Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 03.05.2012 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Maja Gliha
Prispevek ogledan: 1,187-krat

Problem poteka meje s sosedom

VPRAŠANJE: S sosedom se nikakor ne moreva dogovoriti o meji med najinima zemljiščema. Vsak imava svoje stališče o tem, kje teče meja. Svojim potomcem želim zapustiti urejeno zemljišče, prav tako želim enkrat za vselej prenehati z nenehnimi prepiri s sosedom. Kako lahko najenostavneje urediva mejo in prekineva z večletnim sporom?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: V veliko primerih ni določeno, kje natančno poteka meja med zemljiščema, zaradi česar prihaja do številnih medsosedskih sporov. Meja in spori zaradi meje pri nas predstavljajo enega najbolj tipičnih sosedskih konfliktov. Pravna pravila, ki urejajo to področja so zato izredno pomembna, saj zagotavljajo mirno sobivanje med sosedi. Ker spori zaradi meje v vsakdanjem življenju ustvarjajo hude in dolgoročne konflikte, je smiselno takoj, ko se pojavi dvom o tem, kje teče meja, začeti z ustreznim postopkom ureditve meje. Na ta način se izognemo bodočim prepirom, saj se pri urejeni meji natančno ve, kje poteka.

Mejo se lahko uredi v dveh različnih postopkih:

  • upravni (geodetski) postopek urejanja meje,
  • sodni postopek urejanja meje (nepravdni ali pravdni).

Upravni postopek urejanja meje je določen v veljavnem Zakonu o evidentiranju nepremičnin. Katerikoli od lastnikov zemljišč, med katerimi je sporna meja, lahko pri geodetskem podjetju naroči izdelavo elaborata ureditve meje. V postopku geodetsko podjetje izvede mejno obravnavo na samem kraju, na katero povabi lastnika zemljišča, katerega meja se ureja, in lastnike vseh sosednjih zemljišč. Na mejni obravnavi geodet pokaže potek meje po podatkih zemljiškega katastra (to se imenuje »predlagana meja«). Vsak od lastnikov ima nato pravico, da pokaže, kje po njegovem mnenju poteka meja (to meja se imenuje »pokazana meja«). Če vsi lastniki soglašajo s potekom meje in se taka meja ne razlikuje od »predlagane meje«, geodet to mejo izmeri in o tem izdela elaborat ureditve meje. Prav tako lahko geodet mejo na željo lastnikov tudi označi z mejnimi znamenji (mejniki). Mejniki se načeloma vedno postavijo, saj je meja na tak način tudi zelo nedvoumno označena. Geodetsko podjetje nato elaborat (v katerem so vse meritve urejene meje) vloži na geodetsko upravo, ki na podlagi elaborata izda odločbo o evidentiranju urejene meje. Po dokončnosti te odločbe geodetska uprava mejo vpiše v zemljiški kataster kot urejeno mejo. S tem je postopek urejanje meje zaključen.

Če pa se kateri od lastnikov ne strinja s »predlagano mejo«, meja ostane sporna. V tem primeru geodetska uprava najprej v svojih prostorih opravi ustno obravnavo, na kateri skuša doseči soglasje med lastniki o poteku meje. Če se niti po izvedeni ustni obravnavi katerikoli od lastnikov ne strinja s »predlagano mejo« in meja ostane sporna, geodetska uprava pozove lastnika, ki se ne strinja s »predlagano mejo«, da v roku 30 dni sproži sodni postopek ureditve meje. Če lastnik v tem roku ne sproži sodnega postopka ureditve meje, se šteje, da soglaša s potekom »predlagane meje«. Lastnik, ki se ne strinja s potekom meje, torej ne sme biti pasiven, ampak mora v točno določenem roku na pristojno sodišče vložiti pravno pravilen predlog za ureditev meje, saj se v nasprotnem primeru šteje, da se z mejo strinja! Če lastnik sproži sodni postopek ureditve meje, se postopek pri geodetski upravi prekine in se začne postopek ureditve meje pred pristojnim sodiščem. Geodetska uprava počaka na odločitev sodišča in nato v zemljiški kataster vpiše mejo, ki jo je pravnomočno določilo sodišče.

Vsekakor je najbolje, da takoj, ko meja med sosedoma mejašema postane sporna, v dogovoru s sosedom mejašem ali sami, sprožite postopek ureditve meje, saj s tem preprečite bodoče konflikte. Če kupujete zemljišče, preverite, ali ima zemljišče urejeno mejo. Če meja takega zemljišča še ni urejena, je smiselno mejo urediti takoj po nakupu ali morebiti celo od prodajalca zahtevati, da vam proda zemljišče z urejeno mejo.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4