Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 12.11.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,339-krat

Vaščani Belšinje vasi napovedujejo državljansko nepokorščino

ODPRTO PISMO …

Spoštovani g. župan Občine Trebnje, g. predsednik Krajevne skupnosti Štefan ter predstavniki občinske uprave Občine Trebnje in Direkcije za ceste,

Vljudno vas naprošam, da si preberete spodnji tekst ter v najkrajšem možnem času podate odgovor nanj. Ravnanje s prebivalci Belšinje vasi, vezano na ureditev prometne situacije, je namreč skrajno arogantno, ignorantsko in ponižujoče. Govorim v imenu večine vaščanov in zahtevam konkretne odgovore na konkretna vprašanja ter predstavitev konkretnih rešitev na realne probleme.

Belšinja vas 3-2013

“Vaščanom Belšinje vasi so vzeli cesto, katero so v veliki meri financirali sami. Pa še to brez da bi jih predhodno obvestili”, smo zapisali marca lani. Danes zadeva še vedno ni rešena, vaščani Belšinje vasi pa napovedujejo državljansko nepokorščino.

Dne 11.11.2014 so na nadvozu nad regionalno cesto z oznako R2-448, konkretno na nadvozu prek katerega poteka javna pot št. JP926501, v bolj razumljivem jeziku na prvem nadvozu v smeri proti vzhodu, pri Belšinji vasi, nad regionalno cesto, bivšo H1, ki poteka od avtocestnega priključka Trebnje – zahod do mesta Trebnje, znova pričeli z izvajanjem del, o katerih prebivalci Belšinja vasi nismo bili obveščeni in, ki znova bistveno in ključno posegajo v dostop v vas.

Predmetni objekt, torej most nad regionalno cesto, že dalj časa povzroča probleme, začenši z dnem 07.03.2013, ko je bil z namestitvijo znakov za prepovedan promet z motornimi vozili, zaprt. Navedeno je bilo storjeno brez kakršnegakoli predhodnega obvestila vaščanom, mnogi od nas smo začudeno gledali nove znake in se spraševali, čemu so bili nameščeni.

Po urgentnem posredovanju na občinski upravi ter pri predsedniku krajevne skupnosti, g. Antonu Strahu ter županu, g. Alojziju Kastelicu, smo le prišli do odgovorov, da je zgodba že dalj časa trajajoča in da so bili prisiljeni zapreti pot, ker je tako velel pristojni inšpekcijski organ. Dejstvo je namreč, da je bil most uporabljan v času izgradnje avtoceste mimo Trebnjega kot gradbiščna dostopna pot, posledično pa precej uničen zaradi tovornih vozil. Sanacije v času od dokončanja tega odseka avtoceste do danes ni bilo, posledice pa ostajajo. Sama konstrukcija mostu ni kritična, problematičen pa je vzdolžni zaključek tega mostu, saj je ta dotrajan, zaščitne ograje pa na nekaterih mestih ne nosi več.

Sedaj, leto in pol pozneje, se znova soočamo s situacijo, ko nevedno spremljamo dela na tem nadvozu. Namen teh del je nadvoz popolnoma zapreti in iz njega napraviti pešpot. O tem ni bil obveščen niti en prebivalec vasi, spremljajoč dela pa se nam postavlja več vprašanj, še zlasti najbolj pereče pa vprašanje o tem, kako bodo vsi tisti, ki uporabljajo javni prevoz, lahko dostopali do le-tega prek te povezave. Ta je namreč še edina, ki omogoča peš dostop iz vasi do doline in jo dnevno uporabljajo vsi šolarji. Pozimi, ko neredko čez noč zapade večja količina snega pa bo ta most neprehoden, kajti v noči ga izvajalec zimske službe zagotovo ne bo zmožen očistiti na roke.

Dejstvo, da pa je most nevaren za promet, ki se odvija pod njim, pa s takšno ureditvijo ne bo rešeno. Po mostu vozeča vozila, zlasti osebna in morebitni traktorji, namreč na noben način ne morejo sprožiti takšnih vibracij ali drugačnih vplivov, ki bi še dodatno ogrožala promet pod njim. Drugo dejstvo pa je to, da bi lahko s preprostejšim gradbenim posegom rešili nastalo situacijo in vaščanom znova zagotovili dostojno pot v in iz vasi tako s prevoznimi sredstvi, kot peš. Drugo pot sicer imamo, pa vendar je ta daljša, prav tako pa manj primerna za prevoz s kmetijsko mehanizacijo. Prav tako nam je bila v času, ko je bil most zaprt za prevoz, nova pot nudena kot boljša verzija pa vendar je bila ožja, s slabšo asfaltno podlago in nezadostnim odvodnjavanjem.

Skladno z navedenim tako odgovornim – g. Strahu, predsedniku Krajevne skupnosti Štefan, g. Kastelicu, županu Občine Trebnje, g. Pircu, direktorju občinske uprave ter pristojnim na Direkciji za ceste, postavljamo sledeča vprašanja:

 • 1. Zakaj znova vaščani nismo bili obveščeni o novem posegu v most in o tem, da bo tudi hoja prek mostu ovirana? Kje zataji komunikacija in kakšno je obveščanje javnosti na krajevno običajen način, če vedno znova nobena informacija do vaščanov ne pride?
 • 2. Kdo je dolžan predmetni most obnoviti, zlasti upoštevaje določilo 60. člena Zakona o cestah, ki pravi, da za objekt nad državno cesto skrbi upravljavec ceste višje kategorije (prvi odstavek) – torej DRSC ter da za cesto, ki poteka preko tega objekta, skrbi upravljavec te ceste – torej Občina Trebnje?
 • 3. Zakaj se za ta most vsaj ne pripravi projekt obnove ter ocena stroškov le-te in se na podlagi tega vaščanom ne predstavi realna situacija, vezana na možnost ali nemožnost obnove predmetnega mostu?
 • 4. Zakaj se na mostu izvaja poseg, ki ne bo v nikakršni meri vplival na izboljšanje varnosti prometa pod mostom, temveč še dodatno vplival na slabšo varnost za hojo po njem, ki nenazadnje tudi nekaj stane in bo zgolj začasen, kompletna obnova pa bi pomenila trajno rešitev?
 • 5. Kdo bo odgovarjal v primeru, da se v zimskih pogojih kateremu od otrok, ki so najpogostejši uporabniki mostu, zgodi nezgoda in se resno in huje poškoduje? Koga bo pekla vest in zakaj se predhodno ne poskrbi za ukrepe, ki bi eliminirali takšne možnosti? Kdo bo ta most očistil v primeru snežnih padavin, da bo normalno prehoden ob šesti uri zjutraj?
 • 6. Zakaj se menda načrtujejo razni ukrepi za spremembo prometne ureditve na tem območju, ko pa ni niti sredstev, rešitve, ki bi bila najbolj preprosta in najcenejša pa nihče ne vidi?
 • 7. Je mar res, da je Občina Trebnje že pridobila denar s strani Direkcije za ceste za namen povračila povzročene škode ob gradnji avtoceste mimo Trebnjega in zakaj se s tem denarjem ne izvede kak resen poseg v most v smislu rednega investicijskega vzdrževanja, ki ga je dolžna občina kot upravljavec izvajati že po Zakonu o cestah in tudi po relevantnih občinskih aktih?
 • 8. Kako to, da je Krajevni skupnosti Štefan letno namenjenih 50.000 EUR proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, pri čemer je bila realizacija v letu 2013 zgolj 14.338,27 EUR, oziroma 28,7 odstotna?

Prebivalci Belšinje vasi zahtevamo, da pristojni nemudoma odgovorijo na zastavljena vprašanja, poleg tega pa ponudijo rešitev, ki nam ne bo odvzemala najkrajše prometne povezave s Štefanom, omejevala prometa po mostu, ovirala hojo po mostu oziroma, ki ne bo ogrožala prometa pod njim. Poleg navedenega zahtevamo, da se pristojni dogovorijo o tem, kdo nosi kakšen delež stroška obnove mostu in da nam v najkrajšem možnem času posredujejo vse informacije in predloge konkretnih, sprejemljivih rešitev. V nasprotnem primeru že vnaprej napovedujemo državljansko nepokorščino.

Janez Kravcar, Belšinja vas

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4