Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 24.01.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Janez Slak | Kolumnisti
Prispevek ogledan: 775-krat

Planiranje nerealnega proračuna zato, da je ljudem všeč. Ne proračun, ampak župan!

janez slak 150x150

Piše: Janez Slak

Pisati realno o proračunu občine Trebnje na podlagi do sedaj javnosti znanih podatkih, je zelo nehvaležno dejanje. Gradivo (dve tabeli – posebni in splošni del proračuna, brez vsakršnih obrazložitev), ki je do sedaj javno dostopno, je premalo, da bi lahko objektivno ocenil, če pokriva tisto, za kar so javna sredstva namenjena.

Je pa kljub temu iz teh tabel jasno, kako se je v preteklosti potrjeval nerealen proračun. Napihnjenost za leto 2012 se kaže skoraj v 40%. Tudi za leto 2013 planirani prihodki ne bodo nikoli realizirani. Le v primeru, če se zgodi čudež in občina končno dobi omembe vredna sredstva iz EU. Zadovoljni bi bili lahko, če vsaj toliko kot kakšna sosednja občina, ki je za ¾ manjša od naše. Zakaj vedno planiranje, ki nima nobene realne osnove? Samo z enem namenom, da je ljudem všeč. Da se razumemo, ne proračun, ampak župan.

Iz tabel prav tako ni možno ugotoviti, koliko obveznosti iz leta 2012 se prenaša v leto 2013. Da se prenašajo, je dejstvo, saj iz pogovora z zavodi in podjetji nedvomno izhaja, da jim občina ni pokrila računov oz. zahtevkov, ki so po pogodbah zapadli v plačilo 2012. To je sicer nezakonito (pa kaj pravzaprav je še zakonito za našega župana?), predvsem pa žalostno, da župan manire iz okolja, kjer je deloval pred nastopom funkcije, ko je bila finančna nedisciplina prej pravilo kot izjema, prenaša na občino, ki bi morala biti branik spoštovanja zakonitosti.

Upoštevaje nerealno planirane prihodke, predvsem pri davkih na premoženje in prihodkih od premoženja, in obveznosti, ki jih občina dolguje za nazaj, bo občinski proračun v letu 2013 razpolagal z dobrimi 10 mio evri. Predlagani znesek 13 mio je zgolj na papirju in nič več.

In s tem zneskom je potrebno pokriti vsa pričakovanja. Nikoli ne bodo vsi dejavniki zadovoljni s proračunom. V množici interesov je umetnost priprave proračuna zgolj v pripravi prioritet. Ali je ureditev vaških jeder tista prioriteta, ki jo ta trenutek za občino pomembna, je odvisna predvsem od tega, ali so ti projekti pokriti z sofinanciranjem EU sredstev, kot je to običaj, vsaj do višine 80%. Če so ti projekti pokriti v celoti iz občinskega proračuna, je odgovor prej – ne. In tako dalje bi lahko postavljal hipotetična vprašanja za projekt po projektu.

Nedvomno pa je izpod vsake kritike predlagana višina sredstev za plače zaposlenih, ki se povečuje za dobrih 10%. Vlada je na nivoju javnega sektorja, kamor lahko posega s svojimi kompetencami, sredstva za maso plač znižala, za medije je bilo rečeno 5%, realno pa je to za 10 %. Temu zgledu naj bi sledile tudi občine. Če za katero, potem to velja še posebej za Občino Trebnje, da je sredstva za plače potrebno tudi tukaj zmanjšati. Da ostaja število zaposlenih v občinski upravi enako ali celo višje, kot je bilo pred sedmimi leti, ko so ti javni uslužbenci opravljali delo še za Občine Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirno, je najmanj nesprejemljivo ali bolje rečeno – absurd.

Ne bo prvič, če zapišem, da bi se moralo na letnem nivoju najmanj 100.000 € sredstev prihraniti samo na izdatkih za plače. Kar pomeni najmanj 700.000 € prihrankov od plač, upoštevaje še druge nerazumne izdatke župana, kot npr. za reprezentanco, sponzorstva, lastno promocijo preko medijev itd., bi ta znesek prihranka v času županovanja Kastelica znašal lahko 1 mio evrov. Čisto dovolj za (recimo) nov vrtec v Velikem Gabru. In zakaj ga ni? Odgovor je na dlani. Kdaj bo? Tega še Bog ne ve?

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4