Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 15.09.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , , ,
V kategoriji: Špela Smuk
Prispevek ogledan: 734-krat

Razburjenje zaradi posledic sklepa občinskega sveta

Piše: Špela Smuk

Piše: Špela Smuk

Sodobna deponija je lahko biznis, ne strošek in breme okolju!

Na 20. seji OS sta bila na predlog župana in pripravljavca gradiva Komunale Trebnje, sprejeta elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode na območju Občine Trebnje.

Na seji OS se je predstavilo, da bo v gospodinjstvu pri porabi 10 m3 vode/mesec, cena višja za cca. 3 €. In že ti trije evri podražitve so pri nekaterih svetnikih vzbudili nestrinjanje, saj smo smatrali, da je 30% podražitev, pa tudi če je to 3€ – velika.

NIHČE pa ni svetnikom predstavil kaj bo podražitev pomenila za gospodarstvo in javne zavode. Nobenih primerjav s starimi in predlaganimi cenami!!! Zato sem že 15. avgusta naslovila dopis na Komunalo Trebnje, Občino in kolege svetnike.

Pri povprečnih porabah srednje velikih podjetij ali javnih zavodh sedanja podražitev pomeni do 925% zvišanja cene omrežnin (to je neke vrste najemnina za sistem) oz od 6.000 do 10.000 € dodatnih stroškov na leto!!! S takšnimi potezami ogrožamo lokalno gospodarstvo, poslovanje javnih zavodov, posledično zaposlitve, kmetijstvo…

Nadalje v obrazložitvi zagotavljanja sredstev Komunala navaja, da so se ji stroški, zaradi prevzema upravljanja ČN Veliki Gaber, za oskrbo s pitno vodo povišali za 56 %, za odvajanje in čiščenje voda pa kar za 244%. Direktor Tomšič je sam na seji povedal, da je napak v sistemu veliko in da tak kanalizacijski sistem kot je v Velikem Gabru, sam sebe težko preživi.

Mi smo pravočasno opozarjali, kaj se bo zgodilo in žal se danes to dogaja! Cene napačnih odločitev v preteklosti ne morejo plačevati občani in gospodarstvo, ampak je treba iskati odgovornost pri ljudeh, ki so kljub opozorilom privedli k sedanji situaciji.

Razburjenje je povzročilo tudi sprejetje Koncepta ravnanja s komunalnimi odpadki. Predlagatelj v gradivu ponovno ni navedel, da je bil sprejet sklep, da je potrebno seznaniti in pridobiti soglasje lokalnih prebivalcev oz. da to ni bilo narejeno. Kot sem že v preteklosti zapisala, »je deponija Globoko s svojo strateško zelo ugodno lokacijo velik potencial in odlično izhodišče za razvoj in da je s sodobnimi tehnologijami in pristopi možno doseči, da deponija ne bi smela več predstavljati stroška in okoljske obremenitve, pač pa ravno obratno – prihodek in velik biznis! Seveda pa je prvi pogoj izgradnja nove dostopne ceste, ki bo popolnoma razbremenila okoliške prebivalce. Ti bi morali pri razvojni strategiji deponije aktivno sodelovati, odločitve pa morajo biti sprejete v popolnem konsenzu z njimi.«

Sama svojo funkcijo v OS jemljem resno in se trudim delati odgovorno ter temu posvečam veliko, moja družina bi rekla, da celo preveč časa. Bile so seje, na katere sem se pripravljala tudi po 14 in več dni. Če le lahko, pred sejo z gradivom seznanim deležnike, ki se jih sklepi zadevajo in jih prosim za stališče ali se posvetujem s strokovnjaki za posamezno področje, vendar kakorkoli argumentiramo, se trudimo strokovno dopolniti ali spremeniti posamezne odločitve, le to le redko pade na plodna tla.

Želim si, da tako Občina kot Komunala upočasni korak in naredi tisto kar je prav – prisluhne krajanom in pričakujem, da bodo občinske službe v prihodnje celovitejše pripravile in predstavile gradivo, kot tudi, da bomo zmogli toliko volje, da posledice slabih odločitev odpravimo.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4