Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 09.01.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Janez Slak | Kolumnisti
Prispevek ogledan: 2,199-krat

Aktualni davek na nepremičnine in zemljišča za gradnjo stavb (ZGS)

Piše: mag. Janez Slak

Piše: mag. Janez Slak

Članka skoraj gotovo ne bi napisal, če ne bi slučajno ujel samopromocijo našega župana v dneh pred novim letom na radiu Sraka. Čeprav v času nastopa g. Kastelica tega radia ne poslušam, pa ko sem ujel razlago, kako občina Trebnje ni postopala tako kot večina drugih občin, ko je šlo za določitev zemljišč za gradnjo stavb, sem le prisluhnil, da slišim, kako je to rešila občina Trebnje, predvsem zato, ker mislim, da o tem nekaj vem.

Kaj se šteje za zemljišča za gradnjo stavb je določil Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb, ki ga je izdal pristojen minister in je bil objavljen 1. avgusta 2013 v Uradnem listu RS. Na kratko povedano so to zemljišča na območju stavbnih zemljišč in izpolnjujejo pogoj, da je za to območje sprejet občinski podrobni prostorski načrt oz. so to zemljišča, ki so komunalno opremljena po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

Samo v skladu s tem predpisom je lahko Občina Trebnje opredelila zemljišča za gradnjo stavb, kakor tudi vse ostale občine v Sloveniji. In nič drugače.

Zelo narobe pa bi bilo, da bi en vseved na občini po svoji lastni presoji določal, katera zemljišča so primerna za gradnjo stavb. Naš župan je bil pri izvrševanju predpisov že nekajkrat na napačni strani zakona. Nič me ne bi čudilo, če se bo to zgodilo še kdaj, še posebej v volilnem letu, ko bo želel biti ljudem všečen. Glede na naravo njegovega dela pa se kaj lahko zgodi, da bo ob tem svojem ravnanju tudi krivičen do določenih občanov, še posebej, če ti ne sodijo v kategorijo njemu slepo pokornih.


Zakaj je pomemben podatek ali je zemljišče primerno za gradnjo stavb?

Zemljišče za gradnjo stavb (ZGS) je v povprečju vrednoteno tudi do 10x več kot ostala zemljišča (npr. zemljišča za stanovanjsko rabo), poleg tega pa je v Zakonu o davku na nepremičnine drugačna tudi davčna stopnja, po katerem bo obdavčeno tako zemljišče (0,5 %, ostala zemljišča 0,15%).

Lastniki nepremičnin bodo v začetku februarja dobili obvestila o vseh svojih nepremičninah, v katerih bodo poleg podatkov, ki so jih prejeli s strani Geodetske uprave RS že v letu 2010, prejeli še informacije, po katerem modelu je posamezna sestavina nepremičnine vrednotena in kakšna je predpisana davčna stopnja za posamezno vrsto nepremičnine in informativno višino davka za posamezno nepremičnino.

Ne glede na to, kaj govori župan, predlagam, da ste lastniki nepremičnin pozorni pri pregledu vrednosti svojih nepremičnin, predvsem pri tistih parcelah, pri katerih je vrednost nerazumno visoka. V kolikor bo pri modelu vrednotenja napisano ZGS, gre za opredelitev zemljišča za gradnjo stavb. Lastniki naj preverijo, ali ta parcela ustreza zgoraj omenjenim kriterijem in v kolikor ne, zahtevajte od občine, da to zemljišče izloči iz te namenske rabe.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi
Flash ad ID: 9

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4