Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 15.05.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Kolumnisti | Lokalno | Maja Gliha
Prispevek ogledan: 376-krat

PRAVNI NASVETI: Nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Vprašanje: Ko sem se vrnila s porodniške, me je delodajalec prosil, da uveljavljam skrajšan delovni čas zaradi starševstva, ker so se v času, ko me ni bilo, drugače organizirali. S tem sem se strinjala. Nato je delodajalec predvideval, da bo izgubil enega izmed večjih poslov in mi je zato vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Dejansko pa delodajalec posla ni izgubil in dejansko tudi nima zmanjšanega obsega dela. Zanima me, ali je bila odpoved pogodbe utemeljena.

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

Pravno pojasnilo: Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. Dokazno breme je na delodajalcu. To pomeni, da je delodajalec tisti, ki mora v primeru sodnega postopka dokazati, da je obstajal utemeljen razlog za odpoved. Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo le v primeru obstoja enega od odpovednih razlogov, ki so:

– poslovni razlog,

– razlog nesposobnosti,

– krivdni razlog.

V vašem primeru je delodajalec pogodbo odpovedal iz poslovnega razloga, kar pomeni, da je pri delodajalcu prišlo do prenehanja potrebe po opravljanju vašega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov nastrani delodajalca. Če je torej delodajalec ugotovil, da vaše delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi ni več potrebno, ker je npr. izgubil nek posel (ekonomski razlog) ali ker je delo organiziral na drugačen način (organizacijski razlog) in podobno, potem je odpoved pogodbe o zaposlitvi utemeljena. Potrebno je torej ugotoviti, ali vaše delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu res ni več potrebno.

Če je delodajalec delo organiziral tako, da vaše delo sedaj opravljajo preostali delavci (npr. je vaše delovne obveznosti porazdelil med preostale delavce) ali pa celo tako, da vašega dela ne opravlja nihče več (npr. je povsem ukinil vaše delovne obveznosti), potem vaše delo pri delodajalcu pod pogoji pogodbe o zaposlitvi ni več potrebno in je odpoved pogodbe o zaposlitvi utemeljena. V praksi je utemeljenost odpovedi pogodbe o zaposlitvi najlažje ugotoviti tako, da se preveri, ali je delodajalec namesto vas zaposlil nekega drugega delavca pod enakimi pogoji pogodbe o zaposlitvi, kot je bila prej sklenjena z vami ali če preostali delavci sedaj opravijo toliko nadur, da skupni seštevek ur ustreza številu ur, ki bi jih sicer vi opravili na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Če je delodajalec zaposlil drugega delavca za opravljanje vašega dela, potem je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi prav gotovo neutemeljena. Če pa je delodajalec vaše delovne obveznosti zgolj prerazporedil med preostale delavce, potem očitno vaše delo ni več potrebno, saj ga lahko opravijo preostali delavci. Delodajalec ima pravico delovati v skladu s svobodno gospodarsko pobudo in delovni proces organizirati na tak način, da ob določenih stroških (pri čemer se med njegove stroške štejejo tudi stroški plač delavcev) ustvari kar čim višji dobiček.

Če delovni proces lahko organizira z manjšim številom delavcev (ker jih npr. motivira tako, da v istem času opravijo večji obseg dela, kot prej), potem lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi in si s tem poveča svoj dobiček. Presoja utemeljenosti odpovedi je torej vsekakor stvar dokazovanja v postopku pred delovnim sodiščem. Delavci, ki so hkrati starši, imajo pod določenimi pogoji posebno varstvo v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vendar to ne pomeni, da delavcu, ki dela v skrajšanem delovnem času zaradi starševstva, ni mogoče odpovedati pogodbe o zaposlitvi.

Če delavec meni, da mu je bila pogodba odpovedana nezakonito in so mu bile s tem kršene pravice, lahko v 30 dneh od dneva vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred pristojnim sodiščem zahteva ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in tam uveljavlja tudi ostale pravice, ki so s tem povezane.


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4