Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 25.08.2014 | Prispevek objavil: Cajtng

V kategoriji: Cajtng | Kolumnisti | Lokalno | Maja Gliha
Prispevek ogledan: 4,121-krat

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

VPRAŠANJE: V podjetju, v katerem sem zaposlen, se je količina dela v zadnjem času precej zmanjšala. Govori se o tem, da nam bo delodajalec odpovedal pogodbe o zaposlitvi. V kakšnem primeru lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi? Kakšne so moje pravice? Ali mi pripada odpravnina?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: Odpoved pogodbe o zaposlitvi ureja veljavni Zakon o delovnih razmerjih, ki določa, da lahko vsaka od pogodbenih strank kadarkoli odpove pogodbo o zaposlitvi. Zakon ločuje redno in izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi pride v poštev, ko je podan eden izmed odpovednih razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavec dela še ves čas odpovednega roka. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pa pride v poštev, ko je podan eden izmed odpovednih razlogov za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavec takoj preneha delati, torej ni odpovednega roka. Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je razmerje med delavcem in delodajalcem tako poslabšano, da opravljanje dela niti v času odpovednega roka ni več mogoče.

V vašem primeru pride v poštev redna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi kadarkoli in brez obrazložitve. Delodajalec pa lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. To torej pomeni, da mora biti razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi na strani delodajalca resen in utemeljen. Eden izmed razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi na strani delodajalca je tudi poslovni razlog. Poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi je podan, ko pri delodajalcu preneha potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. V primeru, ko pri delodajalcu nastopi stanje, ko je količina dela bistveno zmanjšana, in sicer na dolgi rok (zgolj kratkotrajna zmanjšana količina dela se ne šteje za utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi), je podan poslovni razlog. Delodajalec v takem primeru lahko odpove pogodbo o zaposlitvi tistim delavcem, katerih delo je postalo nepotrebno. Če je torej v vašem podjetju prišlo do bistvenega upada dela, potem lahko delodajalec tistim delavcem, katerih delo je postalo nepotrebno, odpove pogodbo o zaposlitvi. Dokazno breme je na strani delodajalca. To pomeni, da je delodajalec tisti, ki mora dokazati, da obstoji odpovedni razlog, torej mora dokazati, da je prišlo do upada dela in da delo delavca ni več potrebno.

delovna knjižicaPo novem Zakonu o delovnih razmerjih delodajalec delavca ni več dolžan obvestiti o nameri za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ampak mu lahko takoj vroči pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti v pisni obliki. V njej mora biti naveden razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki mora biti ustrezno obrazložen. Prav tako mora biti delavec ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obveščen o pravnem varstvu ter o njegovih pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Delodajalec mora delavcu odpoved pogodbe o zaposlitvi praviloma vročiti v prostorih delodajalca (torej tam, kjer delavec dela). Če delavec na delovnem mestu ni prisoten, mu delodajalec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči tako, da mu jo pošlje priporočeno s povratnico na njegov naslov.

Pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je potrebno upoštevati odpovedni rok, ki je določen z zakonom. Dolžina odpovednega roka je odvisna od tega, koliko časa je bil delavec zaposlen pri delodajalcu. Če je bil npr. delavec pri delodajalcu zaposlen do enega leta, odpovedni rok traja 15 dni. Če pa je bil npr. delavec pri delodajalcu zaposlen od enega do dveh let, je odpovedni rok 30 dni. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V času odpovednega roka delavec dela. Za čas odpovednega roka mu zato pripada tudi plača.

Delodajalec je ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan delavcu izplačati odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Višina odpravnine je odvisna od tega, koliko časa je bil delavec zaposlen pri delodajalcu.

Po prenehanju delovnega razmerja se delavec lahko prijavi pri pristojnem zavodu kot iskalec zaposlitve. Delavcu pripada tudi nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Čas prejemanja tega nadomestila je odvisen od tega, koliko časa je bil delavec v delovnem razmerju.


Pravni nasvet je bil objavljen v Cajtngu 189, avgust 2014.


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4