Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 13.05.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Špela Smuk
Prispevek ogledan: 900-krat

Priložnost zamujena, ne vrne se nobena … (sl. pregovor)

Piše: Špela Smuk

Piše: Špela Smuk

V Trebnjem zamujamo številne priložnosti, ki jih je kljub krizi, ki se iz dneva v dan poglablja, zelo veliko. Da je tudi v teh težkih časih možno dobro delati in ustvarjati, nam dokazujejo številne uspešne občine. Tudi naši sosedje polnijo medije s pozitivnimi zgodbami in izkoristijo sleherno priložnost za razvoj in preboj. Obiskujejo jih strokovnjaki, predstavniki drugih občin, tudi iz tujine, razen seveda iz Trebnjega.

Če bi se kdo iz Trebnjega udeležil pred slabim mesecem organizirane regijske konference na temo Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih, ki je bila namenjena predstavnikom občin ter javnih zavodov, bi lahko izvedel vse o kakovosti in pomenu lokalno in ekološko pridelane hrane ter uveljavitve načela «kratkih verig« v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih. Izvedel bi, da je država spremenila zakon o javnem naročanju prav zaradi tega, da bi lokalna živila postala osnovna živila v javnih zavodih. Izvedel bi, da to ne pomeni le zdravo hrano za naše otroke, temveč tudi nova delovna mesta na podeželju.

Če bi se odzvali povabilu povabilu na študijski obisk, ki je bil namenjen predstavnikom občin, bi izvedeli vse na temo »Občine in mobilnost mladih«. Pa se niso. Morda se odzovejo povabilu na temo »Mladinsko delo in mladinska politika v lokalnih skupnostih«, ki je ponovno namenjen predstavnikom občin, ki so zainteresirane za razvoj mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter želijo s finskimi kolegi izmenjati izkušnje in jim bodisi predstaviti svoje dobre prakse bodisi spoznati njihove.

Če bi se udeležili konference v Šentrupertu »Energetsko učinkovite lokalne skupnosti«, ki je namenjena županom in strokovnim službam občinskih uprav, ki se ukvarjajo s področjem energetske učinkovitosti, bi dobili bodo odgovore na vprašanja: Kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost do leta 2020? Kako v reševanje energetske učinkovitosti pritegniti zasebne partnerje? Kako izpeljati uspešen model energetskega pogodbeništva? Kako pristopiti k investicijam za izboljšanje energetske učinkovitosti? Vizija 2020 je namreč dosegljiva.

Če bi se udeležili strokovnega okoljskega foruma Trajnostni razvoj zelene Slovenije 2014 -2020, bi imeli izredno priložnost neposredne komunikacije z Evropskim okoljskim komisarjem dr. Janezom Potočnikom, ministrom Židanom in vrsto domačih in tujih strokovnjakov. Če bi bili tam, bi bolje razumeli razvojno politiko EU, posledično Slovenije in s tem povezane prioritete, v katere je smisleno vlagati denar in napor, saj predstavljajo našo prihodnost. Med drugim je župan Šentruperta razpravljal na temo Gozd kot neizkoriščena konkurenčna prednost Slovenije, saj je njihov model lesno predelovalnega centra prepoznan kot tisti, ki naj bi postal vzorčni za vso državo. Spoznali bi konkretne ekonomske in druge ukrepe, ki bi spodbudili domače gospodarstvo k proizvodnji zelenih tehnologij in produktov. Prav tako pa, da bi začeli odgovorno in načrtno uresničevati sprejeti Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji.

Če bi bili aktivno vključeni v Sončno zadrugo, neprofitno energetsko zadrugo, katere soustanoviteljica je Skupnost občin Slovenije, v katero se lahko včlanijo tudi občine, bi nam le ta ponujala številne ugodnosti in prihranke z izvedbo različnih projektov; pomoč pri prehodu na obnovljive vire energije in pri zniževanju stroškov za energijo, pomoč v smeri trajnostnega energetskega razvoja občin z usmeritvijo na trajnostni energetski akcijski načrt občine (SEAP), usmeritev k energetski samooskrbi lokalnih skupnosti imeli bi lažji dostop do človeških in finančnih resursov ter ustreznega znanja.

Če bi se odzvali vabilu Skupnosti občin Slovenije na srečanje »Evropski Sončni dnevi«, bi bili deležni predstavitve dobrih praks na področju OVE in URE, projektov DOLB, fotovoltaike, koriščenja nepovratnih sredstev, energetskih trajnostnih načrtov, inteligentne javne razsvetljave …

Če bi se vključili v program »Krepitev zmogljivosti lokalnih uprav za pospeševanje lokalnih podnebno-energetskih ukrepov – od načrtovanja do ukrepov in monitoringa” Covenant capaCITY, bi nam le ta nudil celovit evropski program za krepitev zmogljivosti za lokalne skupnosti, za podporo v vseh fazah izvedbe trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) – od motivacije, načrtovanja, izvajanja, monitoringa do evalvacije. S tem usposabljajo in podpirajo občine za podpis Konvencije županov – povezujejo občine in regije ter njihove podpornike.

Če bi imeli dobre projekte in sledili, kljub krizi mnogim državnim in evropskim razpisom, bi lahko pridobili marsikatera nepovratna sredstva. Trenutno so na voljo nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov, programov za informiranje in ozaveščanje, za vradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, večjo energetsko učinkovitost PUREE 2013, kreditiranje okoljskih naložb…

Če bi se udeležili strokovnega posveta v sklopu projekta “Shining a light on money in politics”, katerega namen je spodbujanje visokih etičnih standardov in odgovornosti v politiki skozi obravnavanje tveganj korupcije, bi morda manj polnili strani kronike, kot to počnemo sedaj.

Če bi sledili in se aktivno vključevali v razne, številne evropske projekte, se bi naša občina lahko zagotovila tudi pozitivno prepoznavnost. Priložnosti je veliko.

Če bi se udeleževali konstruktivnih in koristnih srečanj in sodelovali z drugimi občinami in njihovimi župani, nam to ne bi škodilo…

Če že nismo inovativni, pa vsaj posnemajmo druge (varstvo otrok na podeželju, urbane brazde, urbani vrtovi, potencial lesa, neizkoriščenih surovin, biotske učne poti, destinacije odličnosti, doživljajski turizem, otrokom, mladini, starostnikom, invalidom…prijazna lokalna skupnost…).

Če župan ne bi objavil razpisa za izvajanje dnevnih prevozov v osnovne šole tako, da je z razpisnimi pogoji že vnaprej izločil vse domače prevoznike, bi bilo modro, racionalno in pošteno. Letna vrednost naročila je okoli 700.000 €, ker je župan je objavil javni poziv za izvajanje prevozov do leta 2018 (!!!), to pomeni, da storitve za trebanjski davkoplačevalski denar, okoli 3,5 mio EUR izvajalo »netrebanjsko« podjetje, saj razpisni pogoji vnaprej izločujejo vse domače prevoznike. Da bi v primeru izbora domačega podjetja to zagotavljalo delovna mesta in priliv od davka domačega podjetja v občinski proračun in kaj to pomeni v današnjih časih verjetno ni potrebno poudarjati.

Če bi v občinski upravi zaposlovali domače strokovnjake, bi le ti ne le s svojim poznavanjem okolja, temveč tudi zaradi pripadnosti in odgovornosti do lastnega okolja, bili učinkovitejši. Tako pa imamo zaposlene na Občinski upravi Trebnje iz Ljubljane, Žužemberka … naši strokovnjaki pa iščejo službe drugod ali jih pa celo nimajo. Ker jih lastna lokalna skupnost ne potrebuje ali noče.

Pravijo, da »če bi čebula če ne imela, bi čebula bila bula«. Pravijo tudi, da je tudi kriza lahko priložnost. Najslabše je zamujati priložnosti.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4