Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 05.06.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Kolumnisti | Lokalno | Maja Gliha
Prispevek ogledan: 5,464-krat

Prepoved odtujitve nepremičnine zaradi prejemanja socialne pomoči

VPRAŠANJE: Od leta 2012 dalje prejemam denarno socialno pomoč. V prejšnjem tednu sem oddala novo vlogo za prejemanje denarne socialne pomoči. CSD mi je mojo vloo odobril in poslal odločbo, kjer je navedeno, da se bo na mojo nepremičnino vpisala prepoved odtujitve in obremenitve. Odšla sem na CSD in se kljub stiski odpovedala denarni socialni pomoči, v upanju, da se prepoved odtujitve in obremenitve ne bo vpisala v zemljiško knjigo. Na CSD so mi pojasnili, da moram vrniti vse prejete pomoči od januarja 2012 dalje, če hočem, da se prepoved odtujitve in obremenitve izbriše. Če bi to vedela že prej, bi se denarni socialni pomoči že v letu 2012 odpovedala. Kaj lahko storim?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: Vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine je uvedel Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, in sicer z namenom, da bi država lažje uresničevala določbo 128. člena Zakona o dedovanju, ki določa, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu omeji do višine prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane tisti del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije. Če je torej oseba za časa življenja prejemala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu in če je bila ob svoji smrti lastnik premoženja, potem Republika Slovenija na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju postane lastnik tistega premoženja te osebe, ki ustreza vrednosti prejete pomoči. Preostanek dedujejo dediči. Dediči pa se lahko odločijo, da Republiki Sloveniji povrnejo vrednost dane pomoči in s tem pridobijo pravico, da dedujejo vse zapustnikovo premoženje. Čeprav se zahteva po vračilu socialne pomoči morda zdi kruta, je skladna z načelom socialne države. Če je namreč oseba po svoji smrti zapustila določeno premoženje, potem to pomeni, da je že za časa svojega življenja imela določeno premoženje, iz katerega bi se lahko preživljala in potemtakem socialne pomoči dejansko sploh ni potrebovala. Država s tem ukrepom zagotovi, da se tako premoženje vrne nazaj in se s tem zagotovi premoženje, iz katerega se zagotavljajo sredstva za zagotavljanje pomoči drugim.

Da bi država lažje uveljavljala pravico iz 128. člena Zakona o dedovanju (torej pravico do omejitve dedovanja in vračila vrednosti prejete pomoči), je Zakon o socialnovarstvenih prejemkih uvedel možnost, da se v primeru, ko ima prejemnik pomoči v lasti nepremičnino, na tej nepremičnini vpiše prepoved odujitve in obremenitve. S tem si je država zagotovila, da bo prejemnik socialne pomoči ob smrti to nepremičnino še vedno imel v lasti, država pa bo iz njene vrednosti lahko poplačala vrednost dane pomoči.

denarna socialna pomočVpis prepovedi odtujitve in obremenitve je možen le v primeru, če gre za upravičenca do trajne denarne socialne pomoči ali pa če gre za upravičenca, ki je v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge prejel denarno socialno pomoč najmanj štiriindvajsetkrat. Z odločbo o dodelitvi socialne pomoči se tako hkrati odloči o dodelitvi socialne pomoči in o vpisu prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine. Prepoved odtujitve in obremenitve se nato zaznamuje v zemljiški knjigi.

Če vloge za dodelitev denarne socialne pomoči ne bi niti vložili, CSD ne bi niti ugotavljal, ali ste denarno socialno pomoč že prejeli štiriindvajsetkrat v zadnjih 3 letih in posledično tudi ne bi odločil o zaznambi prepovedi odujitve in obremenitve. CSD je toerj o tej zadevi odločal na podlagi vaše vloge. Vlogo pa lahko kot stranka kadarkoli umaknete. Umik vloge je po 134. členu Zakona o splošnem upravnem postopku mogoč vse do dokončnosti odločbe. S tem se namreč odraža eno od izhodišč upravnega procesnega prava, da stranka samostojno razpolaga z svojim zahtevkom oziroma da je izključno od njene volje odvisno, ali bo uveljavljala neko materialno pravico ali pravno korist. V vašem primeru zato obstaja možnost, da enostavno umaknete vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči in potem CSD ne bo odločil niti o dodelitvi denarne socialne pomoči niti o vpisu zaznambe prepovedi odujitve in obremenitve. Vendar pa lahko vlogo umaknete le, dokler odločba ne postane dokončna (torej dokler ne poteče rok za pritožbo oziroma dokler vam odločbe ne vroči organ druge stopnje – če je bila seveda vložena pritožba).

Preden umaknete vlogo pa kljub temu premislite, ali je smiselno, da se odpoveste denarni socialni pomoči, ki za vas očitno predstavlja edini dohodek za preživetje. Prepoved odujitve in obremenitve nepremičnine namreč pomeni zgolj in samo to, da svoje nepremičnine brez soglasja Republike Slovenije ne smete prodati/podariti ali obremeniti. Nikakor pa to ne pomeni, da boste v času svojega življenja dolžni vrniti vso prejeto pomoč (razen, če boste hoteli, da se zaznamba izbriše iz zemljiške knjige). Prejeto pomoč bodo dolžni vrniti šele vaši dediči. Vendar bodo tudi ti dolžni vrniti le vrednost tiste pomoči, ki ste jo vi dejansko prejeli.


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4