Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 11.03.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke:
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 723-krat

Za kaj ste namenili sredstva iz proračuna, namenjena svetniškim skupinam? Kaj menite o predlogu za znižanje teh?

Konec februarja je Gregor Kaplan, predsednik DSD OO Trebnje, skupaj s kolegom Darkom Kastelicem, sicer podpredsednikom iste stranke, Turistično-informacijskemu centru (TIC-u), podaril dve kolesi, ob tem pa med drugim dejal: “V DSD Trebnje smo se zato, da bi po naših najboljših močeh pomagali in prispevali k izboljšanju stanja, odločili, da del sredstev, ki jih prejemamo iz občinskega proračuna, vrnemo našim občanom in turistom v obliki fizičnega prispevka”.

Občina Trebnje + izplačila strankam

Dobrih 107.000€ so dobile politične stranke iz proračuna občine Trebnje od zadnjih volitev do konca leta 2013.

V Cajtngu smo na osnovi te dobronamerne poteze posamezne stranke povprašali – 1. koliko sredstev so v zadnjem mandatu prejeli iz občinskega proračuna, 2. za kaj so jih namenili in 3. ali bi bilo po njihovem mnenju prav, da se ta sredstva znižajo. Prejeli smo odgovore naslednjih svetnikov, katere objavljamo v nadaljevanju … (po vrstnem redu, kot smo jih prejemali)

Matija Hočevar 150x150Matija Hočevar, romski svetnik: “Na navedena vprašanja ne morem odgovoriti, ker delujem neodvisno, brez podpore stranke. Sredstva iz sejnin, pa tudi lastna sredstva, kot sem vam že zapisal, porabim za svoje delovanje. Glede zadnjega vprašanja pa – sredstva se v trenutni situaciji v državi znižujejo na vseh področjih, zato bi se tudi v strankah zagotovo dalo kaj narediti bolj ekonomično in s tem prihraniti, ter na ta način znižati stroške v proračunu.”Jože Korbardr. Jože Korbar, SLS: “Občinski odbor SLS Trebnje je po uspešnem nastopu na zadnjih lokalnih volitvah zasedel 3 svetniška mesta in je bil v sedanjem mandatu v skladu z volilnim rezultatom in sklepi občinskega sveta upravičen do sofinanciranja s strani občine v višini približno 6.000 EUR iz vsakokratnega proračuna. Od začetka zadnjega mandata v maju 2011 smo tako iz proračuna dobili 19.333,26 EUR, vendar se del sredstev iz leta 2011 nanaša na prejšnji mandat občinskega sveta. Sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje OO SLS Trebnje, kar vključuje tudi delovanje svetniške skupine. Skoraj tretjina sredstev, prejetih iz proračuna se posredno vrne v proračun kot najemnina in stroški za pisarno, ki jo uporabljamo za svoje delovanje. Ostala sredstva pa so gospodarno porabljena za tekoče delovanje in za pokritje stroškov, ki nastanejo občasno, kot na primer neposredni stroški nastopanja na volitvah. Nadaljnjemu zniževanju sredstev z financiranje političnih strank nasprotujemo, ker bi to pomenilo omejevanje delovanja strankarske demokracije v Občini Trebnje.

Špela smuk 150x150Špela Smuk, DROT: Stranka DROT pridobljenih sredstev iz proračuna Občine Trebnje ne namenja za delovanje svetniškega kluba, saj naši svetniki vse stroške plačujejo iz lastnega žepa. Prav tako stranka DROT pridobljenih sredstev ne namenja za lastno delovanje. Naša stranka ni namenjena sama sebi, ampak je le orodje, da lahko pomagamo ljudem in lokalnemu okolju.

DROT je prisoten v Občinskem svetu Občine Trebnje že tretji mandat. Prva dva mandata smo kandidirali kot društvo oz. lista. Zato kar 8 let edini v občinskem svetu nismo bili deležni niti eura sredstev, namenjenih za delovanje svetniških skupin in političnih strank. Predlagali smo sprejem Pravilnika za sofinanciranje samostojnih svetniških skupin, kar bi nas lahko izenačilo s političnimi strankami, za izvajanje ni bilo posluha. To se je spremenilo komaj v tem mandatu za financiranje Županove liste. Žal je v naši občini in tudi državi tako, da so politične stranke privilegirane, tako finančno, kot tudi pri samih volitvah. Če ne kandidiraš kot politična stranka, ne smeš na volilnih lističih uporabljati logotipa, ki veliko pomeni pri vizualni percepciji in razpoznavnosti. Prav tako moraš pred vsakimi volitvami kot lista zbirati podpise občanov na UE, kar politične stranke ne rabijo. Kljub temu, da smo pred zadnjimi lokalnimi volitvami ustanovili stranko, smo še vedno mnenja, da je tovrstno privilegiranje političnih strank pred listami civilne družbe zelo narobe.

Zaradi neprimerne zakonodaje in zaradi izredne podpore javnosti, smo se na zadnjih lokalnih volitvah organizirali kot stranka in tako smo, glede na število glasov, upravičeni tudi do sredstev iz proračuna.

Stranka DROT je tako npr. v letu 2013 iz občinskega proračuna prejela 9.061 EUR in DONIRALA različnim prejemnikom za izvajanje programov 9.610 EUR, kar pomeni, da je donirala celo več kot le VSA PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA. Če upoštevamo celotne prihodke, pa stranka namenja 95% vseh prihodkov za donacije, ostalih 5% je namenjenih za pokrivanje bančnih stroškov, računovodskih storitev in vsakoletne objave poročila v Uradnem listu RS. Verjetno smo edina stranka v Sloveniji, ki tako rekoč skoraj vsa svoja sredstva vsa leta namenja za donacije. Če se motim, bom zelo vesela.

Stranka DROT ima svoj program. In ta program je v celoti kompatibilen tudi s programom in aktivnostmi našega društva – Društva za razvoj in oživitev Trebnjega – DROT. Zanima nas izključno vsestranski razvoj Trebnjega – naše občine, ne delitve in ne preteklost.

Društvu DROT smo z omenjenimi donacijami omogočili izvajanje različnih programov. Organiziramo prireditve, predstave, organiziramo izlete za otroke iz socialno ranljivih okolij, vzpostavili smo družbeno trgovino ZASTONJ, sredstva porabimo za lastni delež pri organizaciji kmečke in rokodelske tržnice ter kot lastni delež pri izvajanju Svetovalnice Srečanje za pomoč odvisnikom in njihovim družinam ter preventivnih delavnic po osnovnih šolah za učence in starše…

Najbolj pa smo ponosni na to, da smo s prejetimi sredstvi omogočili izvajanje evropskega projekta DOBROTE DOLENJSKE, v okviru katerega mora nosilec zagotavljati soudeležbo oz. lastna sredstva. DROT je namreč uspel z enim najbolje ocenjenih projektov, sofinanciranih iz evropskega sklada za razvoj podeželja in kot je prof. dr. Bogataj povedal: »Takšnega projekta Slovenija še ne pozna«. Pridobili smo kar 100.698,88 nepovratnega evropskega denarja, za kar pa smo morali zagotoviti soudeležbo z lastnimi sredstvi v višini 36.782 EUR. Izvedbo aktivnosti smo v največji možni meri naročali v domačem okolju in s tem podpirali domača podjetja in ponudnike. S pomočjo omenjenih donacij zagotavljamo tudi sredstva za zaposlitev mlade strokovnjakinje, ki se že več mesecev več kot uspešno dokazuje pri vodenju in koordiniranju mnogih aktivnosti pri zelo kompleksnih razvojnih projektih. Tudi v prihodnje nameravamo zagotavljati pogoje, snovati projekte in še več sredstev namenjati zaposlovanju mladih strokovnjakov iz domačega okolja. Člani DROT pa vse projekte in aktivnosti izvajamo z nešteto urami prostovoljnega dela popolnoma brezplačno.

Predlog, da se znižajo sredstva za delovanje političnih strank, sejnin svetnikom, članom komisij in odborov, je ob sprejemu dvoletnega proračuna podala prav svetniška skupina DROT. Menimo, da če se znižujejo sredstva za društva, kulturo, šport, izobraževanje…, je prav, da se sorazmerno znižajo sredstva tudi za delovanje občine in njenih organov. Žal naš predlog ni bil sprejet. Naše stališče pa ostaja enako. Če bi se zaradi znižanja sredstev namenjenih političnim strankam in raznim sejninam, posledično zvišala sredstva namenjena društvom, športu, kulturi, sociali in izobraževanju, ne pa se»izgubila« v proračunu, potem smo prvi, ki se pod tak predlog podpišemo.

Torej, stranka DROT sredstva, ki jih pridobi iz občinskega proračuna ne porabi za delovanje stranke in tudi ne za delovanje svetniške skupine, temveč jih namenja izključno za razvoj in v dobrobit lokalnega okolja in naših občanov. Držimo se pregovora: “Stori, kar moreš – s tem, kar imaš, in tam, kjer si.”

gregor kaplan 150x150Gregor Kaplan, DSD: “Od leta 2011, pa do konca 2013, kolikor časa delujemo v OS, smo iz proračuna prejeli 9.011€. Poleg delovanja občinskega odbora DSD je tu zajeta še izvedba letne skupščine in družabnega srečanja za občane člane stranke in podpornike ter jesenskega prijateljskega srečanja, vključno z družinskimi člani. Finančno smo vsako leto podprli predšolsko vzgojo in prispevali v sklad, ki deluje na tem področju v občini. Na letni ravni rezerviramo sredstva za strokovna dela na področju raziskovalne dejavnosti – razpis za reko Temenico (diplomska, magistrska in doktorska dela). Organiziramo posvete in predavanje – zadnje izredno odmevno je imel prof. dr. Mencinger (januar 2014). Finančno podporo smo izkazali tudi nekaterim društvom. V DSD Trebnje organiziramo različne dogodke – npr. martinovanje (Ponikve, november 2013). Zadnji prispevek smo namenili občini Trebnje oz. TIC Trebnje, kot odziv na problematiko trebanjskega turizma – nakup dveh koles s pripadajočo opremo za brezplačno uporabo, z željo, da se izboljša mobilnost turistov in naših občanov. Kolesi sta brezplačno na voljo tudi uslužbencem občine in bosta pripomogla k prihranku kakega evra v občinski blagajni. Na ta način v DSD Trebnje vsa prejeta sredstva, v različnih oblikah, povrnemo našim občanom. In še mnenje o znižanju teh sredstev v proračunu … Glede na slabo finančno stanje občine, za katero je odgovorno sedanje vodstvo, bi podprli predlog znižanja, a pri tem vsekakor zahtevali, da se prihranek namensko usmeri v projekte, ki bi bili namenjeni širši koristi lokalne skupnosti. Ob tej priliki ponavljamo, da naj vladajoča elita prevzame odgovornost za njihovo zadolževanje v preteklosti, saj je potrebno za finančno poslovanje občine prevzeti tudi kakšno drugo odgovornost, ne samo politično. Občutek odgovornega ravnanja z občinskim denarjem, na žalost, nikoli nismo zasledili.”

NAKAZILA SREDSTEV POLITIČNIH STRANKAM 2011-2013 Excel

Zneski, katere so politične stranke prejele iz proračuna v času od zadnjih volitev.

Branko Veselič je telefonsko pojasnil, da vsa sredstva iz proračuna Občine Trebnje, ki so namenjena LDS OO Trebnje, dobi krovna organizacija LDS v Ljubljani, ki pa ima blokiran račun, zato ne dobijo nazaj v Trebnje niti evra.  Odgovorov oz. mnenj ostalih svetnikov (Nada Pepelnak (SDS), Marko Grandovec (SD), Miran Candellari (NSi), Tanja Udovič Cuder, Andrej Jevnikar (neodvisna svetnika)) nismo prejeli.

(AB, GS)

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4