Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 08.02.2015 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Kolumnisti | Lokalno | Maja Gliha
Prispevek ogledan: 1,526-krat

Dedovanje in dolžnost preživljanja

VPRAŠANJE: Pred kratkim mi je umrl oče. Pred smrtjo ni naredil oporoke. Imamo hišo, v kateri sedaj živi mama in moj brat z družino. Mama predlaga, da se del hiše, ki pripada njej, napiše na brata, in sicer pod pogojem, da do smrti skrbi zanjo, mene pa naj bi izplačali tako, da bi mi v denarju dali polovico vrednosti hiše. S tem bi se načeloma strinjal, vendar me zanima, kaj to pomeni, »da bo skrbel za mamo do njene smrti«. Kdo bo skrbel zanjo, ko bo prisiljena iti v dom starostnikov? Kdo bo moral poravnati razliko vrednosti nege v domu?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: V vašem vprašanju niste navedli, v čigavi lasti je bila hiša pred smrtjo vašega očeta. Razdelitev premoženja v vašem zapuščinskem postopku bo namreč odvisna od tega, ali je bila hiša v celoti last očeta ali pa je bil oče le solastnik hiše (torej skupaj z vašo mamo). Za potrebe odgovora predpostavljam, da je bil oče lastnik hiše v celoti.
Oče je po smrti zapustil hišo. Ker ni sestavil oporoke, obstajate pa 3 zakoniti dediči, se bo premoženje očeta razdelilo na tretjine. Tako boste tako vi kot tudi vaš brat in vaša mama podedovali vsak po 1/3 hiše in tako postali solastniki. To velja le v primeru, da boste sprejeli vsak svoj dedni delež in da na zapuščinski obravnavi ne boste sklenili morebitnega sporazuma o razdelitvi premoženja (dednega dogovora). Vaša mama se seveda lahko odpove dedovanju v korist vašega brata ter si hkrati npr. izgovori vknjižbo dosmrtne pravice bivanja v hiši ali kakšno drugo pravico.

Prav tako lahko sprejme zapuščino in nato naknadno sklene pogodbo o dosmrtnem preživljanju, s katero se vaš brat zaveže, da jo bo preživljal do njene smrti, v zameno za to pa bo v last prejel njen solastniški delež na hiši. Eno in drugo je seveda odvisno od volje vaše mame in brata. Na voljo pa so še nekatere druge možnosti. Če se želite zavarovati pred tem, da bi za mamo doplačevali domsko oskrbo, potem je najprimerneje, da v pogodbo o dosmrtnem preživljanju izrecno vključite določbo, da je vaš brat v primeru namestitve v domu dolžan doplačevati tudi domsko oskrbo za vašo mamo. S tem to postane njegova pogodbena obveznost. Opozarjam pa na to, da boste očitno tudi vi podedovali polovico premoženja (tako kot vaš brat, le s to razliko, da boste vi prejeli denar, vaš brat pa hišo), zaradi česar se tudi od vas pričakuje vzajemna skrb za mamo.

Maja Gliha dedovanje in skrb za starše

Kdo bo skrbel zanjo, ko bo prisiljena iti v dom starostnikov? Kdo bo moral poravnati razliko vrednosti nege v domu?

Otroci so sicer skladno z zakonom dolžni preživljati svoje starše. To pomeni, da so dolžni doplačevati tudi domsko oskrbo, če je to v skladu z njihovimi finančnimi zmožnostmi. Pri tem so seveda vsi otroci obravnavani enako. Če tega ne zmorejo, sredstva staršev pa za domsko oskrbo ne zadoščajo, potem doplačilo domske oskrbe izvršuje država oziroma občina. Tako doplačilo se šteje za socialno pomoč, zaradi česar ob smrti prejemnika socialne pomoči pride do omejitve dedovanja njegovega premoženja. To pomeni, da last države oziroma občine postane tisto premoženje, ki ustreza vrednosti prejete socialne pomoči.
Glede na navedeno je potrebno razmisliti, kako se bo razdelilo premoženje ob dedovanju in na kakšen način se bo otroke zavezalo k dolžnosti preživljanja do smrti. Morebitni ustni dogovori in pisni dogovori, ki niso sklenjeni v ustrezni obliki ali vsebini, marsikdaj povzročijo dolgotrajne spore.

Za dodatna pojasnila ali odgovore na druga pravna vprašanja se lahko obrnete na našo pravno pisarno.


  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4