Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 23.12.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 718-krat

Brigita Kalčič: »Nobena strokovna institucija nas ni nikoli obvestila o katerem koli problemu, ki se tiče reke Temenice …«

»Jutri« bomo stopili v leto 2015, reka Temenica pa je še vedno prepuščena sama sebi. Obljub, kako da bodo pomagali rešiti Temenico, je bilo do sedaj že veliko, sploh pred volitvami, pa tudi pri gradnji avtoceste mimo Trebnjega, naredilo pa se je bore malo, da ne rečimo – nič.

Brigita Kalčič, vodja skupne občinske uprave Mirnska dolina (Foto: Petra Krnc)

Brigita Kalčič, vodja skupne občinske uprave Mirnska dolina (Foto: Petra Krnc)

A kako tudi bi se, glavna občinska inšpektorica Brigita Kalčič namreč sploh ne pozna težav Temenice, saj, kot pravi, je ni do sedaj še nobena strokovna institucija obvestila o kateremkoli problemu, ki se tiče Temenice. Glede na čedalje večje (in pogostejše) poplave po Sloveniji (pa tudi drugod po Evropi) je skrajni čas, da začnemo misliti na preventivo tudi pri nas. Očistimo oz. uredimo strugo in brežine reke Temenice, preden vsi skupaj »zaplavamo«!

Druga, seveda ravno tako pomembna stvar, pa je – vrnimo reki življenje. Vrnimo v Temenico živelj. Voda je najpomembnejša dobrina in edina, katere se ne da umetno narediti. Voda daje življenje, ob nepravi uporabi pa ga lahko tudi vzame! Cenimo jo …

 • Temenica Vrnimo ji življenjeGospa Brigita Kalčič, ali ste seznanjeni s številnimi mesti, na katerih naj bi še vedno v reko iztekale odplake od različnih uporabnikov prostora?

Ne, vodenje evidence glede odvodnjavanja odpadnih voda posameznih objektov je v pristojnosti izvajalca javne službe, torej Komunale Trebnje d.o.o. Velikega pomena je urejeno odvodnjavanje, zato morajo občine na območju aglomeracije izgraditi javno kanalizacijsko omrežje v zakonsko določenih rokih. Naj povemo, da glede priključitve objektov na javno kanalizacijo posvečamo veliko pozornosti, tako smo v letošnjem letu na območju Občine Trebnje do 4. 12. 2014 uvedli 69 inšpekcijskih postopkov. Prav tako je Komunala Trebnje redno obveščala uporabnike o njihovi obveznosti priključitve.

 • Koliko je po vaših ocenah, znanju, evidentiranju tovrstnih mest na reki Temenici in katere vrste odplak so najpogostejše? Kakšno ukrepanje predvidevate?

Po oceni po vsej verjetnosti spuščanje gnojnice, uporaba gnojil v območju reke, zagotovo pa tudi neurejeno odvodnjavanje odplak na prispevnem območju. Z naše strani bo v letu 2015 izpeljana akcija v sodelovanju s Komunalo Trebnje glede nadzora greznic. Prav tako bomo še naprej spremljali stanje glede priključitve objektov na javno kanalizacijsko omrežje, in po potrebi ukrepali.

 • Kaj so po vašem ključne težave reke Temenice?

V prvi fazi bi bilo treba odkriti in ovrednotiti vire onesnaževanja iz posameznih prispevnih področjih: kmetijstvo, industrija, gospodinjstvo. Uporaba gnojil, neurejeno odvodnjavanje odplak prispeva k onesnaženju in slabšanju kvalitete vode. Kar se tiče črnih odlagališč, bi bilo treba primarno ugotoviti vir, povzročitelja, torej, za kakšne frakcije odpadkov gre in locirati vir na posamezno frakcijo odpadkov (ali gre za gospodinjske odpadke, industrijske…).

 • Kako sodelujete s koncesionarjem o sladkovodnem ribolovu?

Žal ne sodelujemo, nobena strokovna institucija nas ni nikoli obvestila o katerekoli problemu, ki se tiče reke Temenice. V kolikor bi nas, bi se z veseljem odzvali in pristopili k reševanju problemov v okviru naše pristojnosti.

 • Katere vaše aktivnosti so v načrtu za leto 2015?

Nadzor nad greznicami, nadzor nad priključevanjem objektov na javno kanalizacijo ter v okviru izvajanja nalog po Občinskem programu varnosti nadzor nad potencialnimi lokacijami glede odlaganja odpadkov.+

(JK)

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4