Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 19.09.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Brane Praznik | Cajtng | Kolumnisti | Lokalno
Prispevek ogledan: 522-krat

»Je to bob ob steno?«

Piše: Brane Praznik

Piše: Brane Praznik

Je to normalno, da ti država postavi sredi vasi ob železnici stolp visok 35 metrov? Večjega kot cerkveni zvonik, ki tam dela podobo naselja že najmanj 700 let, pa pri tem krajani ne morejo niti pisniti, kaj šele razpravljati o primernosti?

Vse to samo zaradi tega, ker se je gospoda v EU spomnila, da železnice niso med seboj integrirane, ker ima vsaka država svoj sistem. OK, to je v redu, napredek je potreben! Samo ne tako in na takšen način, kot se je lotilo zadeve slovensko Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na nedemokratičen, za ljudi poniževalen, da ne zapišem zahrbten način, pri čemur so jim zaradi pasivnosti izdatno pomagale občinske »struktura«. Ne samo na trebanjskem, ampak tudi v širšem slovenskem prostoru.

Torej: zaradi boljšega radijskega signala bodo po Sloveniji postavili 270 stolpov, visokih 35 metrov, na katerih bodo digitalne radijsko-signalne naprave, ki naj bi signal usmerjale v smeri s progo z namenom, da bo izboljšali železniško varnost in odpravili zamude vlakov? Nekje omenjajo, da bo to koristilo tudi preusmeritvi tovornega prometa iz cest na železnice (o čemur sicer lahko beremo že vsaj 30 let). Samo v trebanjski občini nameravajo postaviti več takšnih stolpov: V Gabru, Šentlovrencu, na Loki in v Trebnjem. Bolj razvpita postavitev stolpa je še na Gomili, kjer so organizirali tudi Civilno iniciativo. Povsod na takšnih lokacijah, kjer bodo stolpi res moteči.

S temi stolpi bodo seveda popolnoma degradirali okolje in naravo, ki jo že tako načenja siceršnji razvoj in s tem pasti uničenja bivalnega prostora. Ampak to še ni vse: »investitorji« pravijo, da škodljivega sevanja ne bo. V zvezi s škodljivostjo sevanja pa si niso enotni niti strokovnjaki, ki sicer priznavajo, da na nekaterih višinah in v nekaterih smereh presega dovoljene količine. »Železniški« pravijo, da so snopi sevanja usmerjeni na progo. OK, ampak dolenjska proga ima čudne ovinke in kako bodo sevanje ‘krivili’ po progi, da ne bo uhajalo na ljudi, ne ve nihče.

Govorimo lahko še o številnih drugih vprašanjih, ki vzbujajo zle slutnje in motijo ljudi. Na primer: »Ali po naši utečeni navadi ne bodo na te stolpe sredi naselij začeli ‘jutri’ nameščati še druge naprave, ki bodo sicer zagotavljale signal pa tudi sevale na vse možne načine?«

Če seštejemo in odštejemo vse prednosti in slabosti (teh je v očeh prebivalstva trenutno največ), pa vsekakor ne moremo mimo dejstva, da Investitor (torej država in v njenem imenu omenjeno ministrstvo) vse skupaj gradi po sistemu »vzdrževalnih del v javno korist« za kar se skladno z zakonodajo ne izdaja gradbeno dovoljenje in je dovolj Sklep javne agencije za železniški promet RS, ki investitorju dovoljuje gradnjo, ne glede na to ali gre za zahteven, manj zahteven… ali enostaven objekt.

Nateg, da boli glava!

Pojdimo naprej: V zvezi javno razpravo in v zvezi z obveščanjem javnost lahko zapišem, da le-te praktično ni bilo. Kdaj in kdo je lahko dal kakšno pripombo? Če se gradi na državni lastnini, posebej pa, če gre za vplive iz območja, ki ga upravlja država na druga, je treba izdelati temeljite presojo vpliva na okolje. In presoja vplivov je bila menda celo narejena, a nikjer javno obravnavana. S tem je ministrstvo kršilo Aarhuško konvencijo, po kateri mora biti javna obravnava in razgrnitev njen sestavni del. Ker obravnave ni bilo, bi moral takšno gradnjo torej takoj ustaviti.

In še: Kdo naj brani naš, vaš, torej skupen interes v prostoru kjer živimo. Logičen odgovor: občina in župan, ki jo predstavlja. Vse skupaj morda še ne bi bilo tako katastrofalno, če bi občine (vsaj njihov upravni del) in župani reagirale vsaj letošnjo pomlad (informacije o gradnji so bile sicer posredovane že pred nekaj leti).

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je namreč 30. maja letos na občine naslovilo pismo z naslovom: »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju – informacija za tangirane občine,« v katerem so sicer skopo pojasnili kaj nameravajo. Toda, glej ga zlomka, nič ni bilo, noben župan ni reagiral, dokler se niso zgrozili ljudje, ki so videli kaj so pričeli graditi v njihovi okolici in začeli ustanavljati CI ter pošiljati različnim naslovom protestna pisma.

“Odlog gradnje za nekaj dni in predlog novih lokacij, ki jih bodo (morda?) »železničarji« sprejeli, je očitno samo pesek v oči. Stolpi pač bodo, morda premaknjeni za kakšen meter sem ali tja.”

En sam župan na našem območju je javno priznal, da je storil napako in ni reagiral tako kot bi moral, ter obžaloval, da je do tega prišlo. Vsaj to in za priznanje klobuk dol! Ni sicer dovolj, da priznaš napako in se pokesaš, treba je tudi oceniti zaradi česa je nastala in kakšne so posledice.

Končno smo dočakali, da so v torek, 9. septembra na velike pritiske občanov in CI župani le povabili v Trebnje predstavnike ministrstva, izvajalca del in nadzora s katerimi naj bi dogovorili, da bi bil potek gradnje, predvsem pa umestitev stolpov v prostor za občane sprejemljivejši. Pogovor ni bil obetaven, zaključki pa so bili kilavi, čeprav je Alojzij Kastelic, trebanjski župan, ki je v imenu vseh ostalih županov razpravo vodil, skušal ublažiti posledice, za katere je v veliki meri, kot je že omenjeno, kriv tudi sam. Predstavniki ministrstva so vztrajali na svojih okopih, ljudje pa so seveda skušali dokazati, da le-ti nimajo prav, in da so nujni bistveni popravki njihove zamisli. Župani so sicer na zboru podpirali krajane in jim dajali prav, žal pa je to vse prepozno, kajti birokrati se težko premaknejo. Odlog gradnje za nekaj dni in predlog novih lokacij, ki jih bodo (morda?) »železničarji« sprejeli, je očitno samo pesek v oči. Stolpi pač bodo, morda premaknjeni za kakšen meter sem ali tja.

Predvsem pa je ta gospodarsko-finančni projekt tako težak (za slovenske razmere itak) in v igri toliko denarja, da je le malo upanja, da bi se kaj premaknilo.


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4