Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 04.07.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Maja Gliha
Prispevek ogledan: 4,892-krat

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

VPRAŠANJE: Z ženo sva stara okrog 70 let in sva lastnika večje družinske hiše in vinograda z zidanico. Sin s svojo ženo živi v najini hiši. Zaenkrat sama skrbiva zase. Ker obstaja možnost, da bova v prihodnje zaradi starosti ali bolezni potrebovala več pomoči, si želiva zagotoviti, da nama bo takrat nekdo nudil pomoč in oporo (naju peljal k zdravniku, nudil hrano, peljal k maši,…). Osebi, ki bi za naju skrbela, bi podarila najino hišo in vinograd z zidanico. Sin se s tem, da bi skrbel za naju v starosti strinja, če mu v zameno za to skrb prepustiva lastništvo na najinih nepremičninah. Dokler še živiva, nepremičnin ne želiva prenesti na nikogar. Ali obstaja kakšna druga možnost? Ali se lahko sin zaveže, da bo skrbel za naju in v zameno za to šele po najini smrti prejme v last nepremičnine? Ali lahko hči takšno pogodbo kasneje v postopku dedovanja izpodbija?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: V vašem primeru je najprimernejša sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Takšna pogodba mora biti sklenjena v notarskem zapisu. S to pogodbo se bo vaš sin zavezal, da vas bo preživljal do vaše smrti, vi pa se boste zavezali k temu, da boste v zameno za to nanj prenesli lastninsko pravico na hiši in vinogradu z zidanico (torej na nepremičninah) in na vseh premičninah, ki so namenjene za rabo in uživanje navedenih nepremičnin. Izročitev nepremičnin in tudi prenos lastninske pravice na nepremičninah bo odložena do vaše smrti. To pomeni, da vam bo moral vaš sin vse do vaše smrti zagotavljati preživljanje, in sicer v taki obliki, kot se boste dogovorili v pogodbi. Po vaši smrti pa bo vaš sin postal lastnik vseh tistih nepremičnin, ki jih boste navedli v pogodbi. Po vaši smrti bo sin na podlagi posebnega odpravka notarskega zapisa pogodbe o dosmrtnem preživljanju in izpisa iz matičnega registra o smrti v zemljiški knjigi predlagal vknjižbo lastninske pravice v svojo korist. Vse do vaše smrti pa boste lastnik vseh predmetnih nepremičnin vi.

V pogodbi o dosmrtnem preživljanju se lahko zelo natačno dogovorite, kakšne so obveznosti sina oziroma kaj vse sodi po pojem preživljanja. Obveznosti naj bodo čim bolj natančno dogovorjene, saj to preprečuje bodoče spore. V interesu sina pa je tudi to, da se v pogodbi dogovorite za prepoved odsvojitve in obremenitve nepremičnin v njegovo korist. S tem si bo vaš sin zagotovil, da vi nepremičnin po sklenitvi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ne boste prenesli na koga drugega in ga na ta način izigrali tako, da bi po vaši smrti ostal brez nepremičnin. Glede na vašo situacijo je priporočljivo, da si dosmrtno preživljanje izgovorite tako zase kot tudi za vašo ženo. Če namreč umrete pred ženo in vaš sin v trenutku vaše smrti postane lastnik nepremičnin, ima še vedno dolžnost, da vašo ženo preživlja vse do njene smrti (čeprav nepremičnine niso njene).

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je dvostranska pogodba, saj obema pogodbenima strankama nalaga obveznosti. Pri dvostranskih pogodbah velja, da mora biti vrednost nasprotnih dajatev uravnotežena oziroma, da je vrednost tistega, kar nekdo po pogodbi prejme, enaka vrednosti tistega, kar je po pogodbi dolžan nuditi. Iz tega izhaja, da bi morala biti vrednost premoženja, ki ga bo vaš sin prejel na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, približno enaka, kot je vrednost vseh dajatev in storitev, ki jih bo sin v okviru preživljanja moral nuditi vam in vaši ženi. Dejstvo pa je, da je pogodba o dosmrtnem preživljanju tvegana pogodba, saj nobena od pogodbenih strank vnaprej ne ve, koliko časa bo preživljanje trajalo in zato tudi ni vnaprej jasno, kakšna bo vrednost dajatev in storitev, ki jih bo moral preživljalec nuditi. Če pa je že ob sklenitvi take pogodbe jasno, da je vrednost premoženja precej večja kot je vrednost dajatev in storitev, ki jih bo nudil preživljalec, potem gre v tem presežku vrednosti za darilno pogodbo oziroma se šteje, da ima taka pogodba o dosmrtnem preživljanju tudi elemente darilne pogodbe. To vprašanje je pomembno zaradi pravic nujnih dedičev v kasnejšem zapuščinskem postopku.

Nujni dediči namreč lahko zahtevajo nujni delež in posledično lahko zahtevajo tudi vračanje darila v zapuščino. Vendar to nujni dediči lahko zahtevajo le za tisto premoženje, ki je bilo preneseno na podlagi darilne pogodbe. Vaša hči bo v postopku dedovanja imela status nujnega dediča. Če bi se za vašo pogodbo o dosmrtnem preživljanju ugotovilo, da ste s tako pogodbo želeli izigrati preostale dediče in da je bil vaš namen samo ta, da prenesete premoženje na sina in da dejansko niti ni šlo za zagotovitev preživljanja, potem bo vaša hči na zapuščinski obravnavi lahko zahtevala nujni delež in posledično vračanje tistega dela premoženja, ki ga je vaš sin od vas prejel kot darilo. Glede na to, da ste v vprašanju navedli, da si želite dejansko zagotoviti preživljanje do vaše smrti (tako za vas kot tudi za vašo ženo), pa je jasno vidno, da je vaš namen, da premoženje na sina prenesete zgolj v zameno za večletno preživljanje. Pogodbe je zato odplačna. Če bo pogodba res sklenjena s takim namenom, potem vaša hči pogodbe o dosmrtnem preživljanju ne bo mogla »izpodbijati« oziroma na tem premoženju ne bo mogla uveljavljati nujnega deleža.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4