Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 13.01.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 489-krat

Na katere tri projekte ste najbolj ponosni v 2014? Katerih se najbolj veselite v 2015?

Župani naših štirih občin (bivša, večja občina Trebnje) so si tudi v minulem letu nedvomno prizadevali, da bi s svojim delom kar najbolje upravičili zaupanje volivcev. Očitno so bili pri tem uspešni, saj so prav vsi štirje na volitvah prejeli vnovičen mandat. Povprašali smo jih – na katere tri projekte pa so oni sami najbolj ponosni in katerih se najbolj veselijo v letu 2015.

Kastelic Alojzij 150x150Alojzij Kastelic, župan občine Trebnje: »Najbolj ponosni smo na naslednje projekte v letu 2014: zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje – dolina Temenice, ureditev novega vaškega središča Dolenje Selce, rekonsrukcija lokalne ceste Bič – Veliki Gaber – I. del, energetska sanacija telovadnice OŠ Trebnje, razširitev mostu čez Temenico v Šentlovrencu.

Leto 2015 in 2016 je v postopku načrtovanja in usklajevanja projektov, s katerimi želimo občino umeriti v razvojno naravnano lokalno skupnost. Posamezni projekti in njihova izvedba bo znana po uskladitvi s predstavniki skupin v OS in njihovimi programskimi predlogi.«

dušan skerbišDušan Skerbiš, župan občine Mirna: »S sodelavci smo pokazali, da znamo dobro pripraviti projekte in uspešno kandidirati na razpisih za evropska in državna sredstva. Ko se ozrem v leto 2014, sem vesel, da smo zaključili izgradnjo I. faze Podjetniško-industrijske cone Mirna ter nadaljevali s postopno ureditvijo športnega parka med osnovno šolo in sedanjim ribnikom pod gradom. Ponosen pa sem tudi, da smo bili uspešni na 8. Javnem pozivu, kjer smo si zagotovili večji del denarja za izgradnjo vodovoda Zabrdje-Praprotnica.

In ravno dokočanje tega projekta je ena ključnih nalog letos, ko naj bi začeli že tudi z deli na vrtini Sajenice, s čimer bi vodooskrbo uredili tudi v Gorenji vasi. Največji, predvsem po številu vključenih občin, projekt pa je vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po Sloveniji. Kot trenutno kaže, bo v projekt, katerega nosilec je Občina Mirna, vključenih vsaj 50 slovenskih občin, s katerimi bomo skupaj uresničili idejo o Sloveniji kot avtodomarjem prijazni destinaciji.«

Rupert Gole 150x150Rupert Gole, župan občine Šentrupert: »V 2014 smo dokončali in zagnali dva velika energetska podjetja z našim javnim podjetjem Energetika Šentrupert. Gre za kotlarno in elektrarno na lesne sekance v kompleksu zaporov Dob.

V 2015 se veselim nastajajočega Lesno predelovalnega centra Šentrupert in pričetek aktivnosti za temeljito programsko, komunalno, arhitekturno in urbanistično prenovo Šentruperta.«

Anton Maver 150x150Anton Maver, župan občine Mokronog-Trebelno: »Eden od dejavnikov, ki pomembno vpliva na privlačnost občine, je zagotovo odprto širokopasovno omrežje. Ta skupni projekt, ki smo ga v preteklem letu uspešno zaključili in predali svojemu namenu, v vseh občinah konzorcija (Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Žužemberk, Mirna Peč in Sevnica), si zagotovo zasluži, da smo nanj (na to okno v svet), še posebej in najbolj ponosni. Drugi projekt na katerega smo tudi opravičeno ponosni pa je GRADNJA VODOVODA II.faza. Tretji projekt, ki smo ga uspešno zaključili ob koncu preteklega leta pa je obnovljena čistilna naprava.

Neto vrednost skupnega projekta GOŠO znaša dobrih 24,5 mio €, za kar je bilo pridobljenih 14.6 mio € EU sredstev. Neto vrednost projekta II. faza obnove vodovoda Mokronog pa znaša 911.200 €, od tega smo uspeli pridobiti 565.049 € EU sredstev. Neto vrednost del na obnovi čistilne naprave znaša 207.000 €, sredstva pa je v celoti zagotovila občina.

V letu 2015 pa se bomo trudili za: čimprejšnjo vzpostavitev pogojev za razvoj podjetništva v bodoči poslovni coni na Puščavi, pripravo vse potrebne dokumentacije za ureditev križišča na Belem Griču in dozidavo podružnične šole na Trebelnem, za izvedbo energetske sanacije zdravstvene postaje v Mokronogu in Podružnične šole na Trebelnem, za večjo vsebinsko, strokovno in finančno podporo tako imenovanim mehkim programom, ki zajemajo projekte s področja kulture, kulturne dediščine, turizma, športa, društvenih dejavnosti in sociale.«

(GS)

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4