Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 06.05.2013 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Maja Gliha
Prispevek ogledan: 1,057-krat

Dedovanje črne gradnje

VPRAŠANJE: Moj zunajzakonski partner je pred kratkim umrl. Sem edina dedinja. Partner je bil lastnik zemljišča, na katerem sva zgradila manjšo hišo. Hišo sva zgradila na črno in tako ni vpisana niti v zemljiško knjigo niti v kataster. Kako naj se vedem na zapuščinski obravnavi? Ali bo sodišče vedelo, da se deduje črna gradnja? Ali je smiselno črno gradnjo še pred zapuščinsko obravnavo legalizirati? Hiše in zemljišča nikakor ne bi rada izgubila.

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: V vašem vprašanju ste združili vprašanji z dveh povsem različnih pravnih področij, ki jih nikakor ni mogoče obravnavati v istem postopku, in sicer vprašanje zakonitega dedovanja premoženja in vprašanje možnosti legalizacije črne gradnje.

Postopek dedovanja in krog zakonitih dedičev natančno določa veljavni Zakon o dedovanju. Če zapustnik ne napiše oporoke, po njem dedujejo zakoniti dediči (torej tisti dediči, ki jih za vsako situacijo posebej določa zakon). Navajate, da ste edini dedič po vašem pokojnem zunajzakonskem partnerju. V vašem vprašanju niste navedli, ali je zunajzakonski partner zapustil tudi kaj potomcev. Če namreč vaš partner ni imel potomcev, potem celotno njegovo premoženje dedujete vi kot zunajzakonska partnerka in njegovi starši (pri tem eno polovico dedujete vi, eno polovico pa njegovi starši). Če njegovi starši niso več živi, potem njihov del zapuščine dedujejo njihovi otroci (torej bratje in sestre vašega zunajzakonskega partnerja oziroma nečaki in nečakinje vašega zunajzakonskega partnerja). Če pa vseh teh naštetih oseb ni, potem res vse premoženje vašega zunajzakonskega partnerja dedujete vi. Ker ste edina dedinja, boste dedovali celotno premoženje, ki ga je v trenutku smrti posedoval vaš zunajzakonski partner. Sodišče v vsakem zapuščinskem postopku ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči in katero premoženje sestavlja zapuščino. Sodišče je torej tisto, ki po uradni dolžnosti ugotavlja, katero premoženje sodi v zapuščino. Večino podatkov o premoženju pokojnika sodišče pridobi iz smrtovnice (ki jo sestavi matičar), iz uradnih evidenc in iz navedb dedičev. Sodišče pri tem ne ugotavlja, ali je npr. premoženje, ki je predmet dedovanja, pridobljeno zakonito, ali je bila hiša sezidana skladno z gradbenim dovoljenje, ali je bilo za avtomobil sklenjeno obvezno zavarovanje,… Sodišče torej zgolj naredi popis premoženja, ki ga je imel zapustnil v trenutku smrti. Če je bila hiša zgrajena brez gradbenega dovoljenja (na črno), to na sam postopek dedovanja premoženja nima nobenega vpliva.

Iz navedenega izhaja, da boste kot edina dedinja v vsakem primeru podedovali vse premoženje, ki ga je imel vaš zunazakonski partner v trenutku smrti. Glede na to, da je zemljišče, na katerem stoji hiša, skoraj zagotovo vpisano v zemljiško knjigo (saj danes zemljišča, ki ne bi bila vpisana v zemljiško knjigo praktično ne obstajajo več), boste na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju postali lastnik zemljišča (torej zemljišča s točno določeno parcelno številko). Skladno s pravili stvarnega prava je lastnik zemljišča hkrati tudi lastnik vsega, kar stoji na tem zemljišču oziroma vsega, kar je trajno spojeno z zemljiščem. Tako boste postali tudi lastnik hiše, ki stoji na zemljišču (ne glede na to, da je hiša zgrajena brez dovoljenja in ne glede na to, da hiša ni vpisana v nobeno uradno evidenco). V vsakem primeru boste torej dedovali tako zemljišče kot tudi hišo, ki stoji na zemljišču.

Ker tisti, ki deduje premoženje zapustnika, deduje tudi dolgove zapustnika, pa boste, v primeru, da je vaš zunajzakonski partner zapustil kakšne dolgove, prevzeli tudi bremen teh dolgov. Če je npr. vaš zunajzakonski partner za časa življenja prejel kakšno odločbo gradbene inšpekcije, s katero mu je bila v plačilo naložena kakšna denarna globa ali druga obveznost zaradi nelegalne gradnje, boste vse te obveznosti morali sedaj poravnati vi (saj ste podedovali njegovo premoženje). Če teh dolgov ni, potem obveznosti nimate.

Opozarjam pa, da boste v trenutku, ko boste postali lastnica zemljišča z nelegalno gradnjo, vi tista, ki boste odgovorna za postavitev hiše brez ustreznih dovoljenj. Zaradi navedenega predlagam, da takoj, ko bo nedvoumno jasno, kdo je lastnik navedene nepremičnine (ko bo torej sklep o dedovanju pravnomočen), sprožite ustrezne postopke za legalizacijo črne gradnje. V nasprotnem primeru lahko pričakujete obisk gradbenega inšpektorja in v najslabšem primeru rušitev hiše.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4