Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 12.02.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , , , , , , , , , , , , ,
V kategoriji: Špela Smuk
Prispevek ogledan: 721-krat

Kje smo in kam gremo? V pričakovanju predloga proračuna za leto 2013, II. del

Piše: Špela Smuk

Piše: Špela Smuk

Mesec dni nazaj smo bili v pričakovanju predloga Proračuna Občine Trebnje. Na zadnji seji Občinskega svet smo ga dočakali. In dobili smo odgovor na vprašanje KJE SMO in KAM GREMO. Odgovori nam ne dajejo razloga za optimizem.

KJE SMO? Zadolženi smo za dobre 4.300.000 EUR. Kljub temu, pa je bila Občina konec leta 2012 nelikvidna in ostalo je celo še 1.300.000 neplačanih obveznosti. To pomeni, da je Občina poslovnim bankam in dobaviteljem na dan 31.12.1012 dolgovala več kot 5.600.000 EUR. O tem dodajam, da letno plačujemo za že najete kredite 110.000 EUR samo obresti. Od načrtovanih 19,2 mio odhodkov je bilo realiziranih 13,3 mio, od načrtovanih 17 mio prihodkov pa je bilo realiziranih 12,4 mio.

KAM GREMO? Po predlogu, ki nam je bil predstavljen, lahko povzamem dr. Franceta Bučarja – namenjeni nismo nikamor!

Glede na realizacijo v letu 2012, se sredstva ZVIŠUJEJO na postavkah: sredstva za župana in podžupane + 5.9%, reprezentanca za funkcionarje + 7,1%, sredstva za odnose z javnostmi + 28,5%, sredstva za plače delavcev občinske uprave + 10,5%, materialni stroški + 13%, vzdrževanje upravnih prostorov + 34 %, nakup računalniške opreme + 136% ( po besedah direktorja se računalniki kupljeni v lanskem letu zelo kvarijo, zato je potreben ponovni nakup v znesku 27.000 €), sredstva za promocijo se višajo + 315% in tako dalje…

Po drugi strani pa se npr. ZNIŽUJEJO postavke: sredstva za Rokometni klub Trimo – 40%, za Občinski pihalni orkester – 40%, za dejavnost Galerije in Rastoče knjige – 20%, za sofinanciranje programa izpostave JSKD – 25%, za Zvezo kulturnih društev – 34%, programa zveze KD – 20%, za programe kulturnih društev – 27%, programe upokojenskih društev – 20%, športno vzgojo otrok, mladine in študentov – 10%, glasbeno šolstvo – 16%, sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju sociale – 12%, delovanje Rdečega križa – 20% in tako dalje… Pri nižanju govorimo že o tako skromnih sredstvih, ki komaj zagotavljajo preživetje naštetim dejavnostim.

Ob predstavitvi proračuna so nas podučili, da je »kriza« in da »je treba šparat«. Problem tega proračuna je to, da so vso krizo prevalili na občane, društva, medtem ko za politični ustroj in delovanje občinske uprave krize očitno ni!!!

NIKJER v naslednjih 2 letih NI PREDVIDENIH SREDSTEV za selitev knjižnice (za potrebe katere smo kupili Dolenjko), nikjer sredstev za nogometno igrišče (čeprav smo se prijavili na razpis), nikjer sredstev za energetsko obnovo potratne Osnovne šole Trebnje (sredstva bi lahko pridobili s ponovno prijavo na razpisu), nihče očitno še najmanj dve leti ne bo razmišljal o nujno potrebnem kulturnem domu, športnih objektih, ureditvi Temenice … o projektih s katerimi bi lahko kandidirali za nepovratna sredstva, kot to počnejo drugi. Še najmanj 2 leti ne bomo razmišljali o vrtcu v Velikem Gabru, o pločniku v Dolenji Nemški vasi in o kakršnihkoli programih za mladino. Predlog pa kljub temu predvideva dodatno zadolžitev še za 1,2 mio EUR.

Kljub temu moram izpostaviti svetlo točko predloga: višina proračuna je realnejša kot prejšnja leta.

Predlog proračuna je trenutno v javni obravnavi in objavljen na spletni strani občine Trebnje. Zavodi, društva, organizacije, občani in občanke imajo/imamo možnost v tem času posredovati pisne predloge za spremembe.

Srčno upam, da bo sprejet Proračun za leti 2013 in 2014 bistveno drugačen, kot je predlog. To pa lahko spremeni le modro ravnanje svetnikov, ki ta dokument potrjujejo.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4