Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 08.10.2016 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 128-krat

Mirna s spremembo OPN v pričakovanju naravnega bazena in drugih površin za rekreacijo

Dve leti po sprejetju je občinski svet potrdil prve spremembe najpomembnejšega dokumenta na področju urejanja prostora – občinskega prostorskega načrta. S tem razvojnim dokumentom občine določajo izhodišča in cilje prostorskega razvoja, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoje umeščanja objektov in drugih posegov v prostor.

mirnski-bazen

Mirnski nekdanji bazen je že postal ribnik, zdaj pa bo spet postal bazen.

Novi dokument vključuje več manjših sprememb na območju občine, ki jih ni bilo mogoče vključiti v fazo sprejemanja odloka v letu 2014, saj je Občina Mirna nadaljevala s postopkom sprejemanja, kot je bil začrtan v prejšnji skupni občini.

»Gre predvsem za spremembo namenske rabe, torej konkretno občinskih površin okoli ribnika in pod gradom, kar bo občini omogočalo izvedbo razvojnega interesa po ureditvi zelenih in rekreacijskih površin, to pomeni izvedbo težko pričakovanega naravnega bazena in drugih zelenih površin za rekreacijo občanov. Vključuje pa tudi večino danih pobud občanov in širše javnosti, kar bo med drugim omogočalo legalizacijo večine objektov, ki so trenutno zgrajeni brez ustreznih dovoljenj«, pojasnjuje direktorica občinske uprave Občine Mirna Tanja Šinkovec.

Spremenjen in dopolnjen Občinski prostorski načrt Občine Mirna bo stopil v veljavo 15 dni po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (predvidoma sredi oktobra 2016), objavljen pa bo tudi na spletni strani občine.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4