Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 19.06.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 825-krat

Kaj se dogaja s cestami v Šentrupertu?

Ker smo dobili kar nekaj pritožb občanov občine Šentrupert, da so ceste pri njih še vedno v katastrofalnem stanju, hkrati da pa so tudi slabo vzdrževane, smo prosili župana Ruperta Goleta za pojasnila. Govor je seveda o stranskih cestah v občini in ne o tistih, ki so v lasti države (glavna cesta do, preko in mimo Šentruperta) oz. v upravljanju DRSC …

Šentrupert by Google Earth

Šentrupertčane motijo slabe ceste, predvsem po zaselkih.

Spomnimo, lani marca smo s strani Občine Šentrupert prejeli naslednji odgovor: »V nadaljnjih mesecih do konca junija bodo dela potekala praktično na večini cest, ki vodijo iz dolinskega dela proti zaledju občine in naseljem kot so Zaloka, Zabukovje, Kostanjevica, Hom, Dolenje Jesenice, Mali Cirnik in še nekatera. Odkar se je pričel izvajati projekt daljnovoda, ni bilo smiselno delati večjih rekonstrukcij, saj se je na vseh cestah vršil promet s težko mehanizacijo. Sedaj, ko je projekt zaključen, pa je smiselno najbolj kritične odseke v celoti rekonstruirati, ostale poškodbe pa sanirati in tako se bomo tega tudi lotili. Stanje na cestah se bo torej do poletja zelo izboljšalo. Glede makadamskih cest pa lahko dodam, da seveda je nekaj malega tudi tega in menim, da tudi ni nič narobe, če kakšna cesta, ki ni prometno obremenjena, tudi ostane makadamska. Tiste, ki pa asfalt nujno potrebujejo, ker jih recimo dež vedno poškoduje ali je frekvenca prometa velika, pa bomo v nadaljevanju tudi uredili.«

Tri mesece kasneje so z Občine Šentrupert še sporočili: »V prvi obravnavi je občinski svet sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert, s katerim so določili, da bo za javne ceste skrbela Energetika Šentrupert, ki je v 100-odstotni lasti občine in s katero lahko občina dosega nekatere sinergijske učinke …

Torej, zakaj so ceste tako slabo vzdrževane, kje, v čem oz. v kom vidi župan krivca za tako stanje cest v občini in kako ter kdaj namerava rešiti težave?

Rupert Gole med nagovorom

Rupert Gole: “V letošnjem letu so sredstva v proračunu izjemno omejena in lahko izvajamo le najnujnejša popravila …”

Župan Rupert Gole: »Tisti odseki cest, ki so bili rekonstruirani in asfaltirani v sklopu sanacije cest po gradnji Elesovega daljnovoda so v dobrem stanju. Težave so na ostalih odsekih lokalnih cest in javnih poti, ki so dotrajane. Nosilec koncesije letno zimskega vzdrževanja je občinsko javno podjetje Energetika Šentrupert. V letošnjem letu so sredstva v proračunu izjemno omejena in lahko izvajamo le najnujnejša popravila. Za vse posege se s koncesionarjem sproti dogovarjamo in postorimo toliko, kolikor je mogoče glede na omejena sredstva. Težave nameravamo reševati postopoma, tako kot bo to omogočal proračun.«

(JK)

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4