Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 08.04.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,127-krat

Energetske izkaznice za vaš objekt lahko od sedaj dobite tudi v Trebnjem

Po EZ-1 je s 1. 1. 2015 postala obvezna navedba energijskih kazalnikov pri oglaševanju nepremičnin v primeru prodaje ali oddaje v najem, v nasprotnem primeru inšpektorji kršiteljem izrečejo kazen. S 23. marcem 2015 pa velja, da se kaznuje tudi v primeru, ko lastniki ne bodo predložili energetske izkaznice pri prodaji ali oddaji nepremičnine v najem. Pogovorili smo se z Damjano Gligić, dipl. ing. gradb., neodvisno strokovnjakinjo za izdelavo in izdajanje energetskih izkaznic, s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

 • Damjana Gligić portret

  Damjana Gligić, strokovnjakinja za izdelavo in izdajanje energetskih izkaznic iz Trebnjega

  Kaj je energetska izkaznica in kakšen je njen namen?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Podatki na izkaznici lastniku, kupcu/najemniku povedo, v kakšnem energetskem stanju je stavba, kakšna je raba energije in katere so predvidene izboljšave za boljšo energijsko učinkovitost stavbe. Njeno bistvo je podatek, kolikšna je potrebna letna toplota za ogrevanje stavbe, izražena v kilovatnih urah na kvadratni meter neto uporabne površine stavbe. Tako energetska izkaznica ščiti kupca na način, da ta ne bi kupoval stavbe brez ustreznih informacij o njenem energetskem stanju.

 • Kdaj je energetska izkaznica obvezna?

Vse novogradnje kot tudi vse obstoječe stavbe, v primeru prodaje ali oddaje v najem (daljše od 1 leta), morajo po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico. Poseben primer so javne stavbe, ki morajo svojo energetsko izkaznico tudi predstaviti javnosti.

 • Kakšne so višine kazni?

Če pri prodaji ali oddaji v najem ni najkasneje pred sklenitvijo pogodbe predložena EI, je višina kazni 300 EUR. V kolikor v primeru oglaševanja ni navedenih energijskih kazalnikov iz EI, je višina kazni 250 EUR. V obeh primerih jo plača lastnik nepremičnine.

 • Kako dolgo je veljavna EI, kdo jo lahko izdeluje in izdaja?

EI izdajajo pooblaščene organizacije, izdelujejo pa neodvisni strokovnjaki z licenco, pridobljeno na podlagi ustrezne strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj ter uspešno opravljenega predpisanega usposabljanja, ki vključuje tečaj in izpit. EI je veljavna 10 let, v primeru prenove stavbe lahko lastnik naroči izdelavo nove energetske izkaznice, nova izdaja razveljavi prejšnjo.

 • Ali potrebujemo energetsko izkaznico v primeru prodaje zidanice?

Za samostojne objekte s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2, energetska izkaznica ni potrebna.

 • Kako je v primeru prodaje stanovanja v večstanovanjski stavbi?
Energetska izkaznica stavbe

Primer energetske izkaznice.

EI se lahko izdela za posamezni del v stavbi. V tem primeru ni potrebna izdelava izkaznice za celotno stavbo, lastnik lahko naroči izdelavo izkaznice le za stanovanje. V primeru, da se lastniki dogovorijo za izdelavo EI za celotno stavbo, je potrebno 50-odstotno soglasje. Kasneje izdelana EI za celotno stavbo, le-ta razveljavlja EI posameznega dela stavbe.

 • Kakšne vrste izkaznic obstajajo?

Računska EI se lahko izda za vse stavbe (stanovanjske, nestanovanjske, obstoječe, novogradnja). Računamo s konstantno notranjo temperaturo 20°C (stanovanjske stavbe), tako lahko primerjamo stavbe med seboj. Pri računski metodi izračunamo priporočene ukrepe in njihove vračilne dobe. Lastniku izračunamo ali se bolj splača menjati fasado, okna ali menjavo kurilne naprave. Merjena EI se lahko izda samo za obstoječe nestanovanjske stavbe. Izdela se na podlagi računov za energijo za zadnja 3 leta. Rezultati so odvisni od življenjskega sloga lastnika, zato več povedo o lastniku kot o stavbi.

 • Katere vrste priporočil za učinkovito izboljšavo navajate?

Izboljšanje kakovosti ovoja, energetske učinkovitosti sistemov, povečanje učinkovitosti rabe obnovljivih virov energije in organizacijski ukrepi. Ob izvedbi priporočenih ukrepov, lahko stavba doseže boljši energijski razred npr. iz razreda D v razred C.

 • Kaj so obnovljivi viri energije ?

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so vetrne energije, sončne energije (toplotna in fotovoltaika), hidro-električne energije, plimovanja, geotermalna energija in biomasa – so bistvena alternativa fosilnih goriv. Z uporabo teh virov prispevamo ne samo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz proizvodnje in porabe energije, temveč tudi k zmanjšanju odvisnosti Evropske unije od uvoza fosilnih goriv (predvsem nafte in plina).

 • EU je v 2009 v okviru podnebno energetskega svežnja določila tudi zavezujoče nacionalne cilje za Slovenijo. Katere?

Slovenija mora zmanjšati emisije CO2, povečati delež OVE ter povečati energetsko učinkovitost. Stavbe imajo v tej obvezi zelo pomembno vlogo, saj porabijo okoli 40% končne energije v EU in so odgovorne za oddajo 35% emisij CO2 v okolje.

 • Morda za konec nasvet našim bralcem …

Za izboljšanje večje energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije občanom predlagam spremljanje Javnih razpisov za nepovratne finančne spodbude za tovrstne ukrepe. Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da energija ni dana sama po sebi in da je ni v neomejenih količinah. Poleg relativno visokih stroškov zahteva njena proizvodnja tudi ekološki davek. Premišljena in načrtovana raba energije ne vpliva le na družinski proračun v gospodinjstvih. Njen vpliv sega širše, ne samo na celotno gospodarstvo, temveč tudi na okolje.

(JK)

Damjana Gligić 640

Ali veste, kako varčna je vaša hiša?

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4