Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 11.02.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: ,
V kategoriji: Maja Gliha
Prispevek ogledan: 1,578-krat

Vračanje socialne pomoči po smrti prejemnika

VPRAŠANJE: Sem mati samohranilka. Zaradi zdravstvenih in psihičnih težav že nekaj let prejemam socialno pomoč. V lasti nimam nobene nepremičnine in tudi sicer v lasti nimam nobenih vrednejših predmetov (npr. avtomobila) niti vrednostnih papirjev niti denarnih sredstev na bančnem računu. Zanima me, ali bom morala vso prejeto socialno pomoč vrniti v primeru, če bom po svoji mami podedovala določeno premoženje. Zanima me tudi, ali bo morala moja hčerka vračati vso socialno pomoč, ki sem jo prejela jaz, če bi se dogovorili tako, da bi moja hčerka dedovala direktno po moji mami (da bi torej dedovala vnukinja). Skrbi me, kako bom vrnila vso prejeto socialno pomoč, saj jo prejemam že več let zaporedoma in se je verjetno nabrala že kar velika vsota prejete pomoči.

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: Vračanje socialne pomoči ureja veljavni Zakon o dedovanju, ki določa, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala socialno pomoč, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Nadalje Zakon o dedovanju še določa, da se ta omejitev izvede tako, da postane del pokojnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije (če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije) oziroma lastnina občine (če se je pomoč financirala iz proračuna občine).

Če je torej pokojnik prejemal socialno pomoč, lahko država (če se je pomoč financirala iz proračuna države) oziroma občina (če se je pomoč financirala iz proračuna občine) na zapuščinski obravnavi zahteva vračilo vse socialne pomoči, ki jo je nudila pokojniku. Država oziroma občina mora na zapuščinski obravnavi dokazati, kolikšno vrednost socialne pomoči je nudila pokojniku (npr. tako, da predloži različne odločbe o dodelitvi socialne pomoči, dokazila o plačilu domova za ostarele, ipd.). Sodišče nato v zapuščinskem postopku s sklepom odloči, da del pokojnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete socialne pomoči, postane lastnina države oziroma občine. Poenostavljeno povedano: sodišče izda sklep, s katerim npr. denarna sredstva ali zemljišče oziroma druga nepremičnina, ki so ocenjeni na takšno vrednost, kot je ocenjena vrednost prejete socialne pomoči, postane lastnina državne oziroma občine. To premoženje pokojnika ni predmet dedovanja in posledično ne preide v last dedičev, ampak postane last države oziroma občine. Dediči v tem primeru dedujejo le preostalo premoženje pokojnika.

Obstaja pa možnost, da dediči dedujejo vse premoženje pokojnika, in sicer če se na zapuščinski obravnavi obvežejo povrniti državi oziroma občini vrednost dane socialne pomoči. V tem primeru se morajo dediči na zapuščinski obravnavi jasno izreči, da bodo državi oziroma občini povrnili vrednost vse prejete socialne pomoči. To zavezo dedičev sodišče vpiše v sklep o dedovanju. V tem primeru dediči dedujejo vse premoženje pokojnika, vendar pa morajo državi oziroma občini v določenem roku v denarnem znesku povrniti vse, kar je pokojnik prejel iz naslova socialne pomoči (to je takoimenovana »dolžnost vračanja«).

Dediči imajo torej možnost izbire, da povrnejo prejeto socialno pomoč in s tem dedujejo celotno zapuščino ali pa, da dopustijo, da del zapuščine postane last občine oziroma države, ki je pokojniku dajala socialno pomoč.

Poudarjam, da so dediči dolžni vrniti prejeto socialno pomoči le na podlagi prejete dediščine. Če dediči niso dedovali ničesar, potem jim ni potrebno vračati ničesar.

Navajate, da boste podedovali premoženje po vaši materi. Če vaša mati ni prejemala socialne pomoči, potem boste dedovali njeno celotno premoženje. Ker pa boste s tem postali lastnik določenega premoženja, bo center za socialno delo takrat ponovno presojal, ali ste še naprej upravičeni do prejemanja socialne pomoči. Če boste podedovali premoženje večje vrednosti, predvidevam, da do socialne pomoči ne boste več upravičeni. Vendar bo, kot rečeno, o tem odločal center za socialno delo glede na vaše takratno premoženjsko stanje in druge okoliščine. Če boste premoženje podedovali, to torej ne pomeni, da boste morali vračati socialno pomoč, ki ste jo prejemali do sedaj. Vendar pa glede na višino podedovanega premoženja obstaja možnost, da socialne pomoči ne boste več prejemali ali pa da boste prejemali nižji znesek socialne pomoči.

Če bo premoženje vaše mame dedovala vaša hčerka (torej bo vnukinja dedovala po svoji babici), potem bo vaša hčerka postala lastnica vsega premoženja po vaši mami. Tudi v tem primeru to nikakor ne pomeni, da bo morala vaša hčerka vračati socialno pomoč, ki ste jo prejeli vi. Vendar pa če je vaša hčerka vaš vzdrževan družinski član (kar pomeni, da se njeno podedovano premoženje upošteva v »družinskem cenzusu« za odmero socialne pomoči), obstaja možnost, da socialne pomoči ne boste več prejemali ali pa da boste prejemali nižji znesek socialne pomoči.

Če nameravate s kakšnimi pogodbami ali npr. oporoko prenesti premoženje na svoje potomce ali če to namerava narediti vaša mama, je smiselno pred tem preveriti, kakšne bodo potem vaše davčne obremenitve in kako bo to vplivalo na višino socialne pomoči in drugih socialnih transferjev, ki jih prejemate.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4