Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 27.05.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 818-krat

UGOTOVITVE “MIR”: Ignoranca otrok pri prehodu ceste in prekoračene hitrosti celo tudi pri šolah

Medobčinsko redarstvo je dne 20. 5. 2015 izvajalo merjenje hitrosti s stacionarnim merilnikom hitrosti na državnih in občinskih cestah v naselju. Javnost smo o načrtovanem merjenju hitrosti v mesecu maju predhodno opozorili preko javnih medijev, saj želimo tudi s preventivnim opozarjanjem vplivati k zmanjšanju hitrosti na naših cestah.

Redarski avto

Hitrost smo merili izključno na tistih lokacijah, katere so predlagali občani, ki vsakodnevno ugotavljajo konstantne prekoračitve hitrosti, svetniki in krajevne skupnosti ter na priporočila policije. Tako smo merili hitrost na državnih cestah v naselju Veliki Gaber, na občinskih cestah pa v naselju Pekel, Štefan ter mimo šole v Trebnjem, kjer je promet zaradi varnosti šolarjev omejen s hitrostjo 30 km/h. Nadzor smo v območju šole izvajali seveda le v kritičnem času, ob odhodu šolarjev iz šole. Prav tako smo tudi na drugih lokacijah izvajali meritve le v tistem času, ko je bilo po oceni občanov, ki so podali pobude za merjenje, največ težav.


V eni sami uri, in to pri šoli, kar 18 prekoračitev hitrosti

Pri nadzoru je bilo zaznanih 43 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, pri čemer pa je potrebno poudariti, da smo pri izmerjenih rezultatih upoštevali celo enkrat višje varnostne razlike, kot so predpisane za stacionarne merilnike hitrosti. Rezultati merjenj so pokazali, da je bil največ prekrškov strojenih (žal) v območju šole, v eni uri smo zabeležili kar 18 kršitev, tu je bila največja izmerjena hitrost celo 60 km/h, torej enkrat višja od predpisane. Prav tako smo pri nadzoru opazili, da vozniki v območju šole ne upoštevajo pravil glede odstopa prednosti na prehodu za pešce. Tako so morali šolarji kar nekaj časa čakati pred prehodom za pešce, da so lahko prečkali cesto. Pri nadzoru smo tako žal ugotavljali absolutno netoleranco voznikov do najbolj ranljive skupne udeležencev v cestnem prometu, to je do otrok.


Prehitro tudi v Velikem Gaberu, Štefanu, Peklu …

Veliko prekrškov je bilo tudi v naselju Pekel, pobuda je bila podana s strani svetnikov in tudi občanov. Tu smo beležili 17 prekrškov v eni uri merjenja. Že v letu 2014, takoj po pristopu Občine Trebnje v skupno občinsko upravo, smo prejeli s strani občanov Velikega Gabra, večkratne pozive, da naj izvajamo meritve hitrosti v naselju Veliki Gaber, enako v letošnjem letu pa tudi iz naselja Štefan. Predlagatelji so tudi izpostavili čas, ko prihaja največkrat do prekoračitev hitrosti. V medobčinskem redarstvu smo upoštevali tako predlagane lokacije kot predlagan čas merjenja.

Rezultati merjenj so tako žal pokazali, da so bili vsi predlogi občanov in drugih predlagateljev za merjenje hitrosti več kot upravičeni, saj smo v zelo kratkem času beležili veliko prekrškov (ponovno poudarjamo, da smo pri izmerjenih rezultatih upoštevali celo enkrat višje varnostne razlike, kot so predpisane za stacionarne merilnike hitrosti), največ v območju šole v zelo kritičnem času odhoda šolarjev iz šole. Prav tako smo pri nadzoru opazili tudi druge kršitve, kot so popolna ignoranca otrok glede omogočanja prečkanja preko prehoda za pešce v bližini šole ter uporaba telefona med vožnjo.


Meritve hitrosti bodo potekale tudi v prihodnje …

Želimo si, da bi vsi občani imeli zagotovljeno največjo stopnjo prometne in splošne varnosti. Medobčinsko redarstvo tako ves čas preventivno opozarja preko medijev, izvaja preventivne akcije, izključno le z namenom, da se izboljša javna varnost. Prav tako smo sprejemali in odreagirali na vse pobude občanov v naši akciji glede sporočanja kritičnih točk v cestnem prometu.

Prav tako smo sprejeli vse pobude občanov in drugih predlagateljev za izvajanje meritev hitrosti, saj kot so pokazali rezultati meritev hitrosti, so bile pobude več kot upravičene in izkazujejo skrb, da je potrebno izvajati tudi v nadaljnje korake za zmanjšanje hitrosti. Z merjenjem hitrosti želimo vplivati na izboljšanje prometne varnosti in s tem zagotovili našim občanom, ki živijo ob tranzitnih cestah, višjo stopnjo varnosti. Zavedati se je potrebno, da je prekoračena hitrost razlog mnogim nesrečam, ki imajo za posledico lahko hude zdravstvene težave ali celo smrt. Merjenje hitrosti bo potekalo tudi v nadalje, saj želimo umiriti hitrost tranzitnega prometa v naseljih, zato vse voznike prosimo, da upoštevajo predpisano hitrost ter s tem prispevajo k večji varnosti njih samih in ostalih udeležencev v cestnem prometu. O načrtovanem merjenju bomo tako kot prejšnjič javno obvestili. Prav tako pa apeliramo na vse voznike, da upoštevajo tudi druge skupine udeležencev v cestnem prometu, tudi otroke.

Naj ne bo smrtna žrtev tista, ki prebudi iskanje rešitve varnostnih ukrepov. NE BODIMO HITREJŠI in na takšen način rešujmo življenja.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4