Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 13.11.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Cajtng | Jože Povšič | Kolumnisti
Prispevek ogledan: 626-krat

Ko je prepozno!

Piše: Jože Povšič

Piše: Jože Povšič

Obsojeni Alojzij Kastelic je pred dnevi obvestil medije o problemu nedokončanih del ob avtocesti mimo Trebnjega. Tri leta po odprtju avtoceste, ki je bila v letu 2010, izvajalci del niso uredili deponij zemlje, jalovine in kamenja. Lokalne občinske ceste so uničene, ni odvodnjavanja meteornih voda, lastniki ne morejo do svojih zemljišč, poškodbe na domačijah niso odpravljene, odškodnin ljudje niso dobili.

Pločnika Dolenja Nemška vas – Ponikve ni. Na Griču, kjer je bila začasna betonarna in deponija gradbenega materiala, zdaj to deponijo prerašča plevel in zdravju škodljiva ambrozija. Nadvoz oziroma most nad nekdanjo hitro cesto H1 pri Belšinji vasi je zaprt za promet, z njega pa na sedanjo prometno cesto odpadajo betonski kosi. S tega mostu je odpadel del betona na neki avtomobil. Zavarovalnica je lastniku avtomobila povrnila škodo, zdaj pa zaradi te odškodnine, ki mu jo je morala izplačati, toži občino Trebnje in KS Štefan. Tudi zaščitna ograja na mostu je popolnoma dotrajana, zato bo z mostu gotovo odpadlo še kaj, zato vozniki: previdnost!

V letih 2009, 2010, 2011 in 2012, ko je bil čas za to, da se pravočasno pritisne na DARS, Direkcijo RS za ceste (DRSC) in izvajalce, da le-ti uredijo vse potrebno, da ne povzročijo škodo občino Trebnje in njenim občanom, pa se je Kastelic sprenevedal. Obnašal se je, kot da ni župan občine Trebnje, ampak kot da je odvokat DARS-a in DRSC-ja. Vsi ki so/smo imeli takrat kakršenkoli stik s Kastelicem, so/smo ga na javnih sejah na to opozarjali, on pa se je obnašal po svoje, večkrat celo arogantno do dobronamernih nasvetov. In na koncu je Kastelic »popušil«, škoda pa je ostala občini Trebnje in ljudem! Sedaj ko je prepozno se oglaša medijem, da bi opral svojo krivdo! Dokaz, kako se je Kastelic glede teh vprašanj obnašal, je magnetogram seje občinskega sveta občine Trebnje z dne 05.05.2010, katera je bila v sejni sobi družbe Trimo Trebnje. Na tej seji so/smo sprejeli pomembne sklepe, na katere pa pa Kastelic kot župan in izvršilni organ občine v večini pozabil.

Na tej seji je bil prisoten tudi sedanji podžupan Silvester Prpar, ki sedaj veselo s kravato hodi s Kastelicem po terenu si ogledovat lastno neučinkovitost. Nekaj sklepov, ki so bili sprejeti na tej seji, dne 05.05.2010:

 • Takoj je potrebno pristopiti k rekonstrukciji hitre ceste H1 in predložiti terminski plan, iz katerega bodo razvidni konkretni kratkoročni ukrepi.
 • V letošnjem letu (v letu 2010, op.p.) se izvede pločnik Dolenja Nemška vas – Ponikve (do mostu) in pristopi k razširitvi in saniranju ceste v vasi Grm.
 • Občina Trebnje pošlje predlog za vključitev v državni proračun, rebalans proračuna 2010 in 2011, zagotovitev sredstev za sanacijo in ureditev ceste H1.
 • Občina Trebnje pričakuje odgovor DRSC o stanju mostu na Gorenjih Ponikvah in Zidanem Mostu predložitev ukrepov in sanacijo povozne površine ter ograje v 7 dneh.
 • Pred prenosom sedanjih regionalnih odsekov med lokalne ceste, je potrebno zahtevati sanacijo teh odsekov.
 • Striktno je potrebno paziti oz. vztrajati v skladu z zakonodajo na delitev stroškov med občino Trebnje, DRSC in DARS-om.

DARS, DRSC in izvajalci so odšli! Nekateri izvajalci so končali v stečaju. V občini Trebnje pa so ostale nedokončane gradbene razvaline. Kastelic sedaj, ko je prepozno, medijem in ljudem sadi “rožice” (berite ambrozijo), da bodo na občini Trebnje sami poiskali neke “strokovnjake”, da bi preverili razlike med načrti in izvedbo del na avtocesti in ob njej. Kastelic naj bi čakal do konca aprila 2014, potem pa naj bi vložil tožbo. Zelo zanimivo! Ko mu bo skoraj potekel “nezaslužen” mandat župana, bo (vehementno) vložil tožbo. Leta tečejo, na občini pa politično vodstvo igra na “frulico”! Kam smo prišli?

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4