Svet KS je aktivno pristopil k povpraševanju za zemljišče in se je že tudi opredelil za določeno zemljšče. Sedaj čakamo samo še občinsko upravo in svet občine Trebnje za potrditev ter odkup zemljišča, ki bo služilo krajanom KS Svetinja. Kot tretjo točko pa bi navedel aktivnost za odmeritev in umestitev ceste Repče – Rdeči Kal. Bilo je tudi še kar nekaj pobud za ureditev krajevnih cest po KS Svetinja. Tečejo tudi priprave za zbor krajanov, kjer pričakujemo tudi njihove pobude za boljše življenjske razmere v KS Svetinja.


POMEMBNO: K sodelovanju smo tudi tokrat povabili vse krajevne skupnosti!

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4