Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 11.06.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: ,
V kategoriji: Cajtng | Kolumnisti | Lokalno | Maja Gliha
Prispevek ogledan: 1,340-krat

PRAVNI NASVETI: Delitev skupnega premoženja

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

Vprašanje: Pred kratkim sem se razšla s partnerjem (izvenzakonska skupnost), s katerim sva skupaj živela 19 let. V tem času sva zgradila hišo, ki je pisana samo na njega. Jaz sem ostala v hiši, on se je odselil. Sedaj se hiša prodaja in on pravi, da bom dobila polovico, ko se bo hiša prodala. V primeru da se hiša proda, lahko on meni reče, da je hišo prodal za pol manj denarja, kot bi jo v resnici. On ima svoj S.P. jaz pa hodim v službo. Vse račune za hišo je plačeval on, ker je vse kupil preko svojega s.p.-ja …

Odgovor: Skladno z veljavnim Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, zanju enake pravne posledice, kot če bi sklenila zakonsko zvezo. To pomeni, da se tudi glede delitve premoženja pri razdoru zunajzakonske skupnosti uporabljajo enake določbe kot pri razvezi zakonske zveze.

Premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze (oziroma ob zasnovanju zunajzakonske skupnosti) ostane njegova last in z njim samostojno razpolaga tudi po razvezi zakonske zveze (oziroma razpadu zunajzakonske skupnosti). Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze (oziroma zunajzakonske skupnosti) pa je njuno skupno premoženje, s katerim morata upravljati in razpolagati skupno in sporazumno. To skupno premoženje se razdeli, ko zakonska zveza oziroma zunajzakonska skupnost preneha. Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža zakoncev (oziroma zunajzakonskih partnerjev) enaka, zakonca pa sicer lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju.

Če ste zemljiško parcelo kupili v času trajanja zunajzakonske skupnosti in ste nato hišo prav tako gradili v času trajanja zunajzakonske skupnosti, potem je hiša vajino skupno premoženje, seveda vse to velja ob predpostavki, da sta denarna sredstva za nakup parcele in gradnjo hiše dobila iz naslova svojega dela (torej plače oziroma dobička iz opravljanja dejavnosti s.p.). Na podlagi zakona se šteje, da sta vajina solastniška deleža na hiši enaka. Torej vam pripada polovica hiše. V primeru prodaje pa vam nato pripada polovica kupnine.

Ker je hiša vajino skupno premoženje, bi morala biti v zemljiški knjigi kot lastnika hiše vpisana oba, in sicer kot skupna lastnika, torej lastnika po nedoločenih deležih. V tem primeru bi nato morala oba skupaj skleniti kupoprodajno pogodbo in svoje podpise overiti pri notarju. S tem bi točno vedeli, za kakšno vrednost ste hišo kot vajino skupno premoženje prodali, saj bi bili sopodpisnik pogodbe. V vašem primeru je kot lastnik v zemljiški knjigi vpisan samo vaš bivši partner, zaradi česar dejansko lahko pride do tega, da bo on edini podpisnik kupoprodajne pogodbe. Če dvomite v to, ali se bo vajino skupno premoženje pravilno razdelilo, potem lahko vložite tožbo na razdelitev skupnega premoženja. Če se o delitvi skupnega premoženja strinjata, pa o tem lahko skleneta tudi sporazum v obliki notarskega zapisa.

Dejstvo, da je vaš bivši partner posloval v obliki s.p., vi pa ste bili zaposleni, na način razdelitve skupnega premoženja ne vpliva. Je pa dejstvo, da je vaš bivši partner račune za izgradnjo hiše upošteval kot strošek s.p., vprašljivo z davčnega vidika. Zakon pa določa tudi, da se ob delitvi skupnega premoženja zakoncu (oziroma zunajzakonskemu partnerju) na njegovo zahtevo na račun njegovega deleža dodelijo predvsem tisti predmeti, ki so namenjeni za opravljanje njegove obrti ali poklica in predmeti, ki so namenjeni njegovi osebni rabi.


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4