Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 10.04.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Cajtng | Kolumnisti | Lokalno | Maja Gliha
Prispevek ogledan: 4,254-krat

Razdelitev solastnine

VPRAŠANJE: Prejel sem informativni izračun davka na nepremičnine, v katerem je navedeno tudi eno zemljišče, ki naj bi bilo v solastnini. Tega zemljišča nikoli nisem uporabljal. Po pregledu izračuna sem ugotovil, da je moj solastniški delež na tem zemljišču 1/4. Ker niti ne vem, kdo so preostali solastniki, me zanima, kje lahko dobim podatek o ostalih solastnikih tega zemljišča. Zanima me, ali lahko to zemljišče enostavno odpišem iz svojega premoženja ali ga prenesem na ostale solastnike.

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: Informativni izračun davka ste prejeli vsi lastniki nepremičnin, in sicer ne glede na solastniški delež. Ker se informativni izračun davka nanaša na vsakega posameznega lastnika nepremičnin, na takem informativnem izračunu ni podatkov o tem, kdo so preostali solastniki določene nepremičnine. Podatke o vseh solastnikih lahko pridobite v zemljiški knjigi. V zemljiški knjigi so vpisana imena, priimki in naslov stalnih bivališč vseh solastnikov ter solastniški deleži za vsakega solastnika.

Vsak solastnikov ima pravico, da nepremičnino uprablja oziroma uživa skupaj s drugimi solastniki, in sicer sorazmerno z višino svojega deleža. Vi očitno nepremičnine ne uporabljate in je ne uživate. Kljub temu ostajate lastnik, saj se lastništvu nepremičnin ni mogoče enostavno odpovedati zgolj tako, da nepremičnino prenehate uporabljati. Ker ste solastnik nepremičnine, na vas odpadejo tudi vsa bremena, ki so povezana z lastninsko pravico na nepremičninah (npr. plačilo davka, odškodninska odgovornost, vzdrževanje stvari,…). Če se želite tega bremena znebiti, potem je edina možnost, da svojo solastninsko pravico na tej nepremičnini prenesete na nekoga drugega, in sicer v ustreznem pravno urejenem postopku.

Če med solastniki obstaja sporazum o tem, kako bi solastnino razdelili, potem je najenostavnejše in tudi davčno najbolj ugodno, da se sklene pogodba o razdelitvi solastnine. Pri tej pogodbi se oceni vrednost nepremičnine in se nato uredi prenos lastništva na tak način, da vsak od solastnikov na koncu vrednostno dobi enak delež, kot ga je imel pred razdelitvijo nepremičnine. To poenostavljeno pomeni, da vas npr. ostali solastniki lahko izplačajo (vam dajo denarno odmeno za vaš solastniški delež), vi pa na njih preneste svoj solastniški delež. Takšen prenos je davka prost, če je vrednost vašega solastniškega deleža enaka denarnemu znesku, ki ga prejmete za svoj solastniški delež. Če je nepremičnina v naravi oblikovana tako, da jo je možno razdeliti v postopku parcelacije in če ste zainteresirani, da bi uporabljali le del nepremičnine, lahko s solastniki dosežete tak način delitve nepremičnine, da najprej izvedete postopek parcelacije in si potem novonastale parcele med seboj ustrezno razdelite. Tudi takšen prenos je davka prost, vendar le v primeru, če je vrednost zemljišča, ki ga na koncu pridobite, enaka kot je bila vrednost vašega solastniškega deleža.

razdelitev solastnine-nepremičnski davek-slikaČe se solastniki z načinom delitve solastnine ne strinjate, potem imate možnost, da na sodišče vložite predlog za razdelitev solastnine. Sodišče solastnino razdeli skladno s pravili o razdelitvi solastnine. Če je le mogoče, sodišče solastnino razdeli fizično, kar pomeni, da vsak izmed solastnikov dobi določen del stvari v naravi. Če fizična delitev ni bi bila možna ali bi bila možna le ob znatnem zmanjšanju vrednosti nepremičnine, bi sodišče odločilo, da se nepremičnina proda in kupnina razdeli (t.i. civilna delitev). Lahko pa sodišče na predlog solastnika, ki je zainteresiran, da dobi nepremičnino v celoti v last, odloči, da postane lastnik celotne nepremičnine, pri čemer mora izplačati ostale solastnike.

Nenazadnje imate tudi možnost, da svoj solastniški delež prodate ali podarite neki tretji osebi. V primeru prodaje imajo ostali solastniki predkupno pravico. V zvezi s tem opozarjam, da je prodaja solastniškega deleža v večini primerov precej težavna, saj ljudje načeloma niso zainteresirani za nakup solastniškega deleža nepremičnine.

Vsekakor je za vse solastnike najboljše, da dosežete ali sporazum o razdelitvi solastnine ali pa sporazum o prodaji celotne nepremičnine. Dejstvo, da si lastnik določene nepremičnine, ne prinaša samo koristi, ampak tudi obveznosti (npr. dolžnost vzdrževanja stvari, odškodninska odgovornost, plačilo davkov,…) in je zato v gospodarskem interesu vsakega, da so njegova lastniška razmerja glede nepremičnin čim bolj urejena.


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4