Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 13.08.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Maja Gliha
Prispevek ogledan: 2,447-krat

Odmera in vračanje socialne pomoči

VPRAŠANJE: Pred kratkim sem dokazal, da sem zdravstveno nesposoben za 8-urno delo in sem se tako lahko delno upokojil za 4 ure. Zanima me, ali bom moral vrniti socialno pomoč, ker sem bil tri leta prejemnik pomoči ali ne? Prejel sem odločbo ZPIZ za delno pokojnino v višini 207,25 EUR, kar znaša manj kot znaša socialna pomoč. Rekli so mi tudi, da sem neupravičeno prejemal pomoč od CSD in da bom moral zato vse, kar sem neupravičeno prejel, vrniti. Ali sem upravičen do kakšne razlike med vrednostjo socialne pomoči in vrednostjo invalidske pokojnine? Ali sem upravičen do varstvenega dodatka?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: Iz vašega vprašanja ni mogoče jasno ugotoviti, iz katerega razloga ste prejemali socialno pomoč, zato ni mogoče podati povsem natančnega odgovora. Ker ste se očitno pred kratkim delno invalidsko upokojili, vam za ta del pripada pokojnina. Ta pokojnina vam pripada le v polovičnem deležu, saj ste se invalidsko upokojili zgolj za 4 ure dnevno. To pomeni, da bi si preostali del dohodka morali zagotoviti tako, da se za preostale 4 ure dnevno zaposlite in za opravljeno delo prejemate plačo. Če niste zaposleni, potem ste lahko upravičeni do prejemanja nadomestila za brezposelnost, vendar le v primeru, da za to izpolnjujete v zakonu določene pogoje (npr. pogodba o zaposlitvi vam je bila odpovedana brez vaše krivde, v preteklih mesecih ste bili določeno število mesecev zaposleni in so bili zato plačani ustrezni prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti,…). Če pogojev ne izpolnjujete, potem vam nadomestilo za primer brezposlenosti ne pripada.

Če je pokojnina nižja kot osnovni znesek minimalnega dohodka, kot je določen v zakonu, lahko prejmete razliko denarne socialne pomoči. Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,…). Prav tako se tudi višina denarne socialne pomoči določa glede na status in premoženje prejemnika (samska oseba, družinski člani,…). Če je vaš dohodek nižji od cenzusa, ki je predpisan z zakonom, vam zato lahko pripada denarna socialna pomoč. Za točno višino denarne socialne pomoči, ki vam pripada, vam bodo vedeli povedati na pristojnem centru za socialno delo.

Prav tako ste lahko upravičeni tudi do varstvenega dodatka, in sicer ob pogoju, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Če oseba sicer prejema pokojnino, ki presega osnovni znesek minimalnega dohodka, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek, lahko namreč oseba prejme tudi razliko varstvenega dodatka. Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 452,50 EUR. Višina varstvenega dodatka se prav tako določa glede na dohodek, ki ga sicer ima posameznik oziroma družina. Iz tega razloga vam bodo za točno višino varstvenega dodatka vedeli povedati na pristojnem centru za socialno delo.

Če ste vsa leta pred delno invalidsko upokojitvijo denarno socialno pomoč prejemali upravičeno (če so bili izpolnjeni vsi pogoji za prejemanje denarne socialne pomoči in če ste pristojemu centru za socialno delo pravočasno sporočili vse potrebne podatke, ki vplivajo na dodelitev pravice do denarne socialne pomoči), potem zgolj zaradi dejstva, da ste se sedaj delno invalidsko upokojili, prejete denarne socialne pomoči ne boste rabili vračati. Denarno socialno pomoč bi morali vračati v primeru, da bi vam bila le-ta odmerjena neupravičeno (da je bil npr. vaš dohodek višji od cenzusa za denarno socialno pomoč, pa ste ta podatek pristojnemu centru za socialno delo zamolčali,…). V takem primeru bi pristojen center za socialno delo sprožil ustrezen postopek, v katerem bi bila ugotovljena vsa dejstva in nato tudi izdana odločba o vračanju denarne socialne pomoči. Prav tako do vračanja denarne socialne pomoči lahko pride v primeru vaše smrti, in sicer pod pogojem, da za sabo zapustite določeno premoženje. V tem primeru bi država/občina lahko zahtevala povračilo prejete denarne socialne pomoči iz vaše zapuščinske mase.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4