Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 19.09.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke:
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,509-krat

Le še 16 dni do volitev …

Trebanjska Občinska volilna komisija je z Razglasom objavila Seznam kandidatov za župana Občine Trebnje, Seznam list kandidatov za člane občinskega sveta Občine Trebnje in Seznam kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje na lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo, dne 5. oktobra 2014.

županski kandidati 2014

Kandidati za župana občine Trebnje, z leve Silvester Prpar, Blaž Pavlin, Alojz Kastelic in Špela Smuk.

Za župana …

Za župana Občine Trebnje se potegujejo dosedanji župan Alojzij Kastelic, Blaž Pavlin (NSI), Silvester Perpar (SLS) in Špela Smuk (DROT). Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Trebnje.

Za občinski svet …

Za območje Občine Trebnje so za volitve članov občinskega sveta določene tri volilne enote. Volilna enota 1 obsega območja KS Čatež, Sela pri Šumberku, Šentlovrenc, Velika Loka in Veliki Gaber, volilna enota 2 obsega območja KS Dobrnič, Dolenja Nemška vas, Knežja vas in Svetinja, volilna enota 3 obsega območja KS Trebnje, Račje selo in Štefan. Skupno se voli dvajset članov občinskega sveta po proporcionalnem volilnem sistemu, v posebni 4. volilni enoti pa se voli enega predstavnika romske skupnosti po večinskem načelu.

Za člane občinskega sveta Občine Trebnje se poteguje 155 kandidatov na 9 listah in sicer (po abecednem redu): DeSUS, DROT, DSD, NSi, SD, SDS, SLS, SMC in Županova lista. Popolne liste, torej vseh 20 kandidatov v 3 volilnih enotah, so oddale le 4 stranke in sicer DROT, NSi, SD, SLS. Ostale stranke ne kandidirajo z 20 kandidati. DeSUS je oddal listo s 7 kandidati, DSD z 19 kandidati, SMC s 16 kandidati, SDS s 17 kandidati in Županova lista s 16 kandidati.

Povprečna starost kandidatov je v 1.volilni enoti 46,4 let, v 2.volilni enoti 46,6 let in v 3.volilni enoti 50,1 let. Najmlajše liste (skupno povprečje vseh kandidatov na listi) so oddali DROT, SDS in SLS, najstarejše pa DeSUS, DSD in NSi.

Najmlajšo listo v 1.volilni enoti ima SLS s povprečjem le 33,3 let, sledita SDS (36,6 let) in SD (43,1 let). Najstarejše liste v 1.volilni enoti pa imajo DeSUS s povprečjem 61 let, sledita pa DSD (55 let) in DROT (52 let).

Najmlajšo listo v 2.volilni enoti ima DROT s povprečjem 33,8 let, sledita pa SDS (41,3 let) in ŽL (42,8 let). Najstarejše liste v 2.volilni enoti imajo DeSUS s povprečjem 54 let, sledita pa SD (53,6 let) in DSD (52,4 let).

Najmlajšo listo v 3.volilni enoti ima DROT s povprečjem 38,6 let, sledita pa SDS (42,4 let) in SLS (44,7 let). Najstarejše liste v 3.volilni enoti imajo DeSUS s povprečjem 63 let, sledita pa NSi (60,5 let) in Županova lista (58 let).

Največ kandidatov mlajših od 30 let imata SDS in SLS in sicer 4, sledi DROT s 3 kandidati mlajšimi od 30 let. Za DeSUS ne kandidira noben kandidat, ki je mlajši od 30 let. Vseh kandidatov mlajših od 30 let je na vseh listah skupaj 12,2%.

Največ kandidatov starejših od 60 let ima NSi in sicer 8, DSD ima 6 kandidatov starejših od 60 let, po 5 pa jih imata SD in DeSUS. Vseh kandidatov starejših od 60 let je na vseh listah skupaj 19,3%.

Kdo so nosilci list?

V 1. volilni enoti se bodo kot nosilci list v boj za svetniški stolček podali (po vrstnem redu, kot bodo na volilnem lističu) Franci Ostanek (SDS), Janez Slak (DROT), Franc Brane Praznik (DSD), Matija Miklič (SLS), Andrej jevnikar (Županova lista), Mitja Jeras (SD), Štefanija Gliha (NSi), Rok Saje (SMC) in Mirko Gliha (DeSUS). Medtem, ko so v tej volilni enoti kandidati porazdeljeni po različnih naseljih, je veliko presenečenje, da iz enega večjih naselij v naši občini Čatež, tokrat kandidira na vseh listah skupaj le 1 kandidatka in sicer diplomirana ekonomistka in direktorica ERS v TEM Čatež Mija Benedičič.

V 2. volilni enoti se bodo kot nosilci list v boj za svetniški stolček podali (po vrstnem redu, kot bodo na volilnem lističu) Ana Starič (DSD), Breda Koncilja (SD), Darinka Krevs (SMC), Silvester Prpar (SLS), Milan Dragan (Županova lista), Janez Zakrajšek (DROT), Boštjan Koncilja (SDS), Damjan Smolič (NSi) in Marta Jarc (DeSUS).

V 3. volilni enoti se bodo kot nosilci list v boj za svetniški stolček podali (po vrstnem redu, kot bodo na volilnem lističu) Špela Smuk (DROT), Nino Zajc (SD), Jože Korbar (SLS), Branko Veselič (SMC), Franci Kepa (SDS), Blaž Pavlin (NSi), Miran Candellari (Županova lista), Božidar Groznik (DeSUS) in Gregor Kaplan (DSD).

Glede na proporcionalni volilni sistem imajo nosilci list največ možnosti, da postanejo svetniki, volivci pa lahko svojega kandidata podprete tudi tako, da njegovo številko obkrožite pred imenom in mu tako namenite preferenčni glas, ki mu lahko pomaga, da premaga prvega kandidata na svoji listi in se tako neposredno uvrsti v občinski svet. Na zadnjih volitvah je na ta način Miran Candelarri na listi NSi prehitel nosilca liste NSi Marjana Pavlina in se namesto njega uvrstil v občinski svet.

Za svet KS …

Za člane svetov KS v občini Trebnje je za prihajajoče lokalne volitve skupno oddalo kandidaturo 178 kandidatov, ki kandidirajo v 12 krajevnih skupnostih, ki so razdeljene na 28 volilnih enot.

95 kandidatov od 178 kandidira v svete KS s podporo volilvcev, ostali kandidirajo kot predstavniki strank.

Največ kandidatov, kar 44 kandidira za stranko DROT, po 11 kandidatov kandidira za stranki DSD in SLS, 9 jih kandidira za stranko SMC, 8 za stranko NSi, 4 pa za stranko SDS. DeSUS in Županova lista nimata svojih kandidatov na seznamu kandidatov za člane krajevnih skupnosti v občini Trebnje.

Volitve za člane svetov KS bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.

(TK)

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4