Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Splošni pogoji uporabe

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev Cajtng.com. Vsakič, ko se prijavite na Cajtng.com, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete registrirati.

Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev Cajtng.com

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani Cajtng.com se nanaša na pogoje uporabe storitve plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh Cajtng.com ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani Cajtng.com.

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p., Strmec 19, 1273 Dole pri Litiji (v nadaljevanju ponudnik). Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno stran Cajtng.com (v nadaljevanju uporabnik). Član spletne strani Cajtng.com je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira. Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani Cajtng.com ali kupi dostop do morebitnih plačljivih spletnih vsebin. Uporabnik storitev neplačljivih vsebin je vsak, ki obišče spletne strani Cajtng.com. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na Cajtng.com podjetju Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p. dovoljuje javno objavo v vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p. in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na Cajtng.com vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strni niso kršene pravice intelektualne lastnine, niti osebnostne pravice tretjih.

3. OPIS SPLETNE STRANI CAJTNG.COM

Cajtng.com je informativni in zabavni spletni medij. Široki skupini uporabnikov ponuja hiter in pregleden dostop do ažurnih, ekskluzivnih ter aktualnih vsebin. V besedi in sliki, saj so vsebine bogato podprte z ažurnimi fotografijami, video in avdio vsebinami ter arhivom le-teh ter tudi z video prenosi v živo. Registrirani uporabniki Cajtng.com lahko komentirajo članke, sodelujejo na forumih, konferencah in klepetih.

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI CAJTNG.COM

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani Cajtng.com zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Cajtng.com. Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletne strani Cajtng.com sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vseh vsebin na Cajtng.com. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga prekine članstvo v Cajtng.com.

6. POGOJI UPORABE

STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo morebitnih plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na Cajtng.com ni starostnih omejitev. Članstvo v Cajtng.com oz. registracija je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh Cajtng.com.

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;
 • Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik;
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet.
 • Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps;
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;
 • Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh Cajtng.com, katere avtorji so uporabniki spletne strani Cajtng.com;
 • Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila (komentarje), fotografije, video in podobno.

10. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani Cajtng.com,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

11. REKLAMACIJE

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@cajtng.com. Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

12. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani Cajtng.com. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@cajtng.com ali pisno na naslov Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p., Strmec 19, 1273 Dole pri Litiji, s pripisom »Za Cajtng.com«.

13. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4